Nasze propozycje dla polonistów – nauczycieli języka polskiego, studentów filologii polskiej, licealistów

Rzeszów

Plakat


W zbiorach Biblioteki znajdziecie książki:

  • z metodyki nauczania języka polskiego
  • wiedzy o literaturze
  • wiedzy o języku
  • do ćwiczeń w mówieniu i pisaniu
  • słowniki, antologie, lektury
  • podręczniki szkolne i akademickie

    Autor: Małgorzata Smulska