VII edycja Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie,

Polskie Radio Rzeszów

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

ogłaszają

VII edycję Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty

oraz

Polska Sekcja IBBY – Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych,

natomiast patronat medialny - Polskie Radio Rzeszów.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 17 853 62 23​, w. 24

 


 

REGULAMIN KONKURSU

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

w Rzeszowie, Polskie Radio Rzeszów

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

w Rzeszowie

zapraszają uczniów wszystkich typów szkół województwa podkarpackiego

do udziału w VII edycji

PODKARPACKIEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA.

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Podkarpackiego,

Podkarpacki Kurator Oświaty

Polska Sekcja IBBY – Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych

Patronat medialny:

Polskie Radio Rzeszów

 

 CELE KONKURSU:

- propagowanie czytelnictwa

- popularyzacja literatury

- doskonalenie umiejętności pięknego czytania

- kształtowanie kultury czytelniczej

- rozwijanie twórczych talentów

 

Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:

I – ETAP SZKOLNY

Szkoły przeprowadzają wewnętrzne eliminacje na własnym terenie i wyłaniają zwycięzców  :

1finalistę etapu szkolnego z klas I –III ze szkoły podstawowej,

1finalistę etapu szkolnego z klas IV-VII ze szkoły podstawowej,

1 finalistę etapu szkolnego z klas II i III gimnazjum,

1 finalistę etapu szkolnego ze szkoły ponadgimnazjalnej.

 

II – ETAP MIĘDZYSZKOLNY – Uczniowie, po krótkim przygotowaniu, czytają  wylosowany wcześniej fragment tekstu (pochodzący z podanych poniżej utworów) :

 - kl. I-III  - Justyna Bednarek „Pięć sprytnych kun”, Liliana Bardijewska „Kot Karima i obrazki”

- kl. IV-VI – Katarzyna Majgier „Duch z Niewiadomic”, Paweł Beręsewicz „Więcej niż klub”

- kl. VII i gimnazja –  Joanna Jagiełło „Zielone martensy”, Marcin Szczygielski „Teatr niewidzialnych dzieci”

- szkoły ponadgimnazjalne  - Ewa Nowak „Bardzo biała wrona”, Kazuo Ishiguro „Pogrzebany olbrzym”.

 Kryteria oceny:
- płynność i bezbłędność czytanego tekstu (0-5 pkt.)
- prawidłowa dykcja (0-5 pkt.)
- intonacja czytanego fragmentu (0-5 pkt.)
- ogólny wyraz artystyczny (0-5 pkt.)


Okładki książek

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 lutego 2018 roku. Przesłuchanie finalistów etapu szkolnego przez jury konkursowe odbędzie się w marcu.

O miejscu i terminie poinformujemy na stronie internetowej biblioteki, dodatkowo także drogą mailową.

Terminy przesłuchań wraz z listą uczestników dostępne będą na stronie internetowej Biblioteki.

Zgłaszanie kandydatów poprzez Formularz konkursowy na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Na etap międzyszkolny proszę przynieść podpisane oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) zgodnie z załączonymi wzorami.

 

Informacja o laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej biblioteki,
a także przekazana do szkół pocztą elektroniczną.

Dla nauczycieli będących opiekunami uczniów przewidziane są zaświadczenia
o współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie.

III. Termin uroczystej gali wręczania dyplomów i nagród podamy pocztą elektroniczną oraz zamieścimy na stronie internetowej naszej biblioteki.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie 35-074, ul. Gałęzowskiego 4 jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu uczestniczenia w konkursie, wyłonienia laureatów konkursu oraz ogłoszenia wyników konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Przysługuje uczestnikom biorącym udział w konkursie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie, wyłonienia laureatów oraz ogłoszenia wyników konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 Szczegółowych informacji

 udzielają Panie z Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

tel. (017) 85 362 23 w. 24

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

ul. Gałęzowskiego 4

35-074 Rzeszów

Uwaga:

Autor: Beata Bałchan