„Dwujęzyczni od przedszkola”. Wiosenne spotkania w placówkach realizujących Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach

Rzeszów

Na przełomie marca i kwietnia pracownicy rzeszowskiej biblioteki pedagogicznej odwiedzali, w ramach okresowych wizyt monitorujących, podkarpackie przedszkola realizujące Program wsparcia dwujęzyczności, zainicjowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, przy współpracy z Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich
w Rzeszowie, w tym bibliotek pedagogicznych.

W drugiej edycji programu przedszkolaki – przez cały rok szkolny – przyswajają język angielski razem z pacynkami „Tom and Keri” oraz materiałami metodycznymi kursu o tym samym tytule. Na podstawie rozmów nauczycieli bibliotekarzy z dyrektorami placówek oraz nauczycielami przedszkoli koordynującymi program, jak również możliwości obserwacji grup podczas różnych aktywności, zauważono pozytywne efekty wychowania dwujęzycznego, entuzjazm i postępy dzieci w przyswajaniu drugiego języka oraz ogromne zaangażowanie wychowawców i anglistów w realizację programu. Kreatywni nauczyciele wykorzystują każdą okazję do utrwalania angielskich słówek i zwrotów, np. podczas spacerów, zabaw
i codziennych czynności. Współpracują z lokalnymi instytucjami i samorządami, promując ideę dwujęzyczności, inicjują również wiele dodatkowych działań, które dzieci prezentują podczas różnorodnych uroczystości przedszkolnych, spotkań i imprez zewnętrznych.

W odpowiedzi na zaproszenie Pani Małgorzaty Zaleckiej, Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Ropczycach im. Marii Konopnickiej, koordynatorzy biblioteczni byli gośćmi, zorganizowanego przez placówkę, Przeglądu piosenki w języku angielskim z udziałem przedszkoli z powiatu ropczycko-sędziszowskiego, pod hasłem „English is  fun”. Przegląd odbył się 15 marca w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach i został objęty honorowym patronatem Burmistrza Ropczyc, Pana Bolesława Bujaka. Podczas wydarzenia wystąpiło 12 grup z okolicznych przedszkoli, w tym grupa „Biedronki”, koordynowana przez wychowawcę Panią Monikę Powrózek z ropczyckiego przedszkola, monitorowanego przez PBW
w Rzeszowie. Dzieci, zaopatrzone w kalosze i parasolki,  z wdziękiem zaprezentowały na scenie deszczową piosenkę „Rain, rain” z programu „Tom and Keri”, wraz z ilustracją ruchową. Pozostałe grupy również zademonstrowały wysoki poziom umiejętności wokalnych i językowych, ubarwiając swoje występy wspaniałymi kostiumami i ciekawą choreografią. Wszystkie śpiewające przedszkolaki uczestniczące w przeglądzie zostały nagrodzone gromkimi brawami, pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Serdeczne gratulacje!

WCAG do prezentacji „Przegląd piosenki w języku angielskim w Ropczycach”:

Slajd 1

Tekst: Dwujęzyczne przedszkolaki. Bilingual kids.
Obrazek: kurtyna teatralna

Slajd 2

Zdjęcie prezentacji z Przeglądu piosenki w języku angielskim „English is fun” (15.03.2024; Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach).

Slajd 3

Zdjęcie z Przeglądu piosenki w języku angielskim „English is fun” przedstawiające grupę „Biedronki” z Publicznego Przedszkola nr 1 w Ropczycach, występującą na scenie z piosenką „Rain, rain”.

Slajd 4

Film przedstawiający występ grupy „Biedronki” z Publicznego Przedszkola nr 1 w Ropczycach podczas ww. przeglądu. Dzieci śpiewają piosenkę w języku angielskim „Rain, rain”, wykonując układ choreograficzny.

Slajd 5

Zdjęcie grupowe uczestników Przeglądu piosenki w języku angielskim „English is fun”.

Slajd 6

Obraz zasłaniającej się kurtyny, pojawia się napis: Thanks for watching.

Autor: Izabela Tomoń-Bąk