Nasze zbiory

O nas

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie gromadzi literaturę psychologiczno-pedagogiczną, naukową z różnych  dziedzin wiedzy, popularno-naukową, piękną.

Prenumerujemy  czasopisma  metodyczne, psychologiczne, pedagogiczne, naukowe.

Gromadzimy zbiory specjalne, na różnych nośnikach przydatne w dydaktyce szkolnej , filmy edukacyjne i fabularne.  Posiadamy kolekcję książek wydanych przed 1939 rokiem, z zakresu historii literatury XIX wieku, historii oświaty i szkolnictwa, historii. 

Zestawienie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie (stan na dzień 31 marca 2018 r.)

Biblioteka

Książki

Czasopisma

Zbiory specjalne

Razem

Rzeszów

168916 11718 3210 183844

Kolbuszowa

27957 1988 201 30146

Leżajsk

23 838 1120 353 25 311

Łańcut

28249 1887 185 30321

Mielec

59658 1764 397 61819

Sędziszów Młp.

29476 1702 357 31535

Strzyżów

28828 1366 490 30684

Razem

366922 21545 5193 393660

Autor: PBW