Relacja z Kongresu Bibliotek Pedagogicznych w Rzeszowie

Rzeszów

1 czerwca 2023 roku w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbył się Kongres Bibliotek Pedagogicznych, połączony z obchodami Jubileuszu 78-lecia funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Wydarzenie zostało objęte Honorowymi Patronatami Ministra Edukacji i Nauki, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Kongres, poświęcony zagadnieniom edukacji klasycznej, zgromadził dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli bibliotekarzy, polonistów, filozofów, historyków oraz młodzież szkolną. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchania interesujących, skłaniających do refleksji, wykładów, wygłoszonych przez ekspertów w części konferencyjnej „Edukacja współczesna na fundamentach edukacji klasycznej – wyzwaniem dla szkoły”:

  1. Łacińskie sentencje, etyczne drogowskazy – prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
  2. Filozofia o sztuce życia – prof. dr hab. Aleksander Bobko, Kierownik Zakładu Etyki UR
  3. Retoryka i erystyka. Kontekst pragmatyczny i aksjologiczny – dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR, Dyrektor Instytutu Filozofii
  4. Dlaczego klasycy? – dr Stanisław Kusiak, Wicedyrektor ds. Doskonalenia Nauczycieli i Oddziału PCEN w Rzeszowie
  5. Wpływ wykształcenia klasycznego na wychowanie do świadomego obywatelstwa – dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, Kierownik Zakładu Edukacji Nauczycieli
  6. Co może zyskać współczesna szkoła dzięki edukacji klasycznej? – Jacek Banaś, Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki

Prelegenci uczestniczyli również w panelu dotyczącym działalności bibliotek pedagogicznych w środowisku oświatowym: „Książnica pedagogiczna w kontekście współpracy i promocji zasobów edukacyjnych”, moderowanym przez Beatę Michałuszko – Wicedyrektora ds. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie przy PZPW w Rzeszowie, wspólnie z Krystyną Wróblewską – Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. Do części panelowej dołączyli ponadto zaproszeni goście, reprezentujący instytucje, z którymi stale współpracuje rzeszowska biblioteka: dr hab. Agnieszka Myszka – prof. UR, Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych oraz Jagoda Skowron – Pełnomocnik Dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Podczas kongresu zaprezentowano wirtualną wystawę publikacji wprowadzających w tematykę kultury klasycznej i dziedzictwa cywilizacyjnego Europy – ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, które rekomendujemy wszystkim zainteresowanym. Libri amici, libri magistri – In bibliothecae occurremus. (Książki przyjaciółmi, książki nauczycielami – Spotkajmy się w bibliotece).

Autor: PBW