„Dyrektor pierwszy nauczyciel” - konferencja o wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży