BIBLIOTEKA PARTNEREM KONFERENCJI „Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”, 30.10.2018 r.

Rzeszów

Podkarpackie Kuratorium Oświaty zorganizowało wojewódzką konferencję „Kreatywność – szkoła po drugiej stronie lustra”

Nasza Biblioteka była partnerem wydarzenia.

W dniu 30 października br. w siedzibie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyła się Wojewódzka Konferencja „Kreatywność – szkoła po drugiej stronie lustra”. Celem konferencji było zwiększenie kompetencji  i efektywności pracy dyrektorów i nauczycieli związanych z twórczym podejściem do edukacji, rozwijaniem innowacyjności i kreatywności uczniów. Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, jest kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. W konferencji uczestniczyli: Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Wicekurator Pan Stanisław Fundakowski, Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Beata Michałuszko Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Program konferencji

Dla uczestników konferencji przygotowaliśmy:
  • ulotkę informująca o projekcie Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne.
  • wystawę literatury związanej z tematem konferencji oraz nowości  w zbiorach PBW w Rzeszowie,
  • krótki spis literatury na temat kreatywności  i innowacyjności w edukacji  - dostępnej w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie,
  • pełny wykaz literatury polecamy Państwu w formie zestawienia bibliograficznego on-line dostępnego w "Zestawieniach bibliograficznych"

Autor: Renata Bąk, zdjęcia: Monika Filip