Ogłoszenie

RzeszówPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie wraz z filiami poszukuje w celach promowania i upowszechniania kultury lasowiackiej materiałów dotyczących grupy etnicznej LASOWIACY.

Każdego, kto posiada materiały w formie: nagrań, zdjęć, filmów, książek lub inne dokumenty związane z Lasowiakami - zapraszamy do kontaktu z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką:

Autor: PBW