Na "ścieżkach baśni" - spotkanie autorskie z Panią Sabiną Pelc

Rzeszów

W środę 23 listopada br. Czytelnię PBW w Rzeszowie odwiedziły dzieci z klasy 3 Szkoły Podstawowej nr 27 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie. Spotkały się z pisarką Sabiną Pelc oraz ilustratorką Dorotą Król, które zaprosiły ich do magicznego świata, prezentując fragmenty książki „Baśniowe ścieżki” wraz z ilustracjami. Uczniowie poznali kulisy powstania książki i rozmawiali na temat uniwersalnych wartości zawartych w baśniach, takich jak dobro i zło. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały prace plastyczne „Dobre serduszko”, ilustrujące jeden z wątków baśni zawartych w zbiorze.

Egzemplarz książki wraz z dedykacją, podarowany przez autorkę, będzie wkrótce dostępny w naszej bibliotece.

Autor: Paweł Guzek