William Shakespeare – 460. rocznica urodzin

Rzeszów

WCAG do prezentacji: 460. rocznica Williama Shakespeare’a:

Slajd 1:

William Shakespeare (Szekspir) –  460. rocznica urodzin (1564 -1616).

Slajd 2:

William Shakespeare (Szekspir) -  angielski poeta, dramaturg, aktor, reformator teatru, uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej. Owocem jego intensywnej działalności twórczej jest duża ilość sztuk, w tym 154 sonety. Pisał komedie, tragedie, kroniki dramatyczne, wiersze i poematy.

Slajd 3:

Rys biograficzny
Urodził się w Stratford-upon-Avon, jako trzecie z ośmiorga dzieci. Ojciec był przedsiębiorcą
i politykiem, matka natomiast pochodziła z majętnej rodziny. Uczył się pod okiem magistrów z Oxfordu. Z powodu kłopotów finansowych ojca zmuszony był przerwać edukację. Podjął pracę : był guwernerem, sekretarzem, a także aktorem dworskich przedstawień. W wieku
18 lat ożenił się i miał z wybranką trójkę dzieci. Bardzo niewiele wiadomo o jego późniejszym życiu. Istnieją jednak domysły mówiące, że był później związany z grupą teatralną
w Londynie. Ta luka w biografii jest nazywana przez znawców ”latami straconymi”
(”the lost years”). Najlepszą informacją pozostaje więc jego działalność artystyczna w latach 1586 – 1612. Studium biograficznym Szekspira jest jego twórczość. Zmarł w wieku 52 lat. Ostatnie lata życia spędził w New Place.

Slajd 4:

Cechy epokowe twórczości
William Szekspir był dramaturgiem, którego należy zaliczyć do najwybitniejszych twórców angielskich wszech czasów. Jego twórczość zapoczątkowała schyłek renesansu i początek bliżej jeszcze wówczas nieokreślonej epoki, natomiast wojny religijne i reformacja określały już nową jakość, w której więcej było wątpliwości na temat natury spraw niż optymizmu płynącego z sił twórczych człowieka.

Slajd 5:

Dzieła literackie Szekspira
Badacze i historycy literatury dzielą twórczość Szekspira na trzy okresy: tzw. optymistyczny (1590 – 1599), tragiczny (1600 – 1608) i okres romantyczny (1608 - 1613).William Szekspir napisał 9 kronik, 17 komedii oraz 11 tragedii. Pisał także wiersze, poematy i sonety.

Slajd 6:

Ciekawostki o Williamie Szekspirze
Jego rodzice byli kuzynostwem (w czasach Szekspira nie należało to wcale do rzadkości).  Odbył karę więzienia za kłusownictwo. Jest najczęściej cytowanym pisarzem anglojęzycznego świata (lista słów, które wprowadził do języka angielskiego, liczy około 1600). Po dziś dzień twórca uprawiający komedie i tragedie należy do prawdziwej rzadkości.

Slajd 7:

Cytaty z dzieł Szekspira 

O życiu

"Życie jest tylko przechodnim półcieniem,

Nędznym aktorem, który swą rolę

Przez parę godzin wygrawszy na scenie

W nicość przepada - powieścią idioty,

Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą".

O działaniu

"Zamiary są wiatrem,

Kiedy nie idą z wykonaniem w parze".

Slajd 8:

Cytaty z dzieł Szekspira 

O potencjale człowieka

"(...) wiemy, czym jesteśmy, ale nie wiemy, czym możemy się stać".

O relatywizmie

"W rzeczy samej, nic nie jest złem ani dobrem samo przez się,

tylko myśl nasza czyni to i owo takim”.

O porządku świata

"Niech się zraniony jeleń słania:

Stado już w bór odbiega;

Bo jest czas snu i czas czuwania --

Na tym ten świat polega".

Slajd 9:

Cytaty z dzieł Szekspira 

O cierpieniu

"Tak, bracie, płomień spędza się płomieniem,

Ból dawny nowym leczy się cierpieniem".

O zakochaniu

"Miłość jest dzieckiem, w swoim też wyborze,

Jak dziecko nieraz omylić się może;

Jak wśród igraszki dziecię słowo łamie,

Tak dziecię miłość przysięgając, kłamie".

Slajd 10:

Wybrana twórczość Williama Shakespeare’a w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie:

Antoniusz i Kleopatra / Shakespeare William - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
As You Like It / Shakespeare William - London: Penguin Books, 1994.
Ballada zimowa / Shakespeare William - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
Burza / Shakespeare William - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980.
Cymbeline król Brytanii / Shakespeare William - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983.
Dwaj szlachcice z Werony / Shakespeare William - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979.
Dzieła dramatyczne. T. 2, Komedie : Sen nocy letniej, Kupiec wenecki, Jak wam się podoba, Ugłaskanie sekutnicy, Wszystko dobre, co kończy się dobrze, Wieczór Trzech Króli, Zimowa opowieść / Shakespeare William - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.

Slajd 11:

Wybrana twórczość Williama Shakespeare’a w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie:

Dzieła dramatyczne : w dwunastu tomach. T. 1 - 2 / Shakespeare William - Warszawa: Gebethner i Wolff ; Kraków: G. Gebethner i Spółka, (Kraków: W. L. Anczyc), 1912.
Dzieła dramatyczne. T. 1, Komedie. [Cz. 1] / Shakespeare William - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
Hamlet / Shakespeare William - Kraków: "Greg", 2003.
Julius Caesar / Shakespeare William - Kraków: "Greg", 2003.
Komedie / Shakespeare William - Kraków: "Znak", 2012.
Król Lear / Shakespeare William - Kraków: "Zielona Sowa", 1999.
Makbet / Shakespeare William - Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 198.

Slajd 12:

Wybrana twórczość Williama Shakespeare’a w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie:

Otello / Shakespeare William - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
Perykles / Shakespeare William - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
Romeo i Julia / Shakespeare William - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
Sonety / Shakespeare William - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.
Sen o nocy letniej / Shakespeare William - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.
Tragedia Antoniusza i Kleopatry / Shakespeare William - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987.
Żywot Timona z Aten / Shakespeare William - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986.

Autor: Ewa Chudzik, Barbara Uberman