BIBLIOTEKA PARTNEREM SEMINARIUM „Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością”.

Rzeszów

Zakład Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną, będący jednostką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, zorganizował Seminarium Naukowe „Współczesne Obszary Badań nad Niepełnosprawnością”, które odbyło się 10 stycznia 2019 r. w Auli Wydziału Pedagogicznego przy ulicy ks. Jałowego 24.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie była partnerem tego wydarzenia.

Po uroczystym otwarciu Seminarium i  powitaniu uczestników przez dr hab. Martę Uberman nastąpiła sesja plenarna. Jako pierwsza zabrała głos prof. dr hab. Joanna Głodkowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie z referatem zatytułowanym „Każda OSOBA ma coś do zaoferowania światu – inspiracją interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością”. Pani profesor podkreśliła, jak niezwykle ważne jest wzmacnianie rozwoju osób niepełnosprawnych, ich integracja społeczna oraz wspieranie niezależności życiowej.

Prof. dr hab. Amadeusz Krause z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego poruszył temat badań jakościowych i ilościowych w pedagogice specjalnej.

Kolejnym prelegentem była dr hab. Beata Borowska-Beszta z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem jej wystąpienia były „Epistemologiczne i metodologiczne konteksty studiów nad niepełnosprawnością”.

Na zakończenie sesji plenarnej głos zabrał kierownik Zakładu Badań nad Niepełnosprawnością dr hab. Remigiusz Kijak z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawił referat „Przyjaźnie, związki i wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – badania nad seksualnością”.

Po przerwie odbył się panel dyskusyjny z udziałem Prelegentów oraz zaproszonych Gości. Dyskutowano o trudnościach w prowadzeniu badań nad niepełnosprawnością oraz o problemach związanych z edukacją inkluzyjną.

Uczestnikami Seminarium Naukowego byli pracownicy naukowi i studenci Wydziału Pedagogicznego UR, dyrektorzy szkół specjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z regionu.

W Seminarium wzięła udział Pani Beata Michałuszko Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Dla uczestników Seminarium  nasza Biblioteka przygotowała oraz zaprezentowała:

  • wystawę literatury ze zbiorów PBW, związanej z tematem Seminarium - uwzględniono nowości wydawnicze (książki i artykuły z czasopism),
  • wykaz publikacji prelegentów występujących w sesji plenarnej Seminarium,
  • ulotkę informującą o projekcie „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”,
  • zestawienie bibliograficzne dostępne on-line na stronie PBW oraz w wersji drukowanej dla zainteresowanych uczestników.

Autor: Renata Kozłowska