30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Rzeszów


WCAG do prezentacji: DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Slajd 1

Tekst: 30 maja – DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Slajd 2

Tekst: “Dzień 30 maja wpisał się w kalendarz polski jako Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Ustanowione przez Sejm święto ma służyć przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych i pozbawionych opieki dzieci. Dodatkowo ma także uhonorować wysiłek, jakiego podejmują się na co dzień rodzice zastępczy. Ma być również podziękowaniem za ich pracę, wytrwałość i dzielenie się swoją miłością.

Rodzicielstwo zastępcze jest szansą daną przez dorosłych wielu najmłodszym, pozbawionym możliwości dorastania w rodzinie biologicznej, na odbudowanie normalnego, bezpiecznego życia wśród przyjaznych, życzliwych osób. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, to dzień nie tylko Rodziców, ale także dzieci, którym dali bezpieczny dom.”

Slajd 3

Tekst: Literatura tematyczna dostępna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie

Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego : perspektywa pedagogiczno-antropologiczna / Arkadiusz Wąsiński. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

Dziecko w rodzinie : kontekst prawno-metodyczny / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2022.

Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym / [Joanna Luberadzka-Gruca, Edyta Wojtasińska, Jolanta Zmarzlik]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2014.

Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą : założenia i rzeczywistość wybranych instytucji / Beata Krajewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018.

Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze / Maria Kolankiewicz, Marcin Poncyliusz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2016.

Praktyka pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki. - Warszawa : "Difin", 2018.

Proces profesjonalizacji opiekunów zastępczych w Polsce : główni aktorzy i zasoby / Agata Skalec-Ruczyńska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, copyright 2023.


Slajd 4

Tekst: Literatura tematyczna dostępna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie

Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. - Wyd. 1, dodr. 1.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.

Raz...dwa...trzy... do rodziny trafisz...Ty! / Beata Dołęgowska, Wiesław Dołęgowski ; współpr. wyd. Daniel Raczyło. - Konin : Psychoskok, 2014.

Rodzicielstwo zastępcze : diagnoza-krytyka-możliwości zmian : perspektywa (auto)biograficzna / Rafał Adamczewski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Notitia, 2020.

Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń : "Akapit", 2011.

Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości : analiza dyskursu retoryki politycznej / Agnieszka Regulska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018.

Rodzina w pracy socjalnej : aktualne wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. - Toruń : "Akapit", 2015.

Rodzina zastępcza : uregulowania prawne a praktyka sądowa / Karolina Walancik-Ryba. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.


Slajd 5

Tekst: Literatura tematyczna dostępna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie

Rodzinna piecza zastępcza : teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych / Józefa Matejek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020.

Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością / Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało. - Kraków : "Impuls", 2013.

Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin", 2010.

Standardy ochrony praw dziecka / red. Marek Michalak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.

Tu jest teraz twój dom : adopcja w Polsce / Marta Wroniszewska. - Wydanie I. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021.

Zawodowa miłość : o opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych / Jan Basiaga. - Warszawa : "Żak", 2014.


Slajd 6

Tekst: Artykuły z czasopism dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie

 • "Mamy dwie instytucje kontrolujące. Nie mamy instytucji wspierającej": zawodowi rodzice zastępczy o systemie wsparcia rodzinnej pieczy zastepczej. Pojedyncze studium przypadku = "We have two inspection institutions. We have no support institution": professional foster parents on the system of foster family support. Single case study / Jan Basiaga. - 2023.// Polityka Społeczna. - 2023, nr 4, s. 10-19
 • Asystent rodziny w meandrach pieczy zastępczej - perspektywa pracy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w środowisku zastępczym / Magdalena Zmysłowska. - 2020.// Praca Socjalna. - 2020, nr 5, s. 138-154
 • Ciężkie zaburzenia przywiązania u dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych / Maria Engler. - 2022.// Niebieska Linia. - 2022, nr 2, s. 10-12
 • Dlaczego warto mówić o adopcji? / Katarzyna Kwiatkowska. - 2021.// Remedium. - 2021, nr 10, s. 26-27
 • Droga do domu / Katarzyna Kwiatkowska. - 2022.// Remedium. - 2022, nr 7-8, s. 46-47
 • Droga do domu cd. / Katarzyna Kwiatkowska. - 2022.// Remedium. - 2022, nr 9, s. 14-15
 • Dzieci w rodzinach adopcyjnych i zastępczych / Teresa Jadczak-Szumiło. - 2020.// W: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. - Warszawa : PWN, 2020. - S. 681-699
 • Enneagram w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej / Małgorzata Franc. - 2021. // Forum Pedagogiczne. - 2021, nr 2, s. 167-182
 • Kompetencje społeczne zawodowych rodziców zastępczych / Jan Basiaga, Iwona Łukasik. - 2020.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 8, s. 44-58
 • Organizatorzy i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej = Organizers and coordinators of family foster care / Beata Krajewska. - 2020.// Polityka Społeczna. - 2020, nr 5-6, s. 15-23

Slajd 7

Tekst: Artykuły z czasopism dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie

 • Pamięć dziecka adopcyjnego / Katarzyna Kwiatkowska. - 2020.// Remedium. - 2020, nr 5, s. 28-29
 • Relacje w rodzinach zastępczych / Katarzyna Kwiatkowska. - 2023.// Remedium. - 2023, nr 9, s. 27-29
 • Relacje w rodzinach zastępczych, Cz. 2 / Katarzyna Kwiatkowska. - 2023.// Remedium. - 2023, nr 10, s. 27-29
 • Rodzicielstwo zastępcze odmładza i nadaje sens życiu / Urszula Gielo. - 2021. // Życie Podkarpackie. - 2021, nr 20 (19 V), s. 12
 • Rodzinna opieka zastępcza : wyzwania w opiece nad dziećmi z FAS - case study / Justyna Wesołowska. - 2022. // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. - 2021-2022, nr 22, s. 52-58
 • System pieczy zastępczej : sytuacja w wybranych krajach europejskich / Katarzyna Kwiatkowska. - 2022.// Remedium. - 2022, nr 11, s. 26-28
 • Wiek a sposób adaptowania się dziecka w rodzinie przysposabiającej / Katarzyna Kwiatkowska. - 2021.// Remedium. - 2021, nr 1, s. 26-27
 • Wsparcie formalne i nieformalne udzielane rodzinom zastępczym / Izabela Zębrowska, Ewa Zasępa. - 2023. // Praca Socjalna. - 2023, nr 3, s. 69-91
 • Zaburzenia przywiązania u dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych / Maria Engler. - 2022.// Niebieska Linia. - 2022, nr 1, s. 19-21
 • Źródła niepowodzeń biograficznych wychowanków rodzin zastępczych a prymarne zadanie ich opiekunów / Błażej Wojdała.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2022, nr 7, s. 19-39

Autor: PBW