„Dyrektor – pierwszy nauczyciel” raz jeszcze

Rzeszów

Powtórzyliśmy konferencję o ważnej roli dyrektora szkoły. Tym razem nasze zaproszenie przyjęli dyrektorzy z 7 powiatów: rzeszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego, mieleckiego i kolbuszowskiego.  Miejscem spotkania była aula w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Jerzy Cypryś Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pani Barbara Pelczar-Białek Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu, która odczytała list od Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego, Ks. Prof. Janusz Miąso Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Spraw Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pani Bogumiła Stec-Świderska Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność, Pani Bogusława Buda Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, Pani dr Anna Szylar i Pani dr Barbara Wolny z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Tarnobrzegu.

Pan Jerzy Cypryś, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zabrał głos jako pierwszy i w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego przywitał przybyłych na konferencję. Jak podkreślał, takie spotkania są niezwykle cenne, bo pozwalają na wymianę doświadczeń i poglądów, a w centrum stawiają rozwój jednostki, co doskonale wpisuje się w strategię rozwoju województwa, dla której kluczem jest człowiek i jego lepsza przyszłość.

W swoim wystąpieniu porównał dyrektora szkoły do zderzaka, który jest buforem pomiędzy tym co na zewnątrz  i tym, co dzieje się w placówce. Istotne jest, aby osoba na tym stanowisku miała poczucie sprawstwa i satysfakcji z wykonywanej pracy, bo tylko wtedy szkoła zmierza we właściwym kierunku. Sukces placówki oświatowej jest jednocześnie sukcesem jej uczniów. Tylko dobry dyrektor jest w stanie wpłynąć na swoją kadrę, która kształtuje diamenty. Poprzez  odpowiedni proces wychowawczo-edukacyjny z pierwotnego diamentu powstaje jedyny i niepowtarzalny brylant. I to powinno być nadrzędnym celem każdej szkoły i placówki oświatowej.​

Wykład Pani Małgorzaty Rauch  Podkarpackiego  Kuratora Oświaty  był  refleksją nad pozycją dyrektora w szkole, na którą można patrzeć przez pryzmat ludzi, zadań i ról. Dyrektor – osoba, która zarządza, jest jednocześnie przełożonym, liderem i pierwszym nauczycielem. Placówka myśli bowiem tak jak szef i rozwija się w kierunku przez niego wytyczonym.  Praca dyrektora podlega również  nieustannej ocenie i mają w niej zastosowanie teorie zachowań oraz sytuacji. Dobry dyrektor jest nie tylko kierownikiem i przywódcą, ale przede wszystkim nauczycielem, który poddaje autorefleksji własne działania. To poruszające wystąpienie sprawiło, że cała sala była wsłuchana i zapatrzona w najważniejszego dla naszego środowiska lidera: Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Pani Kurator towarzyszyły Panie: Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarzadzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Alicja Bialic Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Wykład Profesora Kazimierza Ożoga przybliżył zebranym definicję radości, czyli „postawy, która jest naszą odpowiedzią na dobro”. Zdaniem profesora ta, zapomniana nieco przez pedagogikę, kategoria jest niezwykle istotną w każdym zawodzie, a tym bardziej w środowisku edukacyjnym. I taką postawą powinien cechować się dyrektor szkoły, ponieważ to on nadaje ton instytucji, którą zarządza. To on stoi na straży kultury języka i odpowiada za mądre, celne oraz empatyczne słowo, które buduje, a nie burzy. Szkoła, zdaniem profesora, ma mieć mocne fundamenty oparte na RADOŚCI bycia razem, bycia w słowie i bycia w kulturze. Język i kultura są ze sobą bardzo ściśle powiązane, ponieważ język tworzy kulturę, a kultura wpływa na język. A na straży tego materialnego i niematerialnego dorobku ludzkości powinna stać każda szkoła. Pan Profesor wywołał w uczestnikach konferencji natchnioną potrzebę bycia dyrektorem/nauczycielem, o cechach którego mówił do zebranych.

Beata i Bolesław Kotlińscy w trakcie prowadzonych warsztatów niejednego dyrektora skłonili do zastanowienia się nad dotychczasowymi metodami pracy. Małżeństwo trenerów zwróciło uwagę m.in. na to, jak stawiać cele i określać swoje oczekiwania względem podwładnych, aby uniknąć tracenia czasu na ciągłe rozwiązywanie tych samych problemów.

Organizatorzy  – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – bardzo dziękują wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie.

Dzień 8 listopada 2019 r. zapisujemy w naszej pamięci, jako doświadczenie wyjątkowego dobra i radości, którymi powinniśmy budować nasze zespoły, nasze miejsca pracy.

Autor: Tekst: Anna Weselak, zdjęcia: Monika Filip