Dawne polskie elementarze

Rzeszów


WCAG do prezentacji:

Slajd 1.

Tekst: Dawne polskie elementarze w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Slajd 2 .

Tekst: Elementarz (słownik języka polskiego) to «podręcznik do początkowej nauki czytania i pisania»

Slajd 3.

Tekst: Pierwsze zachowane, drukowane elementarze do nauki języka polskiego dla dzieci pochodzą z pierwszej połowy XVI wieku. Najczęściej zawierały abecadło oraz proste teksty do nauki czytania oparte na tekstach religijnych. W XVIII wieku pojawiać zaczynają się elementarze autorskie podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Skupiają się one także bardziej na nauce czytania niż tematyce religijnej.

Zdjęcie: strony tytułowej z książki  „Dla dziatek nauka czytania pisma polskiego” wydana w Wilnie w 1633 roku

Źródło: Wikipedia, domena publiczna

Slajd 4.

Tekst: W latach 1775–1792 w Rzeczypospolitej Obojga Narodów działała utworzona przez Komisję Edukacji Narodowej instytucja stawiająca sobie za cel przygotowanie polskojęzycznych książek do nauczania – Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Instytucja ta opracowała i wydała drukiem wiele podręczników używanych w nauczaniu początkowym. Elementarze oprócz katechizmu zawierał Naukę czytania i pisania, Naukę moralną  oraz Naukę rachunków.

Zdjęcie: strony tytułowej z książki  Elementarz dla szkół parafialnych wydany z ramienia Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych w 1785 przez Szkołę Główną Koronną.

Źródło: Wikipedia, domena publiczna

Slajd 5.

Tekst: W okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego zalecanym wówczas elementarzem był „elementarz Wolskiego” – napisany przez Konstantego Wolskiego. Elementarz ten opracowany według nowej fonetycznej (głoskowej) metody nauki czytania. W początku XIX wieku była to bardzo nowoczesna metoda, którą po raz drugi zastosowano dopiero 100. lat później; w najbardziej znanym polskim Elementarzu autorstwa Mariana Falskiego.

Zdjęcie: strony tytułowej z książki  Nauka początkowego czytania, pisania i rachunków elementarz Konstantego Wolskiego z 1811.

Źródło: Wikipedia, domena publiczna

Slajd 6.

Tekst: W XIX i XX wieku, przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, podręczniki do nauczania początkowego publikowały na terenach zamieszkanych przez Polaków różne polskie organizacje oświatowe. Polskojęzyczne publikowały również ministerstwa edukacji państw zaborczych Austria, Prusy oraz Rosja. Wydawały je także na emigracji osoby prywatne oraz organizacje polonijne.

Zdjęcie: okładki  książki  Nauka czytania i pisania dla dzieci Marjana Falskiego z 1910 roku

Źródło: Wikipedia, domena publiczna

Slajd 7.

Tekst: Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości elementarze publikowało Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz różne organizacje oświatowe, a także redakcje gazet, wydawnictwa oraz osoby prywatne. W 1932 roku nastąpiła reforma podręczników szkolnych, która objęła także elementarze.

Źródło : https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_elementarze

Slajd 8.

Tekst: Prezentacja zachowanych elementarzy w zasobach Czytelni Czasopism i Zbiorów Chronionych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Slajd 9.

Tekst: Pierwsza klasa pracuje : elementarz wiejski : metoda wyrazowa / Romana Millerówna, Marja Rostkowska ; [ilustrował Wacław Siemiątkowski ; pomysły zabawek i ilustracje techniczne wykonała Zofia Majkowska]. - Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych 1937.

Zamów:  https://opac.pbw.org.pl/integro/853101689543/miller-romana/pierwsza-klasa-pracuje?bibFilter=88

Zdjęcie: okładka elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 10.

Zdjęcie: strony tytułowej elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 11.

Zdjęcie: 6 - 7 strona elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 12.

Zdjęcie: 44 - 45 strona elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 13.

Zdjęcie:50 - 51 strona elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 14.

Tekst: Elementarz dla 1 klasy szkół powszechnych miejskich / S. Tync, J. Gołąbek, J. Duszyńska ; [il. wyk. Konstanty Sopoćko]. - Lwów : Książnica-Atlas, (Lwów : Książnica-Atlas). 1938.

Zamów: https://opac.pbw.org.pl/integro/853402182672/tync-stanislaw/elementarz-dla-1-klasy-szkol-powszechnych-miejskich?bibFilter=88

Zdjęcie: strona tytułowej elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 15.

Zdjęcie: 2 - 3 strony elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 16.

Zdjęcie: 10 – 11 strony elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 17.

Zdjęcie: 92 – 93 strony elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 18.

Tekst: Elementarz i rachunki dla klasy pierwszej / napisał Władysław Kłosiński ; rysunki wykonał Stanisław Wójcik. - Kraków ; Warszawa : skład główny Gebethner i Wolff, (Kraków : Druk. W. L. Anczyca i Spółki), brak roku wydania.

Zamów:https://opac.pbw.org.pl/integro/search/description?q=%22elementarz+i+rachunki+dla+klasy+pierwszej%22&index=29&scope=full

Zdjęcie: okładka elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 19.
Zdjęcie: strona tytułowej elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 20.

Zdjęcie: 20 – 21 strony elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 21.

Zdjęcie: 22 – 23 strony elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 22.

Zdjęcie: 30 – 31 strony elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 23.

Tekst:  Elementarz dla I klasy szkół powszechnych / Edmund Chodak. - Kraków : [b. w.] 1941.

Zamów: https://opac.pbw.org.pl/integro/853101670617/chodak-edmund/elementarz-dla-i-klasy-szkol-powszechnych?bibFilter=88

Zdjęcie: okładka elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 24.

Zdjęcie: strona tytułowej elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 25.
Zdjęcie: 4 – 5 strony elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 26.

Zdjęcie: 12 – 13 strony elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 27.

Zdjęcie: 80 strona elementarza ze zbiorów PBW w Rzeszowie.

Slajd 28.

Tekst: DziękujemyAutor: PBW