Sprawozdanie z wojewódzkiej konferencji dla nauczycieli-bibliotekarzy „Książka w szkolnej edukacji”

Rzeszów

30 września 2014 roku w Auli im. Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się wojewódzka konferencja dla nauczycieli-bibliotekarzy z bibliotek szkolnych pt. „Książka w szkolnej edukacji”. Organizatorami konferencji były Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu.

Honorowy Patronat objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.

W konferencji wzięło udział 266 nauczycieli-bibliotekarzy wszystkich typów szkół z całego województwa podkarpackiego.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: pan Jacek Wojtas, Podkarpacki Kurator Oświaty; pani Krystyna Lech, Dyrektor, oraz pani Katarzyna Kuczmenda, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Pani Katarzyna Kuczmenda odczytała list Marszałka Województwa Podkarpackiego, pana Władysława Ortyla z życzeniami owocnych obrad.

W imieniu wszystkich organizatorów, konferencję otworzyła pani Małgorzata Szybiak, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

W pierwszej części obrad biblioteki pedagogiczne zaprezentowały swoje działania mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Pani Agnieszka Biedroń z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, opowiedziała o realizacji projektu „READWAY – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych”.

Działania na rzecz edukacji czytelniczej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie” przybliżyła uczestnikom pani Romualda Wojnar, kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów wyżej wymienionej biblioteki.

W kolejnej prezentacji, zatytułowanej „Uwaga! Czytanie wciąga”, pani Marta Król podała przykłady edukacji czytelniczej w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie pani dr Doroty Karkut, pracownika naukowego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykład nosił tytuł: „Pochwała czytania, czyli o wartości życia w świecie książek”.

Po przerwie pani Lucyna Brymora, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, przedstawiła prezentację na temat: „Darmowy podręcznik – zadania nauczyciela bibliotekarza”.

Na zakończenie pani dr Wanda Matras, pracownik naukowy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zapoznała zebranych z tematem: „Pomocne książki w edukacji i terapii oraz w profilaktyce współczesnych zagrożeń”.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem ze strony jej uczestników – nauczycieli bibliotekarzy ze wszystkich typów szkół.

Autor: PBW