Listopadowy Tarnobrzeg

Rzeszów

Tarnobrzeg przywitał nas listopadową pogodą, ale o dobrą aurę ćwiczeń TIK- owych zadbał między innymi Pan Aleksander Wroński, nauczyciel konsultant PCEN Oddział w Tarnobrzegu, który ujął nas swoimi kompetencjami dydaktycznymi, komunikatywnością przekazu i poczuciem humoru.

Z kolei zawiłości prawa oświatowego w niezwykle przystępny i klarowny sposób prezentował Pan Leszek Morąg, nauczyciel konsultant PCEN Oddział w Krośnie. Szkoleniowy wyjazd podnosił kompetencje kadry pedagogicznej z zakresu TIK, ale również przyczynił się do wzmocnienia relacji – współodpowiedzialności i radości ze współdziałania.

Złożyłyśmy koleżeńską wizytę w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Gościnna Pani Dyrektor Anna Żarów umożliwiła nam zwiedzenie dwóch ekspozycji, które prezentowane są w siedzibie biblioteki.

Pan Krzysztof Watracz, regionalista, badacz historii miasta, autor wystawy poświęconej dawnemu Tarnobrzegowi, zaprezentował przed nami prawdziwe perełki ze swoich zbiorów. Był to między innymi datowany na 1904 r. obraz Matki Bożej Dzikowskiej oraz egzemplarz miejskiej gazety z 1878 r.

Mobilna wystawa „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko”, to seria 49 portretów wybitnego polskiego grafika prof. Waldemara Świerzego, który w latach 2003–2013 na podstawie najbardziej aktualnej wiedzy historycznej namalował własną interpretację wizerunków władców Polski.

Poznawanie historii Tarnobrzega dopełniłyśmy na salonach dzikowskiego zamku. Byłyśmy pod wielkim wrażeniem daru opowieści Pani kustosz Beaty Kotasiak-Wójcik z Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. Historię rodu Tarnowskich z Dzikowa zaprezentowała ze swadą, a barwne, wielowątkowe anegdoty pozostawiły w nas niedosyt i zaszczepiły chęć powrotu do Muzeum i do Pani Kustosz.

Autor: Anna Weselak, zdjęcia: Monika Filip, Anna Słodownik BP Tarnobrzeg