Finał konkursu na najciekawszą gazetką szkolną i przedszkolną

Rzeszów

W ramach 55. Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu ogłaszamy wyczekiwany finał konkursu na najciekawszą gazetkę szkolną i przedszkolną województwa podkarpackiego.

Konkurs wpisany w Jubileusz 75-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch.

Patronat medialny sprawowali: TVP 3 Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, Radio VIA.

Jury w składzie:

  • Beata Bałchan – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – przewodnicząca komisji konkursowej;
  • Alicja Bialic – Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie;
  • Renata Tereszkiewicz – redaktor Gazety Codziennej Nowiny;
  • Izabela Fac – redaktor Radia VIA;
  • Wiktoria Sudoł – studentka dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego;


wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach.

Laureaci:

  1. Przedszkole Miejskie nr 6 w Mielcu (Głos Zdrowej Mieleckiej Szósteczki).
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ropczycach (Nowinki Szkolne).
  3. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie (Kurier Szkolny).

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś przekazał nagrody dla zwycięskich redakcji z poszczególnych grup oraz upominki promocyjne dla wszystkich redakcji gazetek, biorących udział w konkursie. Dodatkowo korzystając z inicjatywy Biblioteki, Jerzy Cypryś nagrodził redakcję jednego ze szkolnych czasopism „Wyróżnieniem im. Jana Andrzeja Stepka”, chcąc w ten sposób przypomnieć postać wybitnego dziennikarza, prawego człowieka i działacza „Solidarności”. Wyróżnienie to otrzymała redakcja „Kuriera Szkolnego” z Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie.

Jan Andrzej Stepek

w 1951 r. w m. Sanok

Od połowy lat 70-tych działający w opozycji. Był drukarzem i współtwórcą niezależnego wydania książki George’a Orwella pt. „Folwark zwierzęcy”. Związany ze ''Spotkaniami. Niezależnym  pismem Młodych Katolików'' wydawanym w Lublinie. Działał  w duszpasterstwach akademickich oo. pallotynów i oo. dominikanów oraz posiadał  kontakty z opozycjonistami w całym kraju. Od 1976 r. udostępniał mieszkanie do druku niezależnych wydawnictw m.in. 1 nr '' Zapisu ”. W redakcji „Spotkań” odpowiedzialny był za problematykę ukraińską, opracowanie techniczne pisma i serii wydawniczej „Biblioteka Spotkań”. Kolportował również podziemne wydawnictwa  na terenie Lublina i Sanoka. Był inwigilowany i prześladowany przez organy bezpieczeństwa PRL za działalność opozycyjną. Dnia 10.03.1980 r. i 25.09.1980 r., w mieszkaniu u Pana Jana Stepka przeprowadzono rewizję, w wyniku której odnaleziono nielegalne biuletyny, ulotki i prasę bezdebitową. W okresie 25-31.08.1980 r. wraz z innymi opozycjonistami był uczestnikiem głodówki solidarnościowej ze strajkującymi robotnikami Wybrzeża w kościele MB KP w Stalowej Woli. Od 1.05.1981 r., był pracownikiem Biura Historycznego przy Ośrodku Badań Społecznych MKZ „Solidarność” w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce uczestniczył w strajkach w WSK PZL Świdnik i FSC w Lublinie, następnie ukrywał się. Został zatrzymany w Warszawie i internowany dnia 23.09.1982 r. W dniu 5.11.1982 r. został zwolniony z ośrodka odosobnienia po wyrażeniu zgody na emigrację. W październiku 1983 roku opuścił Polskę i wyjechał do Francji. Do powrotu do Polski w czerwcu 1990 r. pracował w Editions Spotkania redagując wiele wydanych tam książek - wstęp do'' Listów z Rosji'' aut. markiza Astolphe’a de Custine czy ''Pamiętników znalezionych w Katyniu". Był też autorem wielu korespondencji dla Radia Wolna Europa.
Po powrocie z emigracji  został redaktorem naczelnym tygodnika San, a od września 1990 r. dziennika Nowiny. Z jego inicjatywy powstały Nowiny Wieczorne. W roku 1994 podjął nowe wyzwanie i został redaktorem naczelnym Wieczoru Wrocławia. Zmarł w 1996 roku.
Od 1997 r. konkurs dla dziennikarzy Mediów Regionalnych nosi jego imię.

Składamy serdeczne podziękowania za zainteresowanie naszym konkursem i doceniamy pracę zgłoszonych zespołów redakcyjnych dokumentujących szkolne/przedszkolne życie w lokalnym środowisku. Dziękujemy za poczucie humoru, za ciekawe anegdoty, za niekonwencjonalne pomysły i entuzjazm pracy dziennikarskiej.

Autor: PBW