"Dyrektor - pierwszy nauczyciel" (Fotorelacja)

Rzeszów

W środę 18 września 2019 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Temat konferencji “Dyrektor - pierwszy nauczyciel” miał podkreślić szczególnie ważną i odpowiedzialną rolę osób zarządzających placówką oświatową i kierujących zespołem nauczycieli. Spotkanie prowadziła Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Pani Beata Michałuszko.
 
Wśród znamienitych gości i prelegentów konferencji znaleźli się: Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Jerzy Cypryś, Pan prof. dr hab. Kazimierz Ożóg oraz Państwo Beata i Bolesław Kotlińscy - trenerzy (w zakresie szkoleń dla zespołów i kadry zarządzającej).
 
Podczas konferencji zostały poruszone istotne kwestie związane z rolą dyrektora jako przywódcy i eksperta, m. in.: co oznacza bycie dobrym dyrektorem, jak mądrze i efektywnie kierować zespołem i budować swój autorytet, jakie są mechanizmy i procesy grupowe oraz pułapki szefowskie. Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg zwrócił uwagę na wartość słowa w relacjach międzyludzkich, podkreślając rangę języka w działaniach pedagogicznych.
 
Konferencja była okazją do zaprezentowania aktualnej oferty Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w zakresie wspomagania procesów edukacyjnych i wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli, uwzględniającej podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym. Ofertę tę przedstawiła Pani Dyrektor Beata Michałuszko. Z kolei w “Nowy e-wymiar bibliotek pedagogicznych” wprowadził uczestników spotkania Kierownik Biura Informatyki Pan Seweryn Kolano, objaśniając zasady praktycznego korzystania z e-usług.
 
W trakcie konferencji prezentowane były najnowsze zbiory biblioteki przygotowane z myślą o dyrektorach, a każdy uczestnik otrzymał materiały informacyjne dotyczące szczegółowej oferty PBW w Rzeszowie. Ponadto, Państwo Kotlińscy rozlosowali wśród uczestników 5 egzemplarzy swojej książki “Strefa szefa: praktyczny podręcznik zarządzania dla dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych”.

Autor: Izabela Tomoń-Bąk, zdjęcia: Monika Filip