Wpływ czytania na rozwój dziecka

Rzeszów


WCAG do prezentacji: Wpływ czytania na rozwój dziecka

Slajd 1
Tekst: Wpływ czytania na rozwój dziecka, dlaczego powinniśmy czytać książki dzieciom?
Obrazek: regał z książkami, lampa, kwiaty

Slajd 2
Tekst: Czytanie książek od najmłodszych lat odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka, dlatego warto sięgać po książki w wolnym czasie oraz rozbudzać zainteresowanie czytelnicze dzieci.

Obrazek: regał z książkami, lustro, kwiaty

Slajd 3
Tekst: Czytając dzieciom skłaniamy je do kreowania wizerunku bohaterów i ich przygód. To powoduje, że dzieci nabywają zdolności do samodzielnego myślenia, odkrywania tego co je naprawdę interesuje i z jakimi bohaterami się utożsamiają.

Obrazek: książka, komoda, zegar

Slajd 4
Tekst: Czytanie dzieciom powoduje zwiększenie zasobu ich słownictwa, kształtuje umiejętności rozumienia tekstów i poleceń, poprawia pamięć, a także rozwija ich wyobraźnię oraz poczucie humoru.

Obrazek: regał z książkami, kanapa, kwiaty

Slajd 5
Tekst: Głośne czytanie może chronić dzieci przed negatywnym wpływem otoczenia, ponieważ w książkach dla najmłodszych eksponowane są pozytywne zachowania, a krytykowane negatywne. Dzięki temu dzieci zyskują potwierdzenie i wyjaśnienie tego co jest dobre, a co złe.

Obrazek: regał z książkami, dziewczynka czytająca książkę

Slajd 6
Tekst: Wspólne głośne czytanie wzmacnia więzi rodzinne. Ważne jest, żeby wspólne czytanie nie było tylko obowiązkiem, ale stało się także przyjemnością dla dorosłych i przyczyniało się do budowania bliskiej relacji z dziećmi.

Obrazek: książki, lampa

Slajd 7
Tekst: Czytane opowieści kształtują inteligencję emocjonalną dzieci oraz zachęcają je do uczestnictwa w życiu społecznym, pobudzają uczucia, myśli i emocje.

Obrazek: książki, kwiatek

Slajd 8
Tekst: Atrakcyjne obrazki i ilustracje w książkach pozwalają na pełniejsze zaangażowanie w słuchanie tekstów, a także wpływają na twórczość plastyczną dzieci. Ich rysunki są na wyższym poziomie, bogatsze w treści i zachowują lepsze proporcje pomiędzy elementami.

Obrazek: regał z książkami, kanapa, kwiaty

Slajd 9
Tekst: Czytanie chroni dzieci przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Książka jest dobrą alternatywą dla fałszywych wartości kultury masowej, pomaga w rozwiązywaniu problemów, jest ucieczką od nudy, kształtuje nawyk zdobywania wiedzy.

Obrazek: komoda z książkami, lampa, zegar

Slajd 10
Tekst: wspólne Czytanie na głos znakomicie przygotowuje dzieci do samodzielnego czytania i pisania.

Obrazek: regał z książkami, lampa

Slajd 11
Tekst: Dla rodziców, którzy mają zbyt mało czasu na wspólne czytanie z dziećmi, książki mogą zastąpić audiobooki. Podczas słuchania dzieci mają możliwość tworzenia w głowie własnych wizji postaci czy miejsc. To także dobre rozwiązanie podczas usypiania dziecka czy podróży samochodem.

Obrazek: półka z książkami, lampa, kwiaty

Slajd 12
Tekst: Dlatego warto ze wspólnego głośnego czytania uczynić codzienny rytuał, szczególnie w dobie smartfonów, gier komputerowych i bajek w telewizji.

Obrazek: biurko, obraz, kwiaty

Slajd 13
Tekst: Tytuły, po które warto sięgać:

Obrazek: zdjęcia serii książeczek dla dzieci m.in.: „Pan Kuleczka”, „Legendy polskie”.

Slajd 14
Tekst:
BIBLIOGRAFIA:
Czytasz? Wygrywasz! / Dorota Zając.// Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 5, s. 46-49
Czytasz? Wygrywasz! W jaki sposób wzbudzić w uczniach zainteresowania czytelnicze? / Dorota Zając.// Polonistyka. - 2019, nr 1, s. 54-56
Czytanie dzieciom to bardzo dobra inwestycja w ich przyszłość / Tadeusz Pulcyn. - 2021.// Remedium. - 2021, nr 5, s. 22-23
Książka oknem na świat / Karolina Cendrowska, Agnieszka Rij-Kasprzycka.// Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2017, nr 8, s. 19-21

NETOGRAFIA:

20 powodów, dlaczego warto czytać dzieciom
10 solidnych argumentów, by czytać dzieciom książki.
Zalety czytania książek dzieciom

Obrazek: otwarty notes

Autor: Małgorzata Smulska