Wszystkie drogi prowadzą do… Relacja z zajęć edukacyjnych dotyczących historii starożytnego Rzymu

Rzeszów

10.01.2023 roku w Szkole Podstawowej nr 2  im. Władysława Węglowskiego  w Sędziszowie Małopolskim, na zaproszenie Pani Katarzyny Ożóg, odbyły  się  interaktywne  zajęcia dydaktyczne „Społeczeństwo starożytnego Rzymu – historia a rekonstrukcja historyczna” w ramach  realizowanego przez szkołę w roku szkolnym 2022/2023  Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Europa mój dom”. Celem projektu jest poznawanie poszczególnych krajów Europy pod względem geograficznym, historycznym, kulturowym i turystycznym, rozwijanie umiejętności pracy z mapą, poznanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, a także rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności oraz ciekawości świata.
Zajęcia wpisały się również w realizację jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
Nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w oparciu o prezentację multimedialną zapoznał dzieci z kulturą, sztuką, językiem oraz życiem codziennym mieszkańców basenu Morza Śródziemnego w I w. n.e.  Ponadto, uczniowie mieli możliwość zetknięcia się z żywą historią, dzięki zrekonstruowanym eksponatom z epoki, takim jak: papirusowe zwoje, tabliczki woskowe, biżuteria, elementy stroju, lampki oliwne.  Zajęcia wzbogacił swoją obecnością rzymski legionista Legio XXI RAPAX, reprezentujący Stowarzyszenie Na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej "Hellas et Roma", który opowiedział o organizacji armii rzymskiej i taktyce wojennej Rzymian.
Dzieci wykazały ogromne zainteresowanie tematyką spotkania, włączając się aktywnie w zajęcia.

Autor: Małgorzata Mika-Zarębska, autor zdjęć: Izabela Tomoń-Bąk