Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych pod hasłem: Czytanie dla pokoju.

Rzeszów

Zaproszenie z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie przy PZPW

 

W październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych pod hasłem: Czytanie dla pokoju. Zapraszamy szkoły do włączenia się w przegląd czytelniczy organizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie przy PZPW w Rzeszowie.

Zaproszenie kierujemy do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Warunkiem udziału w przeglądzie jest nagranie fragmentów wybranych tekstów literackich, związanych z hasłem „Czytanie dla pokoju” i spełniających poniższe wymagania:

  1. Uczniowie czytają jeden fragment utworu poetyckiego oraz jeden fragment utworu prozatorskiego.
  2. Maksymalny czas nagrania to 5 minut (na obydwa teksty).
  3. Plik z nagraniem (w formie audio lub video) należy przesłać na adres: Beata.Balchan@pbw.org.pl w terminie do 5 października 2022 roku.
  4. W tytule zgłoszenia prosimy o wpisanie: Czytamy dla pokoju, a w treści: podanie tytułów wykorzystanych utworów, pełnej nazwy szkoły oraz imiona
    i nazwiska czytających: ucznia/uczniów i opiekuna/opiekunów ze szkoły.
  5. Z danej szkoły można przesłać tylko jedno nagranie.
  6. Wraz z nagraniem należy dostarczyć skany oświadczeń wyrażających zgodę na publikację wizerunku uczestników (przesłane w załącznikach).

Dostarczone nagrania zostaną opublikowane na kanale YouTube.

Kontakt: 508 282 329 lub 17 862 04 73

Autor: PBW