Powierzenie funkcji dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Rzeszów

28 sierpnia 2019 r. wicemarszałek Piotr Pilch wręczył Pani Beacie Michałuszko akt powierzenia funkcji dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Autor: Beata Bałchan, zdjęcia ze strony: www.podkarpackie.pl