Wykład profesora dr. hab. Marka Stanisza wygłoszony podczas 11 edycji Narodowego Czytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza