Wykaz nabytków PBW w Rzeszowie za rok 2019

Nowości

Nowości z działu: NN - literatura naukowa

NN - literatura naukowa

Książka

 • Atlas statystyczny województwa podkarpackiego = Statistical atlas of Podkarpackie Voivodship / [zespół aut. Barbara Błachut i in.]. Rzeszów : Urząd Statystyczny, 2018.
  Sygn.: CzytR 248000
 • Autyzm a prawo / red. nauk. Adam Górski, Błażej Kmieciak. Warszawa : "Difin", 2019.
  Sygn.: CzytR 247866
 • Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak. Poznań : "Silva Rerum", 2018.
  Sygn.: WypRz 247868
 • Choroby zakaźne u dzieci / red. nauk. Carol J. Baker ; z jęz. ang. tł. Katarzyna Fleischer. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
  Sygn.: WypRz 248546
 • Co nam daje równość? : wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce / pod red. Ewy Krzaklewskiej. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2018.(Gender Studies ISUJ)
  Sygn.: WypRz 247872
 • Czytanie współczesności / red.: Małgorzata Łukaszuk, Małgorzata Peroń. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2010.(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)(Pisane, Czytane)
  Sygn.: CzytR 248097
 • Dekodyfikacja prawa prywatnego : szkice do portretu /. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu : Fundacja "Utriusque Iuris", 2017.
  Sygn.: WypRz 248008
 • Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2019.
  Sygn.: WypRz 248548
 • Diagnozy i interwencje pielęgniarskie / redakcja naukowa Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019.
  Sygn.: WypRz 248619
 • "Dopalacze" : od teorii do praktyki klinicznej : praca zbiorowa / pod red. Anny Krakowiak i Aleksandra Rutkiewicza. [Bielsko-Biała] : "α-Medica Press", cop. 2019.
  Sygn.: WypRz 247880
 • Dziecko w świecie ruchomych obrazów / pod red. Macieja Wróblewskiego, Sylwii Kołos. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2018.(Biblioteczka Dziecięca)
  Sygn.: CzytR 247885
 • Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia / red. nauk. Joanna Gromadzka-Ostrowska; aut. Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz [i in.]. Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2019.
  Sygn.: WypRz 248155
 • Endokrynologia wieku rozwojowego / redakcja naukowa Beata Pyrżak, Mieczysław Walczak. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.
  Sygn.: WypRz 248628
 • Glokalizacja / red. nauk. Kazimierz Kuciński. Warszawa : "Difin", 2011.
  Sygn.: CzytR 247996
 • Głupota : nieoficjalna biografia / wybór i opracowanie Jean-François Marmion ; przełożyły z francuskiego Grażyna Jaworska, Bożena Sęk, Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak. Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, © 2019.
  Sygn.: WypRz 248629
 • Informatyka ekonomiczna : teoria i zastosowania / redakcja. nauk. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019.
  Sygn.: WypRz 248075
 • Integracja europejska : polska perspektywa / red. nauk. Zbigniew Czachór, Tomasz Grzegorz Grosse, Waldemar Paruch. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2018.
  Sygn.: CzytR 247755
 • Internet jako przedmiot badań językoznawczych / red. nauk. Ewa Kołodziejek, Rafał Sidorowicz. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2017.(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński)
  Sygn.: WypRz 247896
 • Konstytucja Kenii = The Constitution of Kenya / tł. z jęz. ang. i wstęp Błażej Popławski, Piotr Zakrzewski ; [weryfikacja nauk. Wiesław Staśkiewicz]. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Biblioteka Sejmowa, 2017.(Konstytucje Świata - Biblioteka Sejmowa)
  Sygn.: WypRz 248003
 • Konstytucja Solidarności / red. nauk. Jan Majchrowski. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2018.
  Sygn.: WypRz 247772
 • Kultura i samorządność lokalna : historia, współczesność, perspektywy / pod red. Stanisława Kryńskiego i Zbigniewa Lenarta. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017.
  Sygn.: CzytR 247762
 • Kulturotwórcza rola samorządów terytorialnych : historia, współczesność, perspektywy / red. nauk. Zbigniew Lenart, Mariusz Menz. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Verbum, 2018.
  Sygn.: WypRz 247761
 • Leczenie zaburzeń odżywiania : pomost między nauką a praktyką / redakcja Margo Maine, Beth Hartman McGilley, Douglas W. Bunnell ; redakcja wydania I polskiego Andrzej Rajewski ; [tłumaczenie z języka angielskiego: prof. dr hab. n. med. Sławomir Sidorowicz]. [Wrocław] : Edra Urban & Partner, [copyright 2019].
  Sygn.: CzytR 248561; WypRz 248642
 • Medycyna paliatywna / pod redakcją Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz oraz Tomasza Dzierżanowskiego. Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2019.
  Sygn.: WypRz 248647
 • Mickiewicz wieszcz i przewodnik / redakcja naukowa Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska ; [recenzenci Daniel Kalinowski, Agata Seweryn]. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
  Sygn.: WypRz 248648
 • Miejsca, ludzie, opowieści : o twórczości Andrzeja Stasiuka : studia i szkice / pod red. Magdaleny Rabizo-Birek, Matyldy Zatorskiej i Damiana Niezgody ; [aut. t. Magdalena Bąk-Wołoszyn i in.]. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski ; "Fraza", 2018(Biblioteka "Frazy")
  Sygn.: CzytR 247904
 • Mózg a zachowanie / red. nauk. Teresa Górska, Anna Grabowska, Jolanta Zagrodzka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  Sygn.: WypRz 248654
 • Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły / Małgorzata Dutka-Mucha, Izabela Suckiel. Warszawa : Wolters Kluwer, 2019.
  Sygn.: WypRz 248570
 • Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie / pod red. nauk. Miry Malczyńskiej-Biały, Krzysztofa Żarny. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2018.
  Sygn.: WypRz 247910
 • Neurologia : kompendium / red. nauk. Wojciech Kozubski ; aut. Maria Barcikowska, Anna Członkowska, Izabela Domitrz, Hanna Drac, Tomasz Dziedzic, Irena Hausmanowa-Petrusewicz, Joanna Iłżecka, Dariusz J. Jaskólski, Joanna Jędrzejczak, Sergiusz Jóźwiak, Jacek Juszczyk, Alicja Kalinowska-Łyszczarz, Radosław Kaźmierski, Anna Kostera-Pruszczyk, Katarzyna Kotulska, Wojciech Kozubski, Alicja Kurnatowska, Paweł P. Liberski, Tomasz Litwin, Jacek Losy, Jan P. Mejnartowicz, Sławomir Michalak, Adam Niezgoda, Wielisław Papierz, Mikołaj A. Pawlak, Joanna Pera, Halina Sińczuk-Walczak, Jarosław Sławek, Agnieszka Słowik, Tomasz Sobów, Anna Tylki-Szymańska, Marcin Wnuk. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019.
  Sygn.: WypRz 248572
 • Neurologia : podręcznik dla studentów medycyny. T. 1 / redakcja naukowa Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
  Sygn.: WypRz 248573
 • Neurologia : podręcznik dla studentów medycyny. T. 2 / redakcja naukowa Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
  Sygn.: WypRz 248574
 • Niepodległość : implikacje pedagogiczne i edukacyjne / Krystyna Chałas, Waldemar Furmanek, Kazimierz Ożóg. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019.
  Sygn.: WypRz 248576
 • Niezłomny : pamięci księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w setną rocznicę urodzin : konferencja historyczna pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Przemyśl, 13 stycznia 2018 roku / [redaktor naukowy Jan Musiał]. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019.
  Sygn.: WypRz 248578
 • O czym mówią rzeczy? : świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej / pod redakcją Anny Mik, Marty Niewieczerzał, Eweliny Rąbkowskiej i Grzegorza Leszczyńskiego. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.(Literatura dla Dzieci i Młodzieży - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Studia)
  Sygn.: CzytR 248502
 • Pedagogika : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: CzytR 248505
 • Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa / red. nauk. Barbara Ślusarska, Ludmiła Marcinowicz, Katarzyna Kocka ; aut. Agnieszka Bartoszek. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
  Sygn.: WypRz 248120
 • Prawa człowieka i ich ochrona / red. nauk. Mira Malczyńska-Biały, Krzysztof Żarna. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2018.
  Sygn.: CzytR 248122
 • Prawa dziecka : perspektywa publicznoprawna / red. Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wedeł-Domaradzka. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019.
  Sygn.: CzytR 248174
 • Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [i in.]. Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
  Sygn.: WypRz 247927
 • Prawo wobec przeszłości / pod red. Szymona Pawłowskiego. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2018.
  Sygn.: CzytR 247758
 • Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej / red. nauk. Joanna Grądziel-Wójcik, Joanna Jastrzębska, Zbigniew Kopeć. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.
  Sygn.: WypRz 248124
 • Pulmonologia dziecięca / redakcja naukowa Marek Kulus, Katarzyna Krenke. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.
  Sygn.: WypRz 248683
 • Rada pedagogiczna : obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność / Małgorzata Dutka-Mucha, Krzysztof Gawroński ; [recenzent dr hab. Jarosław Michalski prof. APS]. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.
  Sygn.: WypRz 248587
 • Rodzina z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1995.
  Sygn.: WypRz 247990
 • Start na rynku pracy : raport z badań 2018.
  Sygn.: WypRz 247980
 • Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / oprac. zespół w składzie Joanna Hausman-Czerwińska i in. ; pod kierunkiem Dominiki Rogalińskiej. Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018.
  Sygn.: CzytR 247999
 • Stres bojowy : teorie, badania, profilaktyka i terapia / red. nauk. Charles R. Figley, William P. Nash ; red. nauk. wyd. pol. Stanisław Ilnicki ; [przekł. Małgorzata Dragan-Polak, Marta Hoffner, Józef Radzicki]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  Sygn.: WypRz 247948
 • Szachy : taktyka i strategia mistrzów / Ferenc Halász, Zoltán Géczi ; [ilustracje Andrvs Tálosi ; tłumaczenie z j. węgierskiego Anikó Couto-Szalay]. Kielce : Wydawnictwo Jedność, copyright 2019.("Jedność" dla Dzieci)
  Sygn.: WypRz 248535
 • Terapia zajęciowa dzieci / Aleksandra Kulis, Urszula Chrabota, Małgorzata Szmurło, Beata Batorowicz. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
  Sygn.: WypRz 248515
 • Wielki słownik parlamentarny / red. nauk. Jarosław Szymanek ; aut. haseł Michał Bożek [i in.]. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2018.
  Sygn.: CzytR 247756
 • Wirusologia / red. nauk. Anna Goździcka-Józefiak ; [aut.Jakub Barylski i in.]. Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: WypRz 247959
 • Współczesna rodzina : aspekty społeczno-prawne / pod red. Beaty Szluz, Anny Szluz, Magdy Urbańskiej. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017.
  Sygn.: WypRz 247963
 • Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym : przemiany, wsparcie, rozwój / pod red. Beaty Szluz, Anny Szluz, Magdy Urbańskiej. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017.
  Sygn.: CzytR 247964
 • Zachowanie płodności w chorobach nowotworowych / red. nauk. Katarzyna Pankiewicz i Grzegorz Szewczyk. Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019.
  Sygn.: CzytR 248092
 • Zobowiązania : pytania, kazusy, tablice, testy / red. Monika Drela, aut. Katarzyna Górska [i in.]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019.(Repetytoria Becka)
  Sygn.: WypRz 247973
 • Bales, Kevin Jednorazowi ludzie : nowe niewolnictwo w gospodarce światowej / Kevin Bales ; przeł. Anna Dzierzgowska. Gdańsk : Wydawnictwo w Podwórku, 2019.
  Sygn.: WypRz 248161
 • Adler, Ronald Brian Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor II ; przekład Grażyna Skoczylas. Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2018.
  Sygn.: WypRz 248508
 • Andres, Janusz Anestezjologia i intensywna terapia : podręcznik dla studentów medycyny / pod redakcją Bogdana Kamińskiego, Andrzeja Küblera ; autorzy: Janusz Andres, Anna Dyaczyńska-Herman, Jerzy Garstka, Wojciech Gaszyński, Zbigniew S. Herman, Bogdan Kamiński, Andrzej Kübler, Marian Kuś, Andrzej Nestorowicz, Tadeusz Szreter, Anna Żołnowska. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.
  Sygn.: CzytR 248541
 • Antczak, Adam. Medycyna rodzinna / redakcja naukowa J. Bożydar Latkowski, Witold Lukas, Maciej Godycki-Ćwirko ; autorzy: Adam Antczak i [100 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019.
  Sygn.: WypRz 248565
 • Banaszewska, Beata. Położnictwo i ginekologia. T. 2, [Ginekologia] / redakcja naukowa Grzegorz H. Bręborowicz ; [autorzy Beata Banaszewska i 34 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019.
  Sygn.: WypRz 248585
 • Bartoszewicz, Henryk Roman Knoll : polityk i dyplomata / Henryk Bartoszewicz. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2018.(Biografie, Wspomnienia i Dokumenty Polskich Dyplomatów)
  Sygn.: WypRz 247773
 • Bartoszewicz, Michał Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej / Michał Bartoszewicz. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2017.
  Sygn.: WypRz 247776
 • Baś-Budecka, Elżbieta. Położnictwo i ginekologia. T. 1, [Położnictwo] / redakcja naukowa Grzegorz H. Bręborowicz ; [autorzy Elżbieta Baś-Budecka i 54 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019.
  Sygn.: WypRz 248584
 • Bauman, Zygmunt Bauman : czynić swojskie obcym / rozmowy Petera Haffnera z Zygmuntem Baumanem ; z niemieckiego przełożyła Katarzyna Leszczyńska. Warszawa : Wielka Litera, 2019.
  Sygn.: WypRz 248526
 • Bell, Ana. Python : uczymy sie programowania / Ana Bell ; [tłumaczenie Przemysław Gola]. Warszawa : Helion, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248684
 • Białek, Monika Rzeczywistość dźwiękiem spisana : studia o reportażu radiowym / Monika Białek ; [recenzent dr hab. Magdalena Piechota prof. UMCS]. Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.
  Sygn.: WypRz 248685
 • Birenbaum, Halina To nie deszcz, to ludzie / Halina Birenbaum w rozmowie z Moniką Tutak-Goll. Warszawa : "Agora", 2019.
  Sygn.: WypRz 248136
 • Bishop, Gary John. Skończ z tym sh*tem! : przestań uprawiać autosabotaż i upomnij się o własne życie / Gary John Bishop ; przekład Olga Siara. Kraków : Insignis, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248686
 • Borkowski, Andrzej Urologia : podręcznik dla studentów medycyny / redakcja naukowa Andrzej Borkowski ; autorzy Andrzej Borkowski [i 23 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.
  Sygn.: WypRz 248699
 • Bożek, Michał System konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec / Michał Bożek. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2017.(Systemy Konstytucyjne Państw Świata)
  Sygn.: WypRz 248007
 • Bräuer, Lars Sobotta - anatomia : flashcards : mięśnie: łacińskie mianownictwo anatomiczne / układ kart i tekst zostały przygotowane przez Larsa Bräuera ; redakcja naukowa wydania polskiego Grzegorz Żurek ; [tłumaczenie z języka niemieckiego Grzegorz Żurek]. Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2016.
  Sygn.: CzytR 248540
 • Brzozowski, Wojciech Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona / Wojciech Brzozowski. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2016.
  Sygn.: WypRz 247759
 • Buck, Andrzej Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 roku / Andrzej Buck ; [recenzja prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki]. Warszawa : Wydawnictwo SBP ; Zielona Góra : Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, 2019.(Seria Historyczna (Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich))
  Sygn.: WypRz 248615
 • Budnik, Monika. Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247943
 • Ceder, Naomi R. Python : szybko i prosto / Naomi Ceder ; [tł. Katarzyna Bogusławska]. Gliwice : "Helion", cop. 2019.
  Sygn.: WypRz 248128
 • Chapeville, François Odkryłem boski plan w genetyce / z profesorem Franciszkiem Chrapkiewiczem-Chapevillem rozmawia Jerzy Janusz Fąfara. Warszawa : Wydawnictwo Grupa M-D-M, 2018.(Autobiografie Opowiedziane)
  Sygn.: WypRz 248503
 • Chartier, Roger Czy książki wywołują rewolucje? : szkice z historii książki, lektury i kultury piśmiennej / Roger Chartier ; redakcja naukowa i posłowie Paweł Rodak. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.(Communicare)
  Sygn.: WypRz 248616
 • Chmielewska, Joanna Książka poniekąd kucharska / Joanna Chmielewska. Warszawa : "Axel Springer Polska", cop. 2004.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247779
 • Chodkowski, Zbigniew. Adaptacja człowieka do środowiska pracy / Zbigniew Chodkowski. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019.
  Sygn.: WypRz 248013
 • Cichocki, Tadeusz. Kompendium histologii : podręcznik dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych / Tadeusz Cichocki, Jan A. Litwin, Jadwiga Mirecka. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2016.
  Sygn.: WypRz 248164
 • Coldwind, Gynvael. Zrozumieć programowanie / Gynvael Coldwind ; z przedmową Mateusza Jurczyka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
  Sygn.: WypRz 248141
 • Dajnowicz-Piesiecka, Diana. Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym / Diana Dajnowicz-Piesiecka. Toruń : "Adam Marszałek", 2017.
  Sygn.: WypRz 247925
 • Derdziuk, Andrzej Prawda, dobro, sumienie / Andrzej Derdziuk OFMCap ; [recenzenci ks. dr hab. Maciej Olczyk prof. UAM, dr hab. Adam Zadroga (KUL)]. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, © 2019.(Lubelskie Studia Teologicznomoralne)(Prace Wydziału Teologii - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
  Sygn.: WypRz 248678
 • Domagała, Aneta. Choroba Alzheimera : zaburzenia komunikacji językowej / Aneta Domagała, Emilia Sitek. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.(Logopedia XXI Wieku)
  Sygn.: WypRz 247870
 • Drösser, Christoph Logika : daj się uwieść! / Christoph Drösser ; [tł. Danuta Serwotka]. Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, cop. 2013.
  Sygn.: WypRz 248644
 • Dzierżanowska, Danuta Antybiotykoterapia praktyczna / Danuta Dzierżonowska. Bielsko Biała : α-medica press, 2018.
  Sygn.: WypRz 248143
 • Epstein, Randi Hutter Pobudzeni : skąd się wzięły hormony i jak kontrolują w zasadzie wszystko / Randi Hutter Epstein ; przełożył Jacek Konieczny. Warszawa : Marginesy, 2019.
  Sygn.: WypRz 248673
 • Flaszyńska, Ewa Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. Warszawa : Difin, 2019.(Biblioteka Pracy Socjalnej)(Engram)
  Sygn.: WypRz 247867,248544
 • Forystek, Józef. Bojówki dywersyjne na terenie podrzeszowskich placówek AK "Świerk" i "Grab" w gminie Świlcza 1943-1947 / Józef Forystek. Kraków : "Jak", 2019.
  Sygn.: WypRz 247998
 • Frankopan, Peter Jedwabne szlaki : nowa historia świata / Peter Frankopan ; przeł. Piotr Tarczyński i Szymon Żuchowski. Warszawa : "W.A.B.", 2018.
  Sygn.: WypRz 248162
 • Frąckowiak, Tomasz. Fenomen długowieczności : perspektywa psychologiczna : na podstawie badań nad stulatkami / Tomasz Frąckowiak. Warszawa : "Scholar", 2019.
  Sygn.: WypRz 248105
 • Górska, Monika Visual storytelling : jak opowiadać językiem video / Monika Górska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.(Marketing - Wydawnictwo Naukowe PWN)
  Sygn.: WypRz 248058
 • Grom, Bernhard Psychologia religii : ujęcie systematyczne / Bernhard Grom ; przeł. Henryk Machoń. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: WypRz 248127
 • Grzebałkowska, Magdalena Komeda : osobiste życie jazzu / Magdalena Grzebałkowska. Kraków : "Znak", 2018.
  Sygn.: WypRz 247897
 • Haman, Wojciech. Psychologia szefa. 3, Zrozumieć zespół : fenomen małej grupy / Wojciech Haman, Jerzy Gut. Gliwice : Wydawnictwo Helion ; Warszawa : Wydawnictwo Grupa Szkoleniowa Kontrakt/OSH, copyright 2019.(Onepress Exclusive)
  Sygn.: WypRz 248681
 • Harari, Yuval Noah Homo deus : krótka historia jutra / Yuval Noah Harari ; przeł. Michał Romanek. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019.
  Sygn.: WypRz 248631
 • Huemer, Michael Problem władzy politycznej : o przymusie i posłuszeństwie / Michael Huemer ; tłumaczenie Jan Lewiński i Piotr Świercz. Wrocław : Instytut Ludwiga von Misesa, 2019.(Biblioteka Myśli Wolnościowej)
  Sygn.: WypRz 248176
 • Jacobs Hendel, Hilary. Niekoniecznie depresja : zrozum swoje emocje i odzyskaj wewnętrzną równowagę dzięki metodzie trójkąta zmiany / Hilary Jacobs Hendel ; przedm. Diana Fosha ; tł. Katarzyna Okoń. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2018.(Psyche/Soma)
  Sygn.: WypRz 247911
 • Jaczewski, Andrzej O chłopcach dla chłopców / Andrzej Jaczewski. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.
  Sygn.: WypRz 248116
 • Jędrzejko, Mariusz. Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne : zjawisko, zagrożenia, profilaktyka / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas ; współpr. autorska Zbigniew Staśczak. Warszawa : " Aspra-JR" ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2019.
  Sygn.: WypRz 248035
 • Jobes, David A. Terapia pacjenta z ryzykiem samobójczym : metoda oparta na współpracy / David A. Jobes ; tłumaczenie Michał Zagrodzki. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.(Psychiatria i Psychoterapia)
  Sygn.: WypRz 248514
 • Johnson, Maggie Mutyzm wybiórczy : kompendium wiedzy / Maggie Johnson, Alison Wintgens ; przekład Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. [Gdańsk] : Harmonia Universalis, [2018].
  Sygn.: WypRz 248656
 • Jopkiewicz, Andrzej Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania / Andrzej Jopkiewicz, Edyta Suliga. Radom ; Kielce : Instytut Technologii Eksploatacji, 2008.
  Sygn.: WypRz 247991
 • Jurek, Paweł. Diagnoza kompetencji pracowników : modele kompetencji uniwersalnych, menedżerskich i handlowych / Paweł Jurek. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.
  Sygn.: WypRz 248149
 • Juza, Marta. Między wolnością a nadzorem : internet w zmieniającym się społeczeństwie / Marta Juza. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019.
  Sygn.: WypRz 248567
 • Kakareko, Ksenia. System polityczno-prawny Białorusi / Ksenia Kakareko. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2018.
  Sygn.: WypRz 248006
 • Kanat-Alexander, Max Zrozumieć oprogramowanie : o prostocie kodu i doskonaleniu warsztatu programisty / Max Kanat-Alexander ; tł. Radosław Małachowski. Gliwice : Helion, 2019.
  Sygn.: WypRz 248196
 • Kantner, Katarzyna. Jak działać za pomocą słów? : proza Olgi Tokarczuk jako dyskurs krytyczny / Katarzyna Kantner. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019.(Modernizm w Polsce)
  Sygn.: WypRz 248028
 • Kaplan, Jerry. Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć / Jerry Kaplan. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: WypRz 248054
 • Kawecki, Ireneusz. Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych / Ireneusz Kawecki. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018.
  Sygn.: WypRz 248051,248512
 • Kelly, Kevin Nieuniknione : jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość / Kevin Kelly ; przekład Piotr Cypryański. Warszawa : Wydawnictwo Poltext, copyright 2017.
  Sygn.: WypRz 248577
 • Klabnik, Steve Programowanie w języku Rust / Steve Klabnik i Carol Nichols we współpracy ze społecznością Rusta. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: WypRz 248123
 • Kleczkowski, Piotr Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie / Piotr Kleczkowski ; [recenzenci: prof. dr hab. Janusz Gołaś (AGH), prof. dr hab. n. med. Wojciech Mędrala (UM we Wrocławiu)]. Warszawa : PWN, copyright 2020.
  Sygn.: WypRz 248687
 • Koper, Sławomir Nobliści skandaliści / Sławomir Koper. Warszawa : Harde Wydawnictwo, 2019.
  Sygn.: WypRz 248661
 • Kopińska, Justyna. Z nienawiści do kobiet / Justyna Kopińska. Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2019.
  Sygn.: WypRz 248605
 • Koszlajda, Adam. Od pomysłu do przemysłu : projekty IT w praktyce / Adam Koszlajda. Gliwice : "Helion", 2019.
  Sygn.: WypRz 247917
 • Kryciński, Stanisław Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat / Stanisław Kryciński. Rzeszów : Wydawnictwo Libra PL, 2019.
  Sygn.: WypRz 248645
 • Kupisz, Dariusz. Od Piotrkowa do Warszawy : 550-lecie polskiego sejmu dwuizbowego = From Piotrków to Warsaw : 550th anniversary of the Polish bicameral sejm / Dariusz Kupisz. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2018.
  Sygn.: WypRz 248010
 • Kupisz, Dariusz. Wyprawy żołnierza łanowego w Koronie w czasach Jana Kazimierza / Dariusz Kupisz. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2018.
  Sygn.: WypRz 247764
 • Lankford, Mike Stać się Leonardem : słabości i geniusz Leonarda da Vinci / Mike Lankford ; przełożył Michał Kłobukowski. Warszawa : Marginesy, 2019.
  Sygn.: WypRz 248688
 • Lem, Stanisław Tako rzecze Lem / ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018.
  Sygn.: WypRz 248694
 • Lindsay, Kenneth W. Neurologia i neurochirurgia / Kenneth W. Lindsay, Ian Bone, Geraint Fuller ; ilustracje Robin Callander ; słowo wstępne J. van Gijn. Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2018.(Seria Podręczników Ilustrowanych)
  Sygn.: WypRz 248658
 • Lipczak, Aleksandra Ludzie z Placu Słońca / Aleksandra Lipczak. Warszawa : Dowody na Istnienie Wydawnictwo - Fundacja Instytut Reportażu, 2017.(Seria Reporterska)
  Sygn.: WypRz 248168
 • Lipińska-Pawełek, Monika. Aspekty prawne i kompetencje miękkie w edukacji informatycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Poszanowanie prawa własności intelektualnej w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych / Monika Lipińska-Pawełek. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248471; WypRz 248472
 • Lorens, Roman. Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji / Roman Lorens. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.
  Sygn.: WypRz 248140
 • Machul-Telus, Beata. Rola Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu polskiej polityki narodowościowej w latach 1989-2007 / Beata Machul-Telus. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019.
  Sygn.: WypRz 248001
 • Magier, Piotr. Esej postantypedagogiczny / Piotr Magier. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2016.(Prace Wydziału Nauk Społecznych - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
  Sygn.: WypRz 248104
 • Małko, Ewelina Język angielski dla pielęgniarek : kurs podstawowy / Ewelina Małko, Christopher Govender-Kubiec. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018.
  Sygn.: WypRz 248559
 • Marecki, Piotr Między kartką a ekranem : cyfrowe eksperymenty z medium książki w Polsce / Piotr Marecki. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2018.(Biblioteka XXII-Wieku)
  Sygn.: WypRz 247905
 • Masłyk, Tomasz. Po pierwsze człowiek : kapitał społeczny osób niepełnosprawnych w Polsce / Tomasz Masłyk. Warszawa : "Scholar", 2019.
  Sygn.: WypRz 247923
 • Matuszewski, Paweł. Cyberplemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej / Paweł Matuszewski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
  Sygn.: WypRz 247873
 • Mazurek, Kamil Łukasz. Facebook : od portalu społecznościowego do narzędzi polityki / Kamil Mazurek. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
  Sygn.: WypRz 247891
 • Mellibruda, Jerzy Tajemnice Etoh : alkohol i nasze życie codzienne / Jerzy Mellibruda. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1993.
  Sygn.: WypRz 247988
 • Mirkiewicz, Agnieszka. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w II Rzeczypospolitej (1918-1939) / Agnieszka Mirkiewicz. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017.
  Sygn.: CzytR 247771
 • Mitoraj-Jaroszek, Małgorzata. Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w firmie : rezultaty przede wszystkim / Małgorzata Mitoraj-Jaroszek. Gliwice : "Helion", 2019.
  Sygn.: WypRz 248156
 • Mudrecka, Irena Resocjalizacyjna przemiana : warunki, mechanizmy, wspomaganie / Irena Mudrecka. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018.(Studia i Monografie - Uniwersytet Opolski)
  Sygn.: WypRz 248588
 • Nowak, Eugeniusz Logistyka akcji ratowniczych / Eugeniusz Nowak, Marek Walancik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
  Sygn.: WypRz 248166
 • Nowotniak, Justyna. Ewaluacja edukacyjna : społeczne światy ewaluatorów / Justyna Nowotniak. Kraków : Impuls, 2019.
  Sygn.: WypRz 247887
 • Osóbka, Przemysław Riigikogu : parlament Estonii / Przemysław Osóbka. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2017.(Parlamenty)
  Sygn.: WypRz 248004
 • Pawlicka, Urszula. Literatura cyfrowa : w stronę podejścia procesualnego / Urszula Pawlicka. Gdańsk : "Katedra", 2017.
  Sygn.: WypRz 247900
 • Pawlina, Sebastian Wojna w kanałach : opowieść o kanałach, ludziach i strachu w Powstaniu Warszawskim / Sebastian Pawlina. Kraków : Znak Horyzont, 2019.
  Sygn.: WypRz 248138
 • Pejaś, Ewa. Myśl polityczna Kazimierza Czapińskiego w latach 1918-1939 / Ewa Pejaś. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2017.
  Sygn.: WypRz 248009
 • Pietrucha, Seweryn. Wizytówka Google : kompletny poradnik jak utworzyć, skonfigurować i wypozycjonować lokalizację Google Moja Firma / Seweryn Pietrucha. Gliwice : Helion, cop. 2019.
  Sygn.: WypRz 248060
 • Pietrzyk, Paweł. Leon Orłowski : poseł w Budapeszcie (1936-1940) : biografia dyplomaty / Paweł Pietrzyk. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2019.(Biografie, Wspomnienia i Dokumenty Polskich Dyplomatów)
  Sygn.: WypRz 247997
 • Pisarski, Marek Metody poszukujące w edukacji matematycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Jak wykorzystać metody problemowe w edukacji matematycznej? / Marek Pisarski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248225; WypRz 248226
 • Pisarski, Marek Metody poszukujące w edukacji matematycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Jak wykorzystać metodę projektów w edukacji matematycznej? / Marek Pisarski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248227; WypRz 248228
 • Pisarski, Marek Metody poszukujące w edukacji matematycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Jak wykorzystać studium przypadku w edukacji matematycznej? / Marek Pisarski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248229; WypRz 248230
 • Popiołek, Malwina. Czy można żyć bez Facebooka? : rola serwisów społecznościowych w sieciowym społeczeństwie informacyjnym / Malwina Popiołek. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2018.
  Sygn.: WypRz 247878
 • Potocki, Andrzej. Po tak wielu zostało tak niewiele : Żydzi w Podkarpackiem / Andrzej Potocki. Rzeszów : Libra.pl, 2019.
  Sygn.: WypRz 248672
 • Regiewicz, Adam Dialog filmu z literaturą : scenariusze lekcji dla liceum i technikum / Adam Regiewicz. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019.
  Sygn.: WypRz 248485
 • Rejmer, Małgorzata Błoto słodsze niż miód : głosy komunistycznej Albanii / Małgorzata Rejmer. Wołowiec : "Czarne", 2018.(Sulina)
  Sygn.: WypRz 248144
 • Reszka, Paweł Chciwość : jak nas oszukują wielkie firmy / Paweł Reszka. Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2016.
  Sygn.: WypRz 248545
 • Richert-Kaźmierska, Anita. Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce / Anita Richert-Kaźmierska. Warszawa : "CeDeWu", 2019.
  Sygn.: WypRz 248040
 • Roach, Mary. Sztywniak : osobliwe życie nieboszczyków / Mary Roach ; przełożył Maciek Sekerdej. Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019.
  Sygn.: WypRz 248692
 • Rzepa, Teresa Historia polskiej myśli psychologicznej / Teresa Rzepa, Bartłomiej Dobroczyński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: WypRz 248554
 • Sabała-Zielińska, Beata TOPR / Beata Sabała-Zielińska. Warszawa : Prószyński Media, 2018.
  Sygn.: WypRz 248602
 • Sala, Józef. Hotelarstwo : usługi, zarządzanie, procesy koncentracji / Józef Sala. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019.
  Sygn.: WypRz 248025
 • Schab, Lisa M. Lęk i zamartwianie się u nastolatków : poradnik z ćwiczeniami / Lisa M. Schab ; tłumaczenie Beata Radwan. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.(Psychiatria i Psychoterapia - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  Sygn.: WypRz 248562
 • Siedlecka, Joanna Pan od poezji : o Zbigniewie Herbercie / Joanna Siedlecka. Warszawa : "Fronda PL", cop. 2018.
  Sygn.: WypRz 248666
 • Sikorska, Małgorzata. Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce : rekonstrukcja codzienności / Małgorzata Sikorska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019.
  Sygn.: CzytR 248173; WypRz 248507
 • Sinek, Simon. Zaczynaj od dlaczego : jak wielcy liderzy inspirują innych do działania / Simon Sinek ; tłumaczenie Zbigniew Waśko. Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2018.(Onepress Exclusive)
  Sygn.: WypRz 248706
 • Sitkiewicz, Piotr. Bruno Schulz i krytycy : recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921-1939 / Piotr Sitkiewicz. Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2018.
  Sygn.: WypRz 247869
 • Skala, Agnieszka. Startupy : wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości / Agnieszka Skala. Kraków ; Legionowo : "Edu-Libri", 2018.
  Sygn.: WypRz 247947
 • Skorupa, Ewa Eliza Orzeszkowa : fizjonomiczne studia portretowe / Ewa Skorupa ; il. Tomasz Wełna. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2019.
  Sygn.: WypRz 248103
 • Snyder, Timothy Skrwawione ziemie : Europa między Hitlerem a Stalinem / Timothy Snyder ; przekł. Bartłomiej Pietrzyk. Kraków : "Znak Horyzont", 2018.
  Sygn.: WypRz 248181
 • Spławska-Murmyło, Monika. Aspekty prawne i kompetencje miękkie w edukacji informatycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Rozwijanie postawy przedsiębiorczej oraz racjonalnego decydowania w ramach edukacji informatycznej / Monika Spławska-Murmyło, Anna Wawryszuk. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248475; WypRz 248476
 • Spławska-Murmyło, Monika. Aspekty prawne i kompetencje miękkie w edukacji informatycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 4, Rozwijanie podejścia kreatywnego oraz efektywności osobistej w ramach edukacji informatycznej / Monika Spławska-Murmyło, Anna Wawryszuk. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248477; WypRz 248478
 • Spławska-Murmyło, Monika. Społeczne zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w komunikacji międzyludzkiej / Monika Spławska-Murmyło, Anna Wawryszuk. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248467; WypRz 248468
 • Spławska-Murmyło, Monika. Społeczne zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Współpraca zespołowa z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / Monika Spławska-Murmyło, Anna Wawryszuk. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248469; WypRz 248470
 • Sroczyński, Maciej Szachy / Maciej Sroczyński. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, copyright 2019.(Dragon Edukacja)
  Sygn.: WypRz 248594
 • Staniszewska, Adrianna Szachy : nauka gry dla dzieci / Adrianna Staniszewska, Urszula Staniszewska ; [ilustracje Zbigniew Dobosz]. Poznań : Publicat, cop. 2017.
  Sygn.: WypRz 248689
 • Stankiewicz, Jacek Balkony dawnego Rzeszowa / tekst Małgorzata Jarosińska ; fotografie Jacek Stankiewicz. Rzeszów : Libra PL, 2017.
  Sygn.: WypRz 248610
 • Stankowska, Magdalena. Teściowe i synowe : studium relacji / Magdalena Stankowska. Warszawa : Difin, 2018.(Engram)
  Sygn.: WypRz 247953
 • Sutton, Robert I. Dobry szef, zły szef : jak być najlepszym... i uczyć się od najgorszych / Robert I. Sutton ; przekład Urszula Zinserling. Warszawa : MT Biznes, 2019.
  Sygn.: WypRz 248620
 • Szpura, Areta. Jak uratować świat? / Areta Szpura. Warszawa : "W.A.B.", 2019.
  Sygn.: WypRz 248556
 • Szukalski, Jerzy Żogorku Kenesz - parlament Kirgistanu / Jerzy Szukalski. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2018.(Parlamenty)
  Sygn.: WypRz 248005
 • Szumowska, Małgorzata Szumowska : kino to szkoła przetrwania / rozmawia Agnieszka Wiśniewska. Warszawa : Krytyka Polityczna, 2012.(Seria z Różą - Wydawnictwo Krytyki Politycznej.)
  Sygn.: WypRz 248693
 • Szymanowski, Teodor. Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej / Teodor Szymanowski. Zarys historii więziennictwa w Polsce przedst. Jacek Pomiankiewicz. Warszawa : "Wolters Kluwer", 2017.(Seria Akademicka)
  Sygn.: WypRz 248175
 • Tischner, Józef Mądrość człowieka gór / Józef Tischner. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019.
  Sygn.: WypRz 248646
 • Turek, Dariusz. Destruktywny kontekst organizacyjny a wykonywanie pracy / Dariusz Turek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: WypRz 248068
 • Tusiński, Piotr Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922 / Piotr A. Tusiński. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019.
  Sygn.: WypRz 248002
 • Tworzydło, Dariusz Public relations praktycznie / Dariusz Tworzydło. Rzeszów : Newsline, cop. 2017.
  Sygn.: WypRz 247763
 • Urbanek, Arkadiusz. System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości : studium diagnostyczne / Arkadiusz Urbanek. Kraków : "Impuls", 2018.
  Sygn.: WypRz 247951
 • Walancik-Ryba, Karolina. Rodzina zastępcza : uregulowania prawne a praktyka sądowa / Karolina Walancik-Ryba. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: WypRz 248046
 • Wallis, Anna. Zarządzanie e-usługami : podręcznik akademicki / Anna Wallis. Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2017.
  Sygn.: WypRz 248094
 • Warzecha, Jan Od sołtysa do ministra : klucz do wyborczego i politycznego sukcesu według praktyka / Jan Warzecha. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "ZIMOWIT", [2017].
  Sygn.: WypRz 247760
 • Widera-Wysoczańska, Agnieszka. Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska. Warszawa : Difin, 2010.
  Sygn.: CzytR 248498
 • Wilson, Kelly G. W sieci natrętnych myśli : jak uwolnić się od bezustannej walki z lękiem i niepokojem / Kelly G. Wilson, Troy DuFrene ; przekł. Agnieszka Cioch. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018.
  Sygn.: WypRz 247956
 • Witkowska-Paleń, Anna Sprawcy przemocy w rodzinie : uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania przemocy / Anna Witkowska-Paleń. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019.
  Sygn.: CzytR 248049
 • Wlekły, Mirosław Raban! : o Kościele nie z tej ziemi / Mirosław Wlekły. Warszawa : "Agora", 2019.
  Sygn.: WypRz 248129
 • Włoch, Władysław Przody boczne... : (rzecz o Wierszach dla Uty i Wierszach ostatnich Juliana Przybosia) / Władysław Włoch. Rzeszów : [Władysław Włoch], 2018.
  Sygn.: WypRz 247770
 • Wolf, Laurie Goldrich. Medyczna marihuana : praktyczne zastosowanie : jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z konopi indyjskich / Laurie Wolf, Mary Wolf ; [tł. Anna Lewicka]. Białystok : "Vital", 2019.
  Sygn.: WypRz 248031
 • Wolff, Patrick Szachy / Patrick Wolff ; współpraca Christopher Chabris ; przełożył Zbigniew Landowski. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017.(Dla Żółtodziobów)
  Sygn.: WypRz 248595
 • Woźniak, Zbigniew Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka : przesłanki, cele, narzędzia, praca socjalna / Zbigniew Woźniak. Warszawa : "Difin", 2019.(Biblioteka Pracy Socjalnej)(Engram)
  Sygn.: CzytR 247931
 • Ziejka, Franciszek Podróże pisarzy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz i inni / Franciszek Ziejka. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248581
 • Zimniak-Rucińska, Małgorzata. Infografika : sztuka atrakcyjnego prezentowania treści / Małgorzata Zimniak-Rucińska. Gliwice : Wydawnictwo HELION, copyright © 2019.(Onepress Exclusive)
  Sygn.: WypRz 248107

Ta strona została wygenerowana z systemu PROLIB.

Nowości z działu: PP - literatura psychologiczno-pedagogiczna

PP - literatura psychologiczno-pedagogiczna

Książka

 • Agresja w szkole / redakcja naukowa Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. Warszawa : Difin, 2019.(Engram)
  Sygn.: WypRz 248480
 • Aktywizacja i ocenianie w edukacji matematycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Strategie oceniania różnych rodzajów aktywności dzieci starszych i młodzieży w edukacji matematycznej, wspierające kreatywność i samodzielność uczących się / Agnieszka Pfeiffer. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248215; WypRz 248216
 • Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga Berbecka, Krzysztof Lipecki ; [aut. Jadwiga Berbeka i in.]. Warszawa : "Difin", 2019.
  Sygn.: CzytR 248066
 • Awans zawodowy nauczyciela / [Dariusz Dwojewski, i in.]. Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2019.
  Sygn.: WypRz 248015
 • Być nauczycielem być uczniem w perspektywie jutra : od sztuki uczenia się do uczenia się sztuki / redakcja naukowa Ewa Szatan, Agnieszka Nowak-Łojewska, Alicja Komorowska-Zielony ; [recenzja dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa prof. UP]. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.(Wokół Sztuki)
  Sygn.: WypRz 248527
 • Co je łączy? : szkoła logicznego myślenia / [opracowanie merytoryczne i graficzne Magdalena Hinz ; ilustracje Maria Pelc, Krzysztof Spychał]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019.
  Sygn.: WypRz 248483
 • Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń : Adam Marszałek, 2018.
  Sygn.: CzytR 247874
 • Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 2, Nauczyciel a nowe technologie w szkole / red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń : Adam Marszałek, 2018.
  Sygn.: CzytR 247875
 • Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji : standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych / Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Maja Filipiak, Katarzyna Gruszczyńska ; [recenzja: prof. dr hab. Jerzy Brzeziński]. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.
  Sygn.: CzytR 248618; WypRz 248549
 • Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 1, Ku dobru / pod red. Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. Kraków : "Impuls", 2017.
  Sygn.: WypRz 248151
 • Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu / pod red. Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. Kraków : "Impuls", 2017.
  Sygn.: WypRz 248152
 • Doświadczanie choroby w rodzinie / red. nauk. Beata Szluz. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019.
  Sygn.: CzytR 248100
 • Doświadczanie niepełnosprawności w rodzinie / red. nauk. Beata Szluz. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019.
  Sygn.: CzytR 248101
 • Dydaktyka literatury i języka polskiego : stan badań i perspektywy badawcze / red. Sławomir Jacek Żurek, Anna Adamczuk-Stęplewska. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2012.(Studia z Polonistycznej Teorii Kształcenia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego)
  Sygn.: CzytR 248017
 • Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku : terapia i wspieranie / pod red. Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij, Elżbiety Kwiatkowskiej. Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018.
  Sygn.: CzytR 248102
 • Dziecko z niepełnosprawnością ruchową : jak wspomagać rozwój psychoruchowy / redakcja naukowa Maria Borkowska ; [autorzy Maria Borkowska i inni]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, copyright 2015.
  Sygn.: WypRz 248550
 • Edukacja całożyciowa : wybrane obszary / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska. Toruń : " Adam Marszałek ", 2019.(Edukacja w Dialogu i Perspektywie)
  Sygn.: CzytR 248020
 • Edukacja do rozumienia siebie i świata : po XII Kongresie Obywatelskim / [red. merytoryczna Adam Leśniewicz ; Kongres Obywatelski]. (Wolność i Solidarność)
  Sygn.: CzytR 247775
 • Edukacja małego dziecka. T. 13, Konteksty oświatowe: praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. Kraków : "Impuls", 2019.
  Sygn.: CzytR 248153
 • Edukacja małego dziecka. T. 14, Konteksty społeczne i międzykulturowe : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Szafrańskiej. Kraków : "Impuls", 2019.
  Sygn.: CzytR 248154
 • Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce / Waldemar Furmanek, Jolanta Lenart, Aleksander Piecuch. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019.
  Sygn.: CzytR 248486
 • Egzamin ósmoklasisty : język polski : vademecum nauczyciela / [aut. Wioletta Kozak i in.]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018.
  Sygn.: WypRz 247992
 • Egzamin ósmoklasisty : języki obce : vademecum nauczyciela / [aut. Joanna Galant i in.]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018.
  Sygn.: WypRz 247994
 • Egzamin ósmoklasisty : matematyka : vademecum nauczyciela / [aut. Józef Daniel i in.]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018.
  Sygn.: WypRz 247993
 • Egzamin ósmoklasisty : ramowy program szkoleń nauczycieli : język polski, matematyka, języki obce / [aut. Wioletta Kozak i in.]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018.
  Sygn.: WypRz 247995
 • Ergonomia i adaptacje w terapii zajęciowej / red. nauk. Aneta Bac ; [aut. Aneta Bac, Paulina Aleksander-Szymanowicz, Paweł Żychowicz]. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
  Sygn.: WypRz 248070
 • Etyka nauczyciela / red. Magdalena Bajan, Sławomir Jacek Żurek. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2011.(Studia z Polonistycznej Teorii Kształcenia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego)
  Sygn.: CzytR 248024
 • Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński [i in.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: WypRz 248071
 • Gorzka czekolada : nowe opowiadania o ważnych sprawach. T. 2 / Paweł Beręsewicz [i in.] ; il. Anita Głowińska. Warszawa : "Prószyński Media" : Fundacja "ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom", 2019.
  Sygn.: WypRz 248074
 • Historia najnowsza w literaturze i kulturze a edukacja polonistyczna / red. Anna Janus-Sitarz, Agnieszka Kania. Kraków : "Universitas", cop. 2018.(Edukacja Nauczycielska Polonisty)
  Sygn.: WypRz 247892
 • Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej : pytania, konteksty, dyskusje / Grażyna Dryżałowska [i in.]. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2018.
  Sygn.: CzytR 247894
 • Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Karol Kowalczuk. Toruń : "Adam Marszałek", 2019.(Edukacja w Dialogu i Perspektywie)
  Sygn.: CzytR 248027
 • Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie / [red. Jan Fazlagić, Marta Schmidt]. Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2009.
  Sygn.: WypRz 247774
 • Integracja emocjonalna : jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać / Anna A. Terruwe, Conrad W. Baars ; przełożyła Magdalena Ciszewska. Poznań : W drodze, 2019.(Psychologia i Wiara - "W drodze")
  Sygn.: WypRz 248632
 • Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia / Krzysztof Maliszewski, Dariusz Stępkowski, Bogusław Śliwerski ; [recenzja: prof. dr hab. Roman Leppert]. Kraków : Impuls, 2019.(Pedagogika Nauce i Praktyce)
  Sygn.: WypRz 248633
 • Ja jako członek rodziny / [oprac. merytoryczne i graf. Ewa Święcicka]. Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2019.(Materiały Edukacyjne dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną)
  Sygn.: WypRz 248113
 • Jak pracować z dzieckiem z ADHD w domu i szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk, Justyna Zdrojewska. [Gdańsk] : Harmonia Universalis, [2019].
  Sygn.: WypRz 248493
 • Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. Kraków : "Impuls", 2019.
  Sygn.: CzytR 248639
 • Komunikacja, mowa, język osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. Toruń : " Adam Marszałek ", 2018.(Dyskursy Logopedyczne)
  Sygn.: WypRz 247898
 • Księga rymowanek do ćwiczeń logopedycznych : przewodnik dla logopedów i nauczycieli / Teresa Bogdańska, Grażyna Olszewska-Drwęcka. Warszawa : Wydawnictwo CzytaMisie, 2019.
  Sygn.: WypRz 248641
 • Łapacz snów : studia o twórczości Neila Gaimana / pod red. Weroniki Kosteckiej, Anny Mik i Macieja Skowery ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018.(Literatura dla Dzieci i Młodzieży - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Studia)
  Sygn.: CzytR 247901
 • Metody badania emocji i motywacji / red. nauk. Henryk Gasiul. Warszawa : "Difin", 2018.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247903
 • Młodzież we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej / red. nauk. Agnieszka Cybal-Michalska [i in.]. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2018.(Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Sygn.: WypRz 247906
 • Moje dziecko ma autyzm : opowieści matek / red. Maggi Golding, Jill Stacey. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2019.(Spektrum)
  Sygn.: WypRz 248569
 • Narkotyki a demoralizacja : szansa na zmianę / red. nauk. Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler. Warszawa : "Difin", 2018.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247909
 • Nastolatki zdolne, ale rozkojarzone : skuteczny trening umiejętności / Richard Guare, Peg Dawson, Colin Guare ; tłumaczenie Aleksandra Wekdej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
  Sygn.: WypRz 248571
 • Nauczyciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew. Warszawa : Difin, 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 248079
 • Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości / pod red. Marleny Kilian, Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. Kraków : "Impuls", 2018.
  Sygn.: WypRz 247913
 • Oblicza współczesnej rodziny : wybrane aspekty / pod red. Barbary Harwas-Napierały i Lucyny Bakiery. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.(Psychologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Sygn.: WypRz 247916
 • Osoby z niepełnosprawnością i sztuka : udostępnianie, percepcja, integracja / pod red. Anety Pawłowskiej, Anny Wendorff, Julii Sowińskiej-Heim. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2019.(Oblicza Sztuki)
  Sygn.: CzytR 248038
 • Patologia mowy / red. nauk. Zbigniew Tarkowski. Gdańsk : "Harmonia", 2017.
  Sygn.: CzytR 247919
 • PDM-2 : podręcznik diagnozy psychodynamicznej. T. 1 / [redakcja Vittorio Lingiardi, Nancy McWilliams] ; tłumaczanie Robert Andruszko. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019.(Psychiatria i Psychoterapia - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  Sygn.: WypRz 248082
 • Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań : Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 2018.
  Sygn.: CzytR 247777
 • Praktyka badań pedagogicznych / pod red. Teresy Bauman ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Kraków : "Impuls", 2013.(Seminaria Metodologii Pedagogiki - Polskie Towarzystwo Pedagogiczne)
  Sygn.: CzytR 248532
 • Przedszkole w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / red. nauk. Beata Szurowska. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 248177
 • Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / red. Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247934
 • Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe / pod redakcją Barbary Bonieckiej, Anny Granat. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.(Recepcja Mediów)
  Sygn.: CzytR 248086
 • Reumatologia wieku rozwojowego : kompendium / red. nauk. Elżbieta Smolewska. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
  Sygn.: WypRz 247937
 • Rodzina przestrzenią rozwoju osoby : perspektywa pedagogiczna / red. Marek Jeziorański, Danuta Opozda, Alina Rynio. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2012.(Prace Wydziału Nauk Społecznych - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
  Sygn.: CzytR 248131
 • Rola osób znaczących w wychowaniu dzieci i młodzieży / red. nauk. Wiesława Walc, Anna Śniegulska. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019.
  Sygn.: CzytR 247938
 • Rola rodzeństwa w rozwoju dzieci i młodzieży / red. nauk. Wiesława Walc. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019.
  Sygn.: CzytR 247939
 • Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 248510
 • Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 4 / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 248047; WypRz 248048
 • Specjalne potrzeby edukacyjne : identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne / pod redakcją Beaty Pituły, Jerzego Wolnego ; [recenzent prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica]. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019.(Nowe w Glottodydaktyce)(Z Prac Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach)
  Sygn.: CzytR 248511; WypRz 248534
 • Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. T. 1, Koncepcje, dyskursy, inspiracje red. nauk. Magdalena Piorunek. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2018.(Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Sygn.: WypRz 247944
 • Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. T. 2, Przyczynki empiryczne - praktyka społeczna red. nauk. Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2018.(Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Sygn.: WypRz 247945
 • Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy / red. nauk. Tomasz Łączek. Warszawa : "Difin", 2018.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247949
 • Szkoła dla innowatora : kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych / [kier. projektu Jan Fazlagić]. Kalisz : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2018.
  Sygn.: WypRz 247757
 • Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela : stan faktyczny i postulowany / red. Ryszard Skrzyniarz, Anna Lendzion, Katarzyna Braun. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2012.(Prace Wydziału Nauk Społecznych - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
  Sygn.: CzytR 248133
 • Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: WypRz 248513
 • Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną / redaktor naukowy Agnieszka Pawlak-Kindler. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
  Sygn.: CzytR 248185
 • To, co mi pomaga / oprac. merytoryczne i graf. Ewa Święcicka. Gdańsk : "Harmonia", 2019.(Materiały Edukacyjne dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną)
  Sygn.: WypRz 248135
 • Uważne współczucie / Paul Gilbert, Choden. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
  Sygn.: WypRz 248700
 • Uwolnij się od depresji : program 10 kroków : terapia poznawczo-behawioralna / Simon A. Rego, Sarah Fader ; przekład Sylwia Pikiel ; [redakcja naukowa: dr Artur Kołakowski]. Sopot : GWP, 2019.
  Sygn.: WypRz 248701
 • Wokół edukacji polonistycznej : diagnozy, dylematy, propozycje / red. Beata Jarosz, Izabela Puchala, Judyta Wakulak. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
  Sygn.: WypRz 247960
 • Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2019.
  Sygn.: CzytR 248061
 • Wstyd podczas sesji terapeutycznej / red. Ronda L. Dearing i June Price Tangney ; red. wyd. pol. Katarzyna Kucharska ; [tł.: Piotr Grzegorzewski, Sławomir Sidorowicz]. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2019.
  Sygn.: CzytR 248091
 • Wybrane przestrzenie niepełnosprawności : teoria, diagnoza, badania / red. nauk. Mateusz Penczek, Anida Szafrańska. Kraków : "Impuls", 2018.(W Przestrzeni Niepełnosprawności)
  Sygn.: CzytR 247966
 • Zaburzenia dysocjacyjne po traumie : trening umiejętności : podręcznik pacjenta i terapeuty / Suzette Boon, Kathy Steele, Onno van der Hart, tłumaczenie Agnieszka Kasprzyk. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.(Psychiatria i Psychoterapia)
  Sygn.: WypRz 248704
 • Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży / pod redakcją Agnieszki Gmitrowicz i Małgorzaty Janas-Kozik. Warszawa : Medical Tribune Polska, 2018.
  Sygn.: WypRz 248705
 • Zagrożone dorastanie. T. 1, Wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej / koncepcja i redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik ; zespół autorski Mariusz Z. Jędrzejko [i 7 pozostałych] ; tłumaczenia: Natalia Kuziak, Angelika Konieczna, Mariusz Z. Jędrzejko. Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2019.
  Sygn.: CzytR 248523
 • Zagrożone dorastanie. T. 2, Od rozwoju zaburzonego do zrównoważonego / koncepcja i redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Marek Walancik ; zespół autorski Mariusz Z. Jędrzejko, Marek Walancik, Jarosław Bugajski, Adam Szwedzik, Małgorzata Grabowska, Sylwester Bębas, Wioletta Adamczyk-Bębas. Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.) ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydawnictwo, 2019.
  Sygn.: CzytR 248606
 • Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych : medyczne i społeczne uwarunkowania / red. Beata Tobiasz-Adamczyk, Monika Brzyska, Tomasz Grodzicki. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2019.
  Sygn.: CzytR 248093
 • Zatrzymać samobójstwo : poradnik dla rodzin i bliskich / Tytus Koweszko. Warszawa : "Medyk", 2019.
  Sygn.: WypRz 248194
 • Znaczenie praktyk pedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli / Małgorzata Żytko, Lidia Nowakowska, Dorota Sobierańska, Aleksandra Szyller. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, copyright 2018.(Inspiracje Edukacyjne)
  Sygn.: WypRz 248607
 • Życie wartościowe w perspektywie aksjologii pedagogicznej / red. nauk. Agata Cudowska. Gdańsk : "Katedra", 2018.
  Sygn.: WypRz 247976
 • Augustynek, Andrzej. Wprowadzenie do psychologii / Andrzej Augustynek. Warszawa : "Difin", 2018.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247961
 • Baker, Jed E. Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych 2 : trening interakcji społecznych dla nastolatków i młodych dorosłych z autyzmem / Jed Baker ; przekł. Aga Zano. Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018.
  Sygn.: WypRz 247893
 • Barańska, Małgorzata. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne : dla dzieci 6-9 letnich / Małgorzata Barańska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.(W Trosce o Harmonijny Rozwój Dzieci)
  Sygn.: WypRz 248547
 • Barańska, Małgorzata. Kto posłucha, ten usłyszy : ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla najmłodszych uczniów / Małgorzata Barańska, Magdalena Hinz. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.
  Sygn.: WypRz 248495
 • Bartnicka-Kierylak, Aneta Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii / Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina Świtaj-Wirtek. Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, copyright 2017.(Bajkoterapia w Przedszkolu)(Biblioteka Nauczyciela (Wydawnictwo Szkolne PWN))
  Sygn.: WypRz 248609
 • Basińska, Anna Język angielski we wczesnej edukacji językowej. Z. 1, Teoria w pigułce / Anna Basińska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248389; WypRz 248390
 • Basińska, Anna Język angielski we wczesnej edukacji językowej. Z. 2, Poradnik Mentora / Anna Basińska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248391; WypRz 248392
 • Basińska, Anna Język angielski we wczesnej edukacji językowej. Z. 3, Zeszyt ćwiczeń / Anna Basińska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248393; WypRz 248394
 • Basińska, Anna TIK. Z. 1, Teoria w pigułce / Anna Basińska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248371; WypRz 248372
 • Basińska, Anna TIK. Z. 2, Poradnik Mentora / Anna Basińska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248373; WypRz 248374
 • Basińska, Anna TIK. Z. 3, Zeszyt ćwiczeń / Anna Basińska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248375; WypRz 248376
 • Bąbel, Przemysław 12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
  Sygn.: WypRz 248012
 • Becker-Pestka, Daria. Funkcjonowanie systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych / Daria Becker-Pestka. Warszawa : "CeDeWu", 2019.
  Sygn.: WypRz 248072
 • Bednarek, Józef. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  Sygn.: WypRz 248530
 • Biddulph, Steve. Wychowywanie chłopców : dlaczego chłopcy różnią się od dziewcząt? jak pomóc im wyrosnąć na szczęśliwych i spełnionych mężczyzn? / Steve Biddulph ; przeł. [z ang] Agnieszka Jacewicz ; il. Paul Stanish. Poznań : "Rebis", 2019.(Rodzice, Dzieci - "Rebis")
  Sygn.: WypRz 248062
 • Bierca, Marta Magdalena. Nowe wzory ojcostwa w Polsce / Marta Magdalena Bierca. Warszawa : Borgis, 2019.
  Sygn.: WypRz 247915
 • Bilewicz-Kuźnia, Barbara Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym / Barbara Bilewicz-Kuźnia. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
  Sygn.: WypRz 247940
 • Blakemore, Sarah-Jayne Wynaleźć siebie : sekretne życie mózgu nastolatka / Sarah-Jayne Blakemore ; [przekł. Jowita Maksymowicz-Hamann]. Warszawa : "Mamania" - Grupa Wydawnicza Relacja, 2019.
  Sygn.: WypRz 248063
 • Błaszczak, Krzysztof. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji chemicznej / Krzysztof Błaszczak. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248301; WypRz 248302
 • Bochniarz, Agnieszka. Psychospołeczne uwarunkowania potrzeb młodzieży z rodzin niepełnych / Agnieszka Bochniarz. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.
  Sygn.: WypRz 248043
 • Bogdashina, Olga Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera : inne doświadczenia sensoryczne - inne światy percepcyjne / Olga Bogdashina ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2019.
  Sygn.: WypRz 247955
 • Borecka-Biernat, Danuta Radzenie sobie młodzieży w sytuacjach trudnych / Danuta Borecka-Biernat, Paweł Kurtek, Agata Woźniak-Krakowian. Warszawa : "Difin", cop. 2018.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247936
 • Botwina, Bernadeta. Wartości deklarowane uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Podkarpaciu / Bernadeta Botwina. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017.
  Sygn.: CzytR 247957
 • Bręczewski, Grzegorz. Niepełnosprawność i zachowania pomocowe w procesie rehabilitacji : analiza jakości pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym / Grzegorz Bręczewski. Warszawa : "Difin", 2018.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247912
 • Buczyńska, Elżbieta Uroczystości szkolne "Na cztery pory roku" / Elżbieta Buczyńska. Rzeszów : "Fosze", 2019.
  Sygn.: WypRz 248090
 • Buczyńska, Elżbieta Uroczystości szkolne "Na cztery pory roku" / Elżbieta Buczyńska. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248698
 • Bullock, Claire. 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock ; przekład: Karol Jaroszewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.
  Sygn.: CzytR 248479; WypRz 248525
 • Burak, Katarzyna. Aktywność badawcza uczniów w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Z. 4, Aktywność badawcza uczniów w edukacji geograficznej w szkole podstawowej / Katarzyna Burak. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248289; WypRz 248290
 • Cepeda, Claudio Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży : podręcznik kliniczny / Claudio Cepeda ; redakcja wydania I polskiego Tomasz Wolańczyk ; [tłumaczenie z języka angielskiego Magdalena Grzesiak]. Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248543
 • Charczuk, Barbara. Wędrując ku dorosłości : wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej : scenariusze lekcji / Barbara Charczuk ; [redakcja Teresa Król]. Kraków : Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, copyright 2018.
  Sygn.: WypRz 248590
 • Charczuk, Barbara. Wędrując ku dorosłości : wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej : scenariusze lekcji / Barbara Charczuk. Kraków : Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248591
 • Chojak, Małgorzata. Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka : fakty i mity / Małgorzata Chojak. Warszawa : Difin, 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 248080
 • Chrzanowska, Iwona. Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej / Iwona Chrzanowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019.
  Sygn.: CzytR 248500
 • Cichosz, Mariusz Animacja społeczno-kulturalna : współczesne wyzwania : młodzież i seniorzy jako odbiorcy kultury / Mariusz Cichosz, Monika Lewicka, Aldona Molesztak. Kraków : "Impuls", 2018.
  Sygn.: WypRz 247861
 • Cury, Augusto Lęk : jak sobie radzić z chorobą naszych czasów : syndrom przyspieszonego myślenia : jak ludzkość zbiorowo zachorowała i dlaczego tak się stało / Augusto Cury. Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248563
 • Czerwińska, Kornelia. Tyflopsychologia : realizacja zadań rozwojowych w biegu życia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku / Kornelia Czerwińska, Izabella Kucharczyk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: WypRz 248137
 • Czyż, Anna Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób z uszkodzonym słuchem / Anna Czyż. Kraków : "Impuls", 2019.
  Sygn.: WypRz 248039
 • Danieluk, Maciej. Tik w pigułce : narzędziownik nauczyciela / Maciej Danieluk. Poznań : Centrum Rozwoju Edukacji Edicon, 2019.
  Sygn.: WypRz 248601
 • Davies, Simone Montessori w twoim domu : przewodnik dla rodziców małych dzieci, chcących wychować ciekawych świata i odpowiedzialnych ludzi / Simone Davies ; ilustracje Hiyoko Imai ; przełożyła Ewa Pater-Podgórna. Wrocław : Wydawnictwo Bukowy Las, 2019.
  Sygn.: WypRz 248499
 • De Muyshondt, Faye. Umiejętności społeczne twojego : Dziecka : 10 prostych lekcji, jak zdobyć przyjaciół i radzić sobie w życiu / Faye de Muyshondt ; przeł. Katarzyna Zimnoch. Warszawa : "Edgard", 2015.(Samo Sedno)
  Sygn.: WypRz 248188
 • Deptuła, Maria. Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży / Maria Deptuła, Alicja Potorska, Szymon Borsich. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
  Sygn.: WypRz 247979
 • Dobrowolska, Anna Uszy do góry! : rebusy słuchowe doskonalące uwagę, pamięć, świadomość fonologiczną i sprawność językową / Anna Dobrowolska ; redakcja: Katarzyna Szalewska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.
  Sygn.: WypRz 248517
 • Duda, Wioleta. Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych / Wioleta Duda. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018.
  Sygn.: CzytR 247768; WypRz 247769
 • Eide, Brock Dyslektyczne talenty : jak wydobyć ukryty potencjał dyslektycznego mózgu / Brock L. Eide, Fernette F. Eide ; przekł. Dorota Szatkowska-Jaskuła. Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2019.
  Sygn.: WypRz 248019
 • Foa, Edna B. Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD : emocjonalne przetwarzanie traumatycznych doświadczeń : podręcznik terapeuty / Edna B. Foa, Elizabeth A. Hembree, Barbara Olasov Rothbaum ; przekład Marian Leon Kalinowski. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
  Sygn.: WypRz 248586
 • Fogt, Andrzej. Aktywność badawcza uczniów w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Z. 3, Aktywność badawcza uczniów w edukacji fizycznej w szkole podstawowej / Andrzej Fogt. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248287; WypRz 248288
 • Fogt, Andrzej. Aktywność badawcza uczniów w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej. Z. 3, Aktywność badawcza uczniów w edukacji fizycznej w szkole ponadpodstawowej / Andrzej Fogt. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248295; WypRz 248296
 • Fornalik, Izabela Uczucia w nas i w relacjach ze światem : poznać i zrozumieć uczucia : historyjki społeczne / Izabela Fornalik, Katarzyna Pachniewska, Joanna Płuska. Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, copyright 2018.(Pewny Start)
  Sygn.: WypRz 248669
 • Franczyk, Anna. Skarbiec nauczyciela-terapeuty : (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnych o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. Kraków : "Impuls", 2019.
  Sygn.: WypRz 247942
 • Franczyk, Anna. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. Kraków : "Impuls", 2019.
  Sygn.: WypRz 247969
 • Furmanek, Waldemar. Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie / Waldemar Furmanek. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019.
  Sygn.: CzytR 247876
 • Furmanek, Waldemar. Humanistyczna pedagogika pracy : współczesność obiektem badań / Waldemar Furmanek. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014.
  Sygn.: WypRz 247982
 • Gałązka, Alicja. Autonomia ucznia. Z. 1, Teoria w pigułce / Alicja Gałązka, Anna Gębka-Suska, Czesław Suska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248347; WypRz 248348
 • Gębka-Suska, Anna. Autonomia ucznia. Z. 2, Poradnik mentora / Anna Gębka-Suska, Czesław Suska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248349; WypRz 248350
 • Gębka-Suska, Anna. Autonomia ucznia. Z. 3, Zeszyt ćwiczeń / Anna Gębka-Suska, Czesław Suska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248351; WypRz 248352
 • Gębka-Suska, Anna. Pracownia językowa. Z. 1, Teoria w pigułce / Anna Gębka-Suska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248359; WypRz 248360
 • Gębka-Suska, Anna. Pracownia językowa. Z. 2, Poradnik Mentora / Anna Gębka-Suska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248361; WypRz 248362
 • Gębka-Suska, Anna. Pracownia językowa. Z. 3, Zeszyt ćwiczeń / Anna Gębka-Suska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248363; WypRz 248364
 • Giese-Szczap, Klaudia. Bać się czy nie bać? : opowieści terapeutyczne / Klaudia Giese-Szczap ; [ilustracje Joanna Szybist]. Kraków ; Oficyna Wydawnicza "Impuls", copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248481
 • Gładyszewska-Cylulko, Joanna. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. Kraków : "Impuls", 2019.
  Sygn.: WypRz 247962
 • Goddard, Sally Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; il. Luca Papp ; tł. Magdalena Macińska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
  Sygn.: WypRz 248109
 • Goddard, Sally Odruchy, uczenie się i zachowanie : okno do umysłu dziecka : nieinwazyjne podejście do rozwiązywania problemów związanych z uczeniem się i zachowaniem / Sally Goddard Blythe ; tł.Tomasz Śliwowski ; red. nauk. polskiego wyd. Maria Matuszkiewicz.. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
  Sygn.: WypRz 248170
 • Goetz, Magdalena. Rozwijanie umiejętności uczenia się / Magdalena Goetz. Warszawa : "Wiedza i Praktyka", copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248589
 • Górnicka, Beata. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej : wybrane zagadnienia : podręcznik akademicki / Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. Instytut Nauk Pedagogicznych. Opole : Uniwersytet Opolski, 2017.
  Sygn.: WypRz 248566
 • Grabowska, Tatiana. Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości : konteksty, oblicza, rzeczywistość / Tatiana Grabowska. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018.
  Sygn.: WypRz 248057
 • Granat, Anna. Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej / Anna Granat. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.(Recepcja Mediów)
  Sygn.: CzytR 248045
 • Gray, Deborah D. Adopcja i przywiązanie : praktyczny poradnik dla rodziców / Deborah D. Gray ; przekł. Marta Lipińska, Maryla Kowalska, Sylwia Kot. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
  Sygn.: CzytR 248014
 • Greczyło, Tomasz. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji fizycznej / Tomasz Greczyło. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248303; WypRz 248304
 • Greene, Ross W. Porozumienie przez współpracę : jak stworzyć partnerską relację ze swoim dzieckiem / Ross W. Greene ; [przekł. Dorota Skowrońska]. Warszawa : Mamania. Grupa Wydawnicza Relacja, cop. 2019.
  Sygn.: WypRz 248121
 • Greene, Ross W. Zagubieni w szkole : jak odkryć źródła szkolnych trudności dziecka i pomóc mu je przezwyciężyć / Ross W. Greene ; [przekład: Jowita Maksymowicz-Hamann]. Warszawa : Wydawnictwo Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248524
 • Grzegorzewska, Iwona Uzależnienia behawioralne / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
  Sygn.: WypRz 248539
 • Grzybowski, Przemysław Inni, obcy - ale swoi : o edukacji międzykulturowej i wspólnocie w szkole integracyjnej / Przemysław Paweł Grzybowski, Grzegorz Idzikowski. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2018.
  Sygn.: WypRz 248026
 • Gudro, Maria Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach IV-VIII : poradnik dla nauczycieli / Maria Gudro-Homicka. Warszawa : Difin, 2019.(Engram)
  Sygn.: WypRz 248529
 • Guziak-Nowak, Magdalena. Wędrując ku dorosłości : wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej : podręcznik / Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król, Grażyna Węglarczyk ; pod redakcją Teresy Król. Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, 2018.
  Sygn.: WypRz 248519
 • Guziak-Nowak, Magdalena. Wędrując ku dorosłości : wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej : podręcznik / Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król, Grażyna Węglarczyk ; pod redakcją Teresy Król. Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, 2019.
  Sygn.: WypRz 248520
 • Halász, Ferenc Szachy : mój pierwszy podręcznik / Ferenc Halász, Zoltán Géczi ; [ilustracje József Haui ; tłumaczenie z języka węgierskiego Anikó Couto-Szalay ; redakcja merytoryczna Marcin Józef Duda]. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2018.("Jedność" dla Dzieci)
  Sygn.: WypRz 248596
 • Harris, Russ Zrozumieć ACT: terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce / Russ Harris ; przekł.: Anna Sawicka-Chrapkowicz. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018.
  Sygn.: WypRz 247974
 • Hatter, Clyde. Twoja własna strona www / Clyde Hatter ; tłumaczenie Piotr Cieślak ; CoderDojo Nano. Gliwice : "Helion", 2019.(Baw się Kodem)
  Sygn.: WypRz 248612
 • Hay, Louise L. Trudny czas dojrzewania : jak pomóc nastolatkom radzić sobie z emocjami, osiągać cele i budować więzi, stosując terapię akceptacji i zaangażowania oraz psychologię pozytywną / Louise Hayes, Joseph Ciarrochi ; przekład Sylwia Pikiel. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
  Sygn.: WypRz 248695
 • Hayes, Louise. W pułapce myśli - dla nastolatków : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem / Lousie Hayes, Ann Bailey, Joseph Ciarrochi ; przekład : Agnieszka Cioch. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
  Sygn.: CzytR 248604; WypRz 248702
 • Hącia, Agata. Ucha, fochy, tarapaty, czyli Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o polszczyźnie i o co nie baliście się zapytać / Agata Hącia. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: WypRz 248056
 • Hinz, Magdalena. Zapamiętaj jak najwięcej : materiały do ćwiczeń koncentracji i pamięci : poziom trudny / Magdalena Hinz. Gdańsk : "Harmonia", 2018.
  Sygn.: CzytR 247971
 • Holmes, Jeffrey D. Edukacja i uczenie się : 16 największych mitów / Jeffrey D. Holmes ; przekład Ewa Czerniawska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: WypRz 248626
 • Horała, Małgorzata. Planowanie lekcji. Z. 1, Teoria w pigułce / Małgorzata Horała. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248395; WypRz 248396
 • Horała, Małgorzata. Planowanie lekcji. Z. 2, Poradnik Mentora / Małgorzata Horała. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248397; WypRz 248398
 • Horała, Małgorzata. Planowanie lekcji. Z. 3, Zeszyt ćwiczeń / Małgorzata Horała. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248399; WypRz 248400
 • Horneman, Jurie. Twoja własna gra / Jurie Horneman ; tłumaczenie Piotr Cieślak ; CoderDojo Nano. Gliwice : "Helion", 2019.(Baw się Kodem)
  Sygn.: WypRz 248611
 • Hudson, Diana. Specyficzne trudności w uczeniu się : niezbędnik nauczyciela / Diana Hudson ; przekł. Dorota Szatkowska-Jaskuła. Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2019.
  Sygn.: WypRz 248182
 • Huk, Tomasz. Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza : między światami mediów online i offline / Tomasz Huk. Kraków : "Impuls", 2019.
  Sygn.: WypRz 248187
 • Hupp, Stephen. Rozwój dziecka : 46 największych mitów / Stephen Hupp, Jeremy Jewell ; przekł. Sylwia Pikiel ; red. nauk. polskiego wydania Małgorzata Święcicka, Katarzyna Lubiewska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: WypRz 248180
 • Izdebski, Paweł. Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania? / Paweł Izdebski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2019.
  Sygn.: WypRz 248108
 • Jadczak-Szumiło, Teresa. Dziecko pod opieką grupy roboczej : diagnoza i opracowanie planu pomocy : poradnik praktyczny / Teresa Jadczak-Szumiło, Grzegorz Wrona. Kraków : Suprema Lex, cop. 2018.(Psychologia i Prawo)
  Sygn.: WypRz 247978
 • Jadczak-Szumiło, Teresa. Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz, Krzysztof Liszcz. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2018.
  Sygn.: WypRz 247765
 • Jankun, Magdalena. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 4, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji geograficznej / Magdalena Jankun. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248305; WypRz 248306
 • Jaskuła, Sylwia. Ewaluacja społeczna w edukacji / Sylwia Jaskuła. Kraków : "Impuls", 2018.
  Sygn.: WypRz 247890
 • Jasnos, Andrzej Jakie jest moje miejsce w rodzinie? : zrozumieć dziecko, aby mu pomóc / Andrzej Jasnos. Lublin : Wydawnictwo Natan, 2017.
  Sygn.: WypRz 248557
 • Jatkowska, Joanna. B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci / Joanna Jatkowska. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.
  Sygn.: CzytR 248482
 • Jaworska, Barbara Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji biologicznej / Barbara Jaworska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248299; WypRz 248300
 • Jegier, Aneta. Kształtowanie i wspieranie rozwoju psychoruchowego małych dzieci w żłobku / Aneta Jegier, Bożena Kurelska. Warszawa : Difin, 2019.(Engram)
  Sygn.: WypRz 248494
 • Jeruszka, Urszula. Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy / Urszula Jeruszka. Warszawa : Difin, 2019.(Engram)
  Sygn.: WypRz 248707
 • Jobes, David A. Terapia pacjenta z ryzykiem samobójczym : metoda oparta na współpracy / David A. Jobes ; tł. Michał Zagrodzki. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2019.(Psychiatria i Psychoterapia - Uniwersytet Jagielloński)
  Sygn.: WypRz 248186
 • Jones, Daniel Patrz mi w oczy : Asperger, hipnoza i ja / Dan Jones ; przekład: Małgorzata Jodłowska. Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248667
 • Jucewicz, Agnieszka Czując : rozmowy o emocjach / Agnieszka Jucewicz ; ilustrował Arobal. Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019.
  Sygn.: WypRz 247877
 • Kamenetz, Anya Z nosem w ekranie : szklana pułapka czy szansa na rozwój twojego dziecka? / Anya Kamenetz ; przekł. Monika Malcherek. Warszawa : "MT Biznes", 2019.(Laurum)
  Sygn.: WypRz 247968
 • Kamińska, Małgorzata Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły : studium teoretyczno-empiryczne / Małgorzata Kamińska. Kraków : "Impuls" 2019.
  Sygn.: WypRz 247965
 • Kamińska, Paulina Aktywność badawcza uczniów w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej. Z. 4, Aktywność badawcza uczniów w edukacji geograficznej w szkole ponadpodstawowej / Paulina Kamińska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248297; WypRz 248298
 • Kamińska, Paulina Rekomendacje w zakresie funkcjonowania pracowni przedmiotowych w edukacji przyrodniczej. Z. 4, Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z geografii / Paulina Kamińska, Katarzyna Burak. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248337; WypRz 248338
 • Kamińska, Paulina Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 4, Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji geograficznej / Paulina Kamińska, Katarzyna Burak. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248321; WypRz 248322
 • Karney, Janina Elżbieta. Człowiek i praca : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy : pracownik w organizacji, badanie pracy, psychologiczne wyznaczniki powodzenia w pracy, edukacja zawodowa / Janina E. Karney. Warszawa : Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, 1998.
  Sygn.: WypRz 247986
 • Karolak, Wiesław Arteterapia : sacrum i profanum / Wiesław Karolak. Warszawa : "Difin", 2018.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247863
 • Karolak, Wiesław Arteterapia dla dzieci i młodzieży : scenariusze zajęć / Wiesław Karolak. Łódż : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.(Terapia Pedagogiczna (Łódź))
  Sygn.: WypRz 248542
 • Kaźmierczak, Arkadiusz. Zarys pedagogiki sportu : podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu / Arkadiusz Kaźmierczak. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2019.
  Sygn.: WypRz 248193
 • Kelman, Elaine. Zrozumieć jąkanie : poradnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów / Elaine Kelman, Alison Whyte ; przedm. Michael Palin ; przeł. Patryk Dobrowolski. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2018.
  Sygn.: CzytR 247975
 • Kielin, Jacek Profil osiągnięć ucznia : przewodnik dla terapeutów i nauczycieli / Jacek Kielin. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
  Sygn.: CzytR 248041
 • Kijak, Remigiusz Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019.
  Sygn.: WypRz 248179,248509
 • Kliszcz, Joanna. Psychologia potrzeb osób starszych : potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia / Joanna Kliszcz. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: WypRz 248042
 • Kliszcz, Joanna. Psychologia w zawodzie i w pracy opiekuna medycznego / Joanna Kliszcz. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
  Sygn.: WypRz 248178
 • Knopik, Tomasz. Zafascynowani światem : efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej / Tomasz Knopik. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018.
  Sygn.: CzytR 247766; WypRz 247767
 • Koc, Krzysztof Lekcje myślenia (obywatelskiego) : edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata / Krzysztof Koc. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.(Filologia Polska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Sygn.: WypRz 248030
 • Konarska, Teresa. Szkolne prawo pracy : poradnik dyrektora szkoły / Teresa Konarska. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.
  Sygn.: WypRz 248053
 • Konarzewska, Anna. Być (nie)zwykłym wychowawcą : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych / Anna Konarzewska. Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2019.
  Sygn.: WypRz 248145
 • Konopacka, Elżbieta. Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku : materiały / Elżbieta Konopacka. [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, [2019].(Biblioteka Integracji Sensorycznej)
  Sygn.: WypRz 248593
 • Kordziński, Jarosław Szkoła uczenia się / Jarosław Kordziński. Warszawa : Wolters Kluwers, 2018.(Inspiracje Edukacyjne)
  Sygn.: WypRz 248598
 • Koscinski, Cara. Interwencje sensoryczno-motoryczne : jak za pomocą ruchu poprawić ogólne funkcjonowanie ciała / Cara Koscinski ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz. Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019.(Biblioteka Integracji Sensorycznej)
  Sygn.: WypRz 248076,248491
 • Kowalik, Elżbieta. Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy : ćwiczenia usprawniające / Elżbieta Kowalik. Gdańsk : "Harmonia", 2018.
  Sygn.: WypRz 248172
 • Kowalska, Joanna Myślenie naukowe uczniów w edukacji przyrodniczej : sposoby rozwijania kompetencji ekonomicznych dzieci młodszych w edukacji przyrodniczej. Z. 1 / Joanna Kowalska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248267; WypRz 248268
 • Kowalska, Joanna Myślenie naukowe uczniów w edukacji przyrodniczej : sposoby rozwijania kompetencji ekonomicznych dzieci młodszych w edukacji przyrodniczej. Z. 2 / Joanna Kowalska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248269; WypRz 248270
 • Kowalska, Joanna Myślenie naukowe uczniów w edukacji przyrodniczej : sposoby rozwijania kompetencji ekonomicznych dzieci młodszych w edukacji przyrodniczej. Z. 3 / Joanna Kowalska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248271; WypRz 248272
 • Kowalska, Joanna Myślenie naukowe uczniów w edukacji przyrodniczej : sposoby rozwijania kompetencji ekonomicznych dzieci młodszych w edukacji przyrodniczej. Z. 4 / Joanna Kowalska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248273; WypRz 248274
 • Kowalski, Sylwester. Mózg : rozwiń swój potencjał / Sylwester Kowalski. Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, cop. 2017.
  Sygn.: WypRz 247907
 • Kozdroń, Agnieszka. Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli pedagogów i rodziców / Agnieszka Kozdroń. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 248037
 • Kozdroń, Agnieszka. Trudne doświadczenia rodzinne : jak się z nich wyzwolić i być szczęśliwym? / Agnieszka Kozdroń. Warszawa : "Difin", 2018.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247954
 • Koźmińska, Irena. Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. Warszawa : Prószyński Media, 2018.
  Sygn.: WypRz 248064
 • Kożyczkowska, Adela. Kulturowe konteksty dzieciństwa : szkice antropologiczno-pedagogiczne / Adela Kożyczkowska, Anna Młynarczuk-Sokołowska. Gdańsk : "Katedra", 2018.
  Sygn.: WypRz 247899
 • Krasiejko, Izabela. Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia / Izabela Krasiejko. Warszawa : "Difin", 2019.(Biblioteka Pracy Socjalnej)(Engram)
  Sygn.: CzytR 248087
 • Krawczyk-Bocian, Amelia. Narracja w pedagogice : teoria, metodologia, praktyka badawcza / Amelia Krawczyk-Bocian. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2019.
  Sygn.: WypRz 248036
 • Krupa, Bożena Wartości w edukacji szkolnej : lektury szkolne i blog jako nośnik wartości / Bożena Krupa. Sandomierz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 2019.
  Sygn.: WypRz 247977
 • Kubiak, Hanna Przedszkolaki a agresja w programach telewizyjnych dla dzieci / Hanna Kubiak. Toruń : " Adam Marszałek ", 2018.
  Sygn.: WypRz 247932
 • Kulig-Kozłowska, Agnieszka. Facebook w szkolnej ławce : media społecznościowe a edukacja polonistyczna / Agnieszka Kulig-Kozłowska. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2017.(Edukacja Nauczycielska Polonisty)
  Sygn.: WypRz 248553
 • Kupiec, Hubert. Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany w warunkach placówki resocjalizacyjnej / Hubert Kupiec. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019.
  Sygn.: WypRz 248089
 • Lange-Rachwał, Magdalena. Moje dziecko się boi : jak mogę mu pomóc? / Magdalena Lange-Rachwał. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 248169
 • Larson, Jim Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej : praktyczny przewodnik / Jim Larson, Andrzej Kołodziejczyk ; tł. rozdziałów 1,3, 4 Tomasz Bernat. Otwock : "Fraszka Edukacyjna", 2019.
  Sygn.: WypRz 248184
 • LeGoff, Daniel B. Lego® w terapii autyzmu / Daniel B. LeGoff, Gina Gómez de la Cuesta, GW Krauss, Simon Baron-Cohen ; tłumaczenie Katarzyna Sapeta-Czajka. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.(Spektrum - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  Sygn.: WypRz 248496
 • Lillard, Paula Polk Montessori : nowoczesne podejście : wprowadzenie do metody Montessori dla rodziców i nauczycieli / Paula Polk Lillard ; przekł. Katarzyna Masłowska. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.
  Sygn.: WypRz 248034
 • Louis, John Philip Potrzeby emocjonalne dziecka : praktyczny poradnik dla rodziców i specjalistów / John Philip Louis, Karen McDonald Louis ; przekład: Agnieszka Cioch. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2019.
  Sygn.: WypRz 248506
 • Lubiewska, Katarzyna Przywiązanie : w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych / Katarzyna Lubiewska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: WypRz 248125
 • Lulek, Barbara. Współpraca szkoły, rodziny i środowiska / Barbara Lulek. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008.
  Sygn.: CzytR 247981
 • Łapot-Dzierwa, Kinga Techniki plastyczne w pracy z dziećmi : inspirujące propozycje dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Kinga Łapot-Dzierwa. Warszawa : "CEBP 24.12", 2018.
  Sygn.: WypRz 247952
 • Magrini, Marco Mózg : podręcznik użytkownika / Marco Magrini ; posłowie Tomaso Poggio ; przekład Natalia Mętrak-Ruda. Łódź : Wydawnictwo Feeria - Wydawnictwo JK, 2019.(Science (Wydawnictwo JK))
  Sygn.: WypRz 248655
 • Malek, Renata. Dzień dobry, moje kłopoty! : pomoc dla uczniów z trudnościami w zachowaniu w codziennych sytuacjach społecznych : opowiadania i karty pracy / Renata Malek. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.
  Sygn.: WypRz 248552
 • Markiewicz, Katarzyna Prokrastynacja : o przyczynach i skutkach odkładania spraw na potem / Katarzyna Markiewicz. Warszawa : Difin, 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 248084
 • Marzec-Jóźwicka, Magdalena. Między partnerstwem a mistrzostwem : nauczyciel polonista we współczesnej szkole / Magdalena Marzec-Jóźwicka. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2017.(Studia z Polonistycznej Teorii Kształcenia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego)
  Sygn.: WypRz 248114
 • Marzec, Jarosław. Pedagogiczny dyskurs psychologii humanistycznej / Jarosław Marzec. Gdańsk : "Katedra", 2018.
  Sygn.: WypRz 247920
 • Mazurowska-Domeracka, Anna. Edukacja dla sukcesu społecznego : prywatne szkolnictwo podstawowe z perspektywy rodziców z klasy średniej / Anna Mazurowska. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2018.(Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Sygn.: WypRz 247886
 • Mendel, Maria Pedagogika miejsca wspólnego : miasto i szkoła / Maria Mendel. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017.
  Sygn.: WypRz 247921
 • Michalak, Renata. (Nie)obecność outdoor education w kształceniu szkolnym / Renata Michalak, Teresa Parczewska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.
  Sygn.: CzytR 248501
 • Miechowska, Anna. Znów mówię - pokonać afazję : zestaw ćwiczeń / Anna Miechowska. Gdańsk : "Harmonia", 2018.
  Sygn.: WypRz 247972
 • Mlodinow, Leonard Elastyczny mózg : kreatywne myślenie w czasach niepewności i chaosu / Leonard Mlodinow ; przełożyła Magda Witkowska. Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019.
  Sygn.: WypRz 248627
 • Motyka, Marek A. Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii : skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego / Marek A. Motyka. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2018.
  Sygn.: CzytR 247946
 • Mularska-Kucharek, Monika. Co dobrego?! : poezjoterapia / Monika Mularska-Kucharek ; [il.Aleksandra Glinka]. [B.m.] : Instytut Psychologiczno-Psychoseksuologiczny Terapii i Szkoleń "Beata Vita", 2018.
  Sygn.: WypRz 248146
 • Murray, Lynne Psychologia małego dziecka : jakie relacje społeczne wspierają rozwój dziecka w pierwszych dwóch latach życia / Lynne Murray ; przeklad Marlena Trusiewicz, Anna Strzałkowska. Warszawa : Wydawnictwo Paradygmat. Fundacja Altkom Akademia, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248679
 • Nagalska, Agnieszka. Scenariusze z języka polskiego : od antyku do oświecenia : I klasa liceum : karty pracy, prezentacje, sprawdziany, powtórzenia do matury / Agnieszka Nagalska. Warszawa : Difin, 2019.(Engram)(E Edukacja)
  Sygn.: WypRz 248592
 • Newlaczyl, Anna. Zabawy logorytmiczne dla najmłodszych : ćwiczenia wykorzystywane w profilaktyce i terapii logopedycznej, rytmice oraz nauczaniu przedszkolnym i zintegrowanym / Anna Newlaczyl, Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik. Gdańsk : Harmonia : 2019.
  Sygn.: WypRz 248065
 • Nęcka, Edward Psychologia poznawcza / Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura. Warszawa : "Academica" : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
  Sygn.: WypRz 248126
 • Noras, Grzegorz Jak prowadzić grupę teatralną / Grzegorz Noras. [Warszawa] : Rozpisani.pl, 2019.
  Sygn.: WypRz 248158
 • Nowak, Paweł Fryderyk Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej / Paweł F. Nowak. Warszawa : Difin, 2019.
  Sygn.: WypRz 248677
 • Nowotniak, Justyna. Ewaluacja edukacyjna : społeczne światy ewaluatorów / Justyna Nowotniak. Kraków : "Impuls", 2019.
  Sygn.: CzytR 248488
 • Nożyńska-Demianiuk, Agnieszka Wiersze logopedyczne dla dzieci / Agnieszka Nożyńska-Demianiuk ; [il. Janusz Baszczak]. Kalisz : "Martel", [2018].(Lubimy się Uczyć)
  Sygn.: WypRz 247958
 • Nych, Ryszard. Rekomendacje w zakresie funkcjonowania pracowni przedmiotowych w edukacji przyrodniczej. Z. 3, Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z fizyki / Ryszard Nych. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248335; WypRz 248336
 • Obłój, Lesław. Zespół Aspergera od środka : mamo ... czy to ty? / Lesław Obłój. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2019.
  Sygn.: WypRz 248710
 • Odowska-Szlachcic, Bożenna. Integracja sensoryczna w autyzmie / Bożenna Odowska-Szlachcic. Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018.(Biblioteka Integracji Sensorycznej)
  Sygn.: WypRz 247895
 • Ogonowska, Agnieszka. Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka / Agnieszka Ogonowska. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2018.(Psychologia Stosowana - Wydawnictwo Edukacyjne)
  Sygn.: WypRz 248518
 • Okraj, Zofia. Bez szablonu : twórcza praca dydaktyczna w doświadczeniach nauczycieli akademickich / Zofia Okraj ; [recenzent prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt]. Warszawa : Difin, 2019.(Engram)
  Sygn.: WypRz 248613
 • Olszewska, Agnieszka Wysłów się! : ćwiczenia dla osób z afazją, niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w komunikacji językowej / Agnieszka Olszewska. Kraków : "Impuls", 2019.
  Sygn.: WypRz 247967
 • Pacewicz, Alicja. Jak pomóc dziecku nie pić / Alicja Pacewicz. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994.
  Sygn.: WypRz 247989
 • Pałasz, Elżbieta. Dobra robota : ceramik, opiekunka fok i inne ciekawe zawody / Elżbieta Pałasz ; rysunki Joanna Czaplewska. Gdańsk : "Adamada", 2019.
  Sygn.: WypRz 248150
 • Pankowska, Dorota. Pedagogika dla nauczycieli w praktyce : materiały metodyczne / Dorota Pankowska. Kraków : "Impuls", 2011.
  Sygn.: WypRz 248531
 • Paszkiewicz, Aneta. Trudne sytuacje w klasie szkolnej : identyfikacja, propozycje rozwiązań / Aneta Paszkiewicz. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: WypRz 248516
 • Paszkowska, Małgorzata Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela / Małgorzata Paszkowska. Warszawa : "Difin", 2018.
  Sygn.: CzytR 247926
 • Pfeiffer, Agnieszka. Aktywizacja i ocenianie w edukacji matematycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Konstruktywizm i metody aktywizujące w edukacji matematycznej dzieci starszych i młodzieży / Agnieszka Pfeiffer. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248213; WypRz 248214
 • Piecuch, Aleksander Szkoła XXI wieku : problemy i wyzwania / Aleksander Piecuch ; [recenzował dr hab., prof. APS i NASK Maciej Tanaś]. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019.
  Sygn.: WypRz 248690
 • Piekarska, Jolanta Senior sprawny intelektualnie : ćwiczenia, zadania, gra edukacyjna / Jolanta Piekarska, Wiesław Piekarski. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 248088
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Wykorzystanie potencjału otoczenia w edukacji matematycznej. Z. 1, Jak wykorzystać otoczenie w edukacji matematycznej? / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248231; WypRz 248232
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Wykorzystanie potencjału otoczenia w edukacji matematycznej. Z. 2, Jak wykorzystać architekturę i przyrodę w edukacji matematycznej? / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248233; WypRz 248234
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Wykorzystanie potencjału otoczenia w edukacji matematycznej. Z. 3, Jak wykorzystać badania społeczne w edukacji matematycznej? / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248235; WypRz 248236
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Wykorzystanie potencjału otoczenia w edukacji matematycznej. Z. 4, Jak wykorzystać funkcjonowanie urzędów, instytucji finansowych i przedsiębiorstw w edukacji matematycznej? / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248237; WypRz 248238
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Edukacja informatyczna dzieci młodszych. Z. 1, Kształcenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez dzieci młodsze / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248407; WypRz 248408
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Edukacja informatyczna dzieci młodszych. Z. 2, Rozwijanie myślenia algorytmicznego dzieci młodszych poprzez gry i zabawy oraz dostosowane do ich wieku narzędzia TIK / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248409; WypRz 248410
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Edukacja informatyczna dzieci młodszych. Z. 3, Ekspresja artystyczna dzieci młodszych z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248411; WypRz 248412
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Narzędzia informatyczne służące ekspresji artystycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Tworzenie grafik komputerowych i cyfrowa rejestracja obrazów oraz ich edycja / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248437; WypRz 248438
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Narzędzia informatyczne służące ekspresji artystycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Generowanie dźwięków komputerowych i rejestracja sygnałów audio oraz ich edycja / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248439; WypRz 248440
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Narzędzia informatyczne służące ekspresji artystycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Przygotowanie animacji komputerowych, rejestracja wideo oraz edycja filmów / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248441; WypRz 248442
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Przedszkolna i wczesnoszkolna edukacja przyrodnicza we wszechstronnym rozwoju dziecka młodszego. Z. 1, Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne w przedszkolnej edukacji przyrodniczej / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248275; WypRz 248276
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Przedszkolna i wczesnoszkolna edukacja przyrodnicza we wszechstronnym rozwoju dziecka młodszego. Z. 2, Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych osób w przedszkolnej edukacji przyrodniczej / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248277; WypRz 248278
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Przedszkolna i wczesnoszkolna edukacja przyrodnicza we wszechstronnym rozwoju dziecka młodszego. Z. 3, Prowadzenie pomiarów w rozwoju psychofizycznym uczniów we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248279; WypRz 248280
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Przedszkolna i wczesnoszkolna edukacja przyrodnicza we wszechstronnym rozwoju dziecka młodszego. Z. 4, Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248281; WypRz 248282
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Refleksyjne korzystanie z zasobów cyfrowych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających proces uczenia się / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248443; WypRz 248444
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Refleksyjne korzystanie z zasobów cyfrowych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248445; WypRz 248446
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Refleksyjne korzystanie z zasobów cyfrowych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w procesie uczenia się i rozwijania zainteresowań uczniów / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248447; WypRz 248448
 • Pietrasik-Kulińska, Kinga. Refleksyjne korzystanie z zasobów cyfrowych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 4, Praca z narzędziami informatycznymi do gromadzenia, organizowania i przechowywania informacji / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248449; WypRz 248450
 • Pisarski, Marek Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji matematycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Jak rozwijać postawę przedsiębiorczą za pomocą edukacji matematycznej? / Marek Pisarski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248259; WypRz 248260
 • Pisarski, Marek Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji matematycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Jak rozwijać racjonalne decydowanie za pomocą edukacji matematycznej? / Marek Pisarski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248261; WypRz 248262
 • Pisarski, Marek Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji matematycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Jak rozwijać myślenie długofalowe za pomocą edukacji matematycznej? / Marek Pisarski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248263; WypRz 248264
 • Pisarski, Marek Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji matematycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 4, Jak rozwijać efektywność osobistą za pomocą edukacji matematycznej? / Marek Pisarski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248265; WypRz 248266
 • Pisarski, Marek Środki dydaktyczne w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji matematycznej. Z. 1, Samodzielne wykonywanie pomocy dyaktycznych jako element nauki myślenia matematycznego / Marek Pisarski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248205; WypRz 248206
 • Pisarski, Marek Środki dydaktyczne w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji matematycznej. Z. 2, Jak wykorzystać gry dydaktyczne w edukacji metematycznej dzieci? / Marek Pisarski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248207; WypRz 248208
 • Pisarski, Marek Środki dydaktyczne w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji matematycznej. Z. 3, Jak wykorzystać technologię w edukacji matematycznej? / Marek Pisarski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248209; WypRz 248210
 • Pisarski, Marek Środki dydaktyczne w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji matematycznej. Z. 4, Matematyka w przestrzeni wokół nas / Marek Pisarski. (Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248211; WypRz 248212
 • Pittman, Catherine M. Zalękniony mózg : jak dzięki sile neuronauki pokonać zaburzenia lękowe, ataki paniki i zamartwianie się / Catherine M. Pittman, Elizabeth M. Carle ; tłum. Aleksandra Haduła. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2018.
  Sygn.: WypRz 247970
 • Plieth-Kalinowska, Izabela. Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi : wybrane zagadnienia / Izabela Plieth-Kalinowska, Adam Musielewicz. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019.
  Sygn.: WypRz 247860
 • Podleśna, Małgorzata. Zostanę programistą : pierwsze zadania z kodowania dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Małgorzata Podleśna. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.
  Sygn.: WypRz 248195
 • Pouch, Monika Dobre zachowanie w szkole / Monika Pouch, Dorota Szczęsna. Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, copyright 2019.(Pewny Start)
  Sygn.: WypRz 248668
 • Poussin, Charlotte. Metoda Montessori : od 6 do 12 lat : pomóż swojemu dziecku osiągnąć samodzielność / Charlotte Poussin, Hadrien Roche, Nadia Hamidi ; [tł. Katarzyna Skawran]. Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2019.
  Sygn.: WypRz 248032
 • Ptaszek, Grzegorz. Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji / Grzegorz Ptaszek. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2019.
  Sygn.: WypRz 248021
 • Radwańska, Anna Jak pomóc dziecku z dysleksją : ćwiczenia dla uczniów klas 4-6. Cz. 2 / Anna Radwańska. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 248077
 • Radwańska, Anna Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli : ćwiczenia praktyczne dla uczniów 7-8 klas szkoły podstawowej. Część 3 / Anna Radwańska. Warszawa : Difin, 2019.(Engram)
  Sygn.: WypRz 248492
 • Raszewska, Maria. Ogrodoterapia : scenariusze zajęć i zabaw dla przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem / Maria Kuleczka-Raszewska. Warszawa : "Difin", 2019.
  Sygn.: CzytR 248118
 • Raszewska, Maria. Ćwiczenia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem nietypowych przyborów / Maria Kuleczka-Raszewska. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: WypRz 248484
 • Regner, Marek. Nowe technologie / Marek Regner autor ; Maciej Maćkowiak ilustrator. [Warszawa] : Wydawnictwo SBM, [copyright 2019].(Jak To Działa? (Wydawnictwo SBM))
  Sygn.: WypRz 248555
 • Regulska, Agnieszka. Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości : analiza dyskursu retoryki politycznej / Agnieszka Regulska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018.
  Sygn.: WypRz 248130
 • Resick, Patricia A. Terapia przetwarzania poznawczego w zespole stresu pourazowego (PTSD) : podręcznik dla klinicystów / Patricia A. Resick, Candice M. Monson, Kathleen M. Chard ; tłumaczenie Anna Owsiak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019.(Psychiatria i Psychoterapia - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  Sygn.: WypRz 248600
 • Robison, John Elder Jestem inny : moje wskazówki dla aspich, ich rodzin i terapeutów / John Elder Robison ; tłumaczenie Andrzej Homańczyk. [Kraków] : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2019].(Spektrum (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego))
  Sygn.: WypRz 248558
 • Róg, Tomasz. Kompetencja interkulturowa. Z. 1, Teoria w pigułce / Tomasz Róg. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248401; WypRz 248402
 • Róg, Tomasz. Kompetencja interkulturowa. Z. 2, Poradnik Mentora / Tomasz Róg. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248403; WypRz 248404
 • Róg, Tomasz. Kompetencja interkulturowa. Z. 3, Zeszyt ćwiczeń / Tomasz Róg. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248405; WypRz 248406
 • Rusinek, Michał Jak się dogadać czyli Retoryka codzienna / Michał Rusinek, Aneta Załazińska. Kraków : "Znak", 2018.
  Sygn.: WypRz 248159
 • Rzeszotek, Mariusz. Sukces wychowania : jak budować dobre relacje w grupie : poradnik dla nauczycieli, trenerów i pedagogów / Mariusz Rzeszotek. Warszawa : "Difin", 2018.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247950
 • Rzeźnicka-Krupa, Jolanta. Społeczne ontologie niepełnosprawności : ciało, tożsamość, performatywność / Jolanta Rzeźnicka-Krupa. Kraków : "Impuls", 2019.
  Sygn.: WypRz 248183
 • Sarbicki, Gniewomir Paweł. Python : kurs dla nauczycieli i studentów / Gniewomir Sarbicki. Gliwice : "Helion", cop. 2019.
  Sygn.: WypRz 248044
 • Schaffer, H. Rudolph Psychologia dziecka / H. Rudolph Schaffer ; red. nauk. Anna Brzezińska ; przeł. [z ang.] Aleksander Wojciechowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
  Sygn.: WypRz 248533
 • Schulte-Markwort, Michael Zaburzenia u dzieci i młodzieży : co obciąża nasze dzieci i jak możemy im pomóc / Michael Schulte-Markwort ; przełożyła Małgorzata Guzowska. Słupsk ; Warszawa : Wydawnictwo Dobra Literatura - Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje, 2019.(Kontrasty i Kontrowersje)
  Sygn.: WypRz 248522
 • Sendecka, Zyta. Aktywność badawcza uczniów w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Z. 2, Aktywność badawcza uczniów w edukacji chemicznej w szkole podstawowej / Zyta Sendecka. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248285; WypRz 248286
 • Sendecka, Zyta. Rekomendacje w zakresie funkcjonowania pracowni przedmiotowych w edukacji przyrodniczej. Z. 1, Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z biologii / Zyta Sendecka. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248331; WypRz 248332
 • Sendecka, Zyta. Rekomendacje w zakresie funkcjonowania pracowni przedmiotowych w edukacji przyrodniczej. Z. 2, Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z chemii / Zyta Sendecka. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248333; WypRz 248334
 • Sendecka, Zyta. Wykorzystanie potencjału otoczenia placówki w edukacji przyrodniczej. Z. 1, Style uczenia się a koncepcja outdoor education w kształceniu przedszkonym / Zyta Sendecka. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248339; WypRz 248340
 • Sendecka, Zyta. Wykorzystanie potencjału otoczenia placówki w edukacji przyrodniczej. Z. 2, Kształcenie wczesnoszkolne a środowisko naturalne oraz hodowle roślinne i zwierzęce / Zyta Sendecka. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248341; WypRz 248342
 • Sendecka, Zyta. Wykorzystanie potencjału otoczenia placówki w edukacji przyrodniczej. Z. 3, Kształcenie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej a instytucje popularyzujące naukę / Zyta Sendecka. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248343; WypRz 248344
 • Sendecka, Zyta. Wykorzystanie potencjału otoczenia placówki w edukacji przyrodniczej. Z. 4, Kształcenie ponadpodstawowe a jednostki naukowe, instytucje popularyzające naukę oraz meteorologiczne / Zyta Sendecka. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248345; WypRz 248346
 • Seredyńska, Anna. Posługa wolontariusza hospicjum w doświadczeniu i działalności edukacyjnej Ewy Bodek / Anna Seredyńska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019.
  Sygn.: WypRz 248676
 • Shaywitz, Sally. Pokonać dysleksję : nowy, kompletny, oparty na badaniach naukowych program dla osób z zaburzeniami czytania na każdym poziomie / Sally Shaywitz ; red. merytor. Grażyna Krasowicz-Kupis ; przekł. Karol Jaroszewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.
  Sygn.: WypRz 247924
 • Sheff, David. Mój piękny syn / David Sheff ; przełożył Jarosław Mikos. Warszawa : Wydawnictwo Poradnia K, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248653
 • Sheff, Nic Na głodzie : moja historia walki z nałogiem / Nic Sheff ; przełożyła Dorota Pomadowska. Warszawa : Wydawnictwo Poradnia K, 2019.
  Sygn.: WypRz 248657
 • Skarbek, Karolina Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. Kraków : "CEBP", 2018.
  Sygn.: CzytR 247879
 • Skura, Monika. Ja - inny : relacje społeczne osób z niepełnosprawnością / Monika Skura. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
  Sygn.: CzytR 248157
 • Smogorzewska, Joanna Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym : badanie podłużne uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności / Joanna Smogorzewska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248599
 • Smoleń, Anna. Logosmyk : opowiastki logopedyczne z ćwiczeniami / Anna Smoleń. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018.
  Sygn.: WypRz 248711
 • Snel, Eline Uważność i spokój żabki : ćwiczenia uważnośći dla dzieci.... i ich rodziców / Eline Snel ; przekł. Matylda Falkiewicz. Warszawa : CoJaNaTo Blanka Łyszkowska, cop. 2015.
  Sygn.: WypRz 248190
 • Sowa, Józef Metoda pracy harcerskiej w zarysie / Józef Sowa, Zdzisław Niedzielski. Rzeszów : "Fosze", 2003.
  Sygn.: CzytR 247984
 • Sowa, Józef Proces rehabilitacji / Józef Sowa. Rzeszów : "Fosze", 2017.
  Sygn.: CzytR 247985
 • Spada, Marcantonio Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu problemowego picia alkoholu : podręcznik terapeuty / Marcantonio Spada ; przekł. Mateusz Jastrzębski. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: WypRz 248055
 • Spitzer, Manfred Jak uczy się mózg / Manfred Spitzer ; przeł. [z niem.] Małgorzata Guzowska-Dąbrowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  Sygn.: WypRz 248634
 • Spławska-Murmyło, Monika. Aspekty prawne i kompetencje miękkie w edukacji informatycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Bezpieczeństwo w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych / Monika Spławska-Murmyło, Anna Wawryszuk. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248473; WypRz 248474
 • Stanowski, Marcin. Kompetencje kluczowe. Z. 1, Teoria w pigułce / Marcin Stanowski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248353; WypRz 248354
 • Stanowski, Marcin. Kompetencje kluczowe. Z. 2, Poradnik Mentora / Marcin Stanowski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248355; WypRz 248356
 • Stanowski, Marcin. Kompetencje kluczowe. Z. 3, Zeszyt ćwiczeń / Marcin Stanowski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248357; WypRz 248358
 • Stanowski, Marcin. Motywacja. Z. 1, Teoria w pigułce / Marcin Stanowski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248365; WypRz 248366
 • Stanowski, Marcin. Motywacja. Z. 2, Poradnik Mentora / Marcin Stanowski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248367; WypRz 248368
 • Stanowski, Marcin. Motywacja. Z. 3, Zeszyt ćwiczeń / Marcin Stanowski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248369; WypRz 248370
 • Stańczak, Małgorzata Anna. Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci : perspektywa pedagogiczna / Małgorzata Stańczak. Kraków : "Impuls", 2019.
  Sygn.: WypRz 248016
 • Stańdo, Jacek. Aktywizacja procesu dydaktycznego w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji matematycznej. Z. 1, Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248197; WypRz 248198
 • Stańdo, Jacek. Aktywizacja procesu dydaktycznego w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji matematycznej. Z. 2, Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248199; WypRz 248200
 • Stańdo, Jacek. Aktywizacja procesu dydaktycznego w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji matematycznej. Z. 3, Jak rozwijać wyobraźnię przestrzenną u najmłodszych / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248201; WypRz 248202
 • Stańdo, Jacek. Aktywizacja procesu dydaktycznego w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji matematycznej. Z. 4, Jak rozwijać kompetencje ekonomiczne u najmłodszych / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248203; WypRz 248204
 • Stańdo, Jacek. Korelacje treści nauczania z matematyki z zagadnieniami przedmiotów przyrodniczych. Z. 1, Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji biologicznej / Jacek Stańdo, Kinga Gałązka. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248251; WypRz 248252
 • Stańdo, Jacek. Korelacje treści nauczania z matematyki z zagadnieniami przedmiotów przyrodniczych. Z. 2, Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji geograficznej / Jacek Stańdo, Kinga Gałązka. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248253; WypRz 248254
 • Stańdo, Jacek. Korelacje treści nauczania z matematyki z zagadnieniami przedmiotów przyrodniczych. Z. 3, Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji chemicznej / Jacek Stańdo, Anna Jeżewska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248255; WypRz 248256
 • Stańdo, Jacek. Korelacje treści nauczania z matematyki z zagadnieniami przedmiotów przyrodniczych. Z. 4, Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji fizycznej / Jacek Stańdo, Kinga Gałązka. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248257; WypRz 248258
 • Stańdo, Jacek. Niestandardowe rozwiązania w edukacji matematycznej. Z. 1, Jak wykorzystać zadania tekstowe w edukacji matematycznej? / Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248217; WypRz 248218
 • Stańdo, Jacek. Niestandardowe rozwiązania w edukacji matematycznej. Z. 2, Jak wykorzystać łamigłówki i zagadki w edukacji matematycznej? / Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248219; WypRz 248220
 • Stańdo, Jacek. Niestandardowe rozwiązania w edukacji matematycznej. Z. 3, Jak rozwijać myślenie logiczne w edukacji matematycznej? Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248221; WypRz 248222
 • Stańdo, Jacek. Niestandardowe rozwiązania w edukacji matematycznej. Z. 4, Jak wykorzystać techniki gamifikacyjne w edukacji matematycznej? / Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248223; WypRz 248224
 • Stańdo, Jacek. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji matematycznej w klasa IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Jak wykorzystać technologię w nauce arytmetyki i algebry?/ Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Sygn.: CzytR 248239; WypRz 248240
 • Stańdo, Jacek. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji matematycznej w klasa IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Jak wykorzystać technologię w nauce planimetrii i stereometrii?/ Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248241; WypRz 248242
 • Stańdo, Jacek. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji matematycznej w klasa IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Jak wykorzystać technologię w nauce funkcji i rachunku prawdopodobieństwa? / Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248243; WypRz 248244
 • Stańdo, Jacek. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji matematycznej w klasa IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 4, Jak wykorzystać technologię w zbieraniu, analizie i wizualizacji danych? / Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248245; WypRz 248246
 • Stańdo, Jacek. Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej. Z. 1, Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej - wyzwania / Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248413; WypRz 248414
 • Stańdo, Jacek. Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej. Z. 2, Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej / Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248415; WypRz 248416
 • Stańdo, Jacek. Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej. Z. 3, Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej / Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248417; WypRz 248418
 • Stańdo, Jacek. Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej. Z. 4, Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej w szkole ponadpodstawowej / Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248419; WypRz 248420
 • Stańdo, Jacek. Rozwój myślenia komputacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Z. 1, Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248451; WypRz 248452
 • Stańdo, Jacek. Rozwój myślenia komputacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Z. 2, Pomysły wykorzystania wizualnych języków programowania w edukacji informatycznej dzieci starszych i młodzieży / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248453; WypRz 248454
 • Stańdo, Jacek. Rozwój myślenia komputacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Z. 3, Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248455; WypRz 248456
 • Stańdo, Jacek. Rozwój myślenia komputacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Z. 4, Problemy matematyczne ułatwiające tworzenie zaawansowanych algorytmów w klasach IV-VIII szkoły podstawowej / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248457; WypRz 248458
 • Stańdo, Jacek. Rozwój myślenia komputacyjnego w szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248459; WypRz 248460
 • Stańdo, Jacek. Rozwój myślenia komputacyjnego w szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Strategie wprowadzania uczniów w syntaktykę i semantykę kodów najpopularniejszych języków programowania / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248461; WypRz 248462
 • Stańdo, Jacek. Rozwój myślenia komputacyjnego w szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248463; WypRz 248464
 • Stańdo, Jacek. Rozwój myślenia komputacyjnego w szkole ponadpodstawowej. Z. 4, Problemy matematyczne ułatwiające tworzenie zaawansowanych algorytmów w szkole ponadpodstawowej / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248465; WypRz 248466
 • Stasiak, Aneta. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Z. 1, Tworzenie i prawidłowa edycja dokumentów tekstowych / Aneta Stasiak, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248421; WypRz 248422
 • Stasiak, Aneta. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Z. 2, Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych / Aneta Stasiak, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248423; WypRz 248424
 • Stasiak, Aneta. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Z. 3, Prowadzenie operacji w arkuszach kalkulacyjnych oraz tworzenie baz danych / Aneta Stasiak, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248425; WypRz 248426
 • Stasiak, Aneta. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Z. 4, Przygotowanie i publikowanie stron internetowych / Aneta Stasiak, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248427; WypRz 248428
 • Stasiak, Aneta. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Tworzenie i prawidłowa edycja dokumentów tekstowych / Aneta Stasiak, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248429; WypRz 248430
 • Stasiak, Aneta. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych / Aneta Stasiak, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248431; WypRz 248432
 • Stasiak, Aneta. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Prowadzenie operacji w arkuszach kalkulacyjnych oraz tworzenie baz danych / Aneta Stasiak, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248433; WypRz 248434
 • Stasiak, Aneta. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w szkole ponadpodstawowej. Z. 4, Przygotowanie i publikowanie stron internetowych / Aneta Stasiak, Jacek Stańdo. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Informatyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248435; WypRz 248436
 • Stein, Agnieszka. Akcja adaptacja : [jak pomóc sobie i dziecku w zaprzyjaźnieniu się z przedszkolem] / Agnieszka Stein. Warszawa : "Mamania", [2019].
  Sygn.: WypRz 248095
 • Stixrud, William R. Kierunek dojrzałość / William Stixrud Ph.D. i Ned Johnson ; tłumaczenie Agnieszka Jarosz. [Warszawa] : CeDeWu, [2019].
  Sygn.: WypRz 248638
 • Sunderland, Margot Niska samoocena u dzieci : praktyczny poradnik dla specjalistów i rodziców / Margot Sunderland ; przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz ; ilustracje: Nicky Armstrong. Sopot : GWP, 2019.
  Sygn.: CzytR 248660; WypRz 247914
 • Sunderland, Margot Odwrócona relacja : kiedy problemy rodziców zabierają dzieciństwo / Margot Sunderland ; przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz ; ilustracje: Nicky Armstrong. Sopot : GWP, 2019.
  Sygn.: WypRz 248171
 • Sunderland, Margot Odwrócona relacja : kiedy problemy rodziców zabierają dzieciństwo / Margot Sunderland ; przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz ; ilustracje: Nicky Armstrong. Sopot : GWP, 2020.
  Sygn.: WypRz 248662
 • Surowiecka, Marcelina. Jestem dorosły - będę tak żyć : program nauczania przeznaczony dla uczniów szkoły specjalnej przysposobiającej do pracy z niepełnopsrawnością inteletualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi / Marcelina Surowiecka. Gdańsk : "Harmonia", 2018.
  Sygn.: WypRz 248110
 • Sutton, Carl. Mutyzm wybiórczy : własnymi słowami / Carl Sutton i Cheryl Forrester ; przedm.: Donna Williams ; tł.: Krzysztof Kietzman, Krzysztof Środa. Warszawa : "Linia", 2019.
  Sygn.: WypRz 248115
 • Suwalska, Elżbieta. Ćwiczenia z RZ - Ż i zmiękczeniami do zastosowania w terapii pedagogicznej, na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z uczniami w wieku 13+ / Elżbieta Suwalska. Gdańsk : "Harmonia", 2019.
  Sygn.: WypRz 248098
 • Suwalska, Elżbieta. Ćwiczenia z U - Ó, CH - H do zastosowania w terapii pedagogicznej, na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z uczniami w wieku 13+ / Elżbieta Suwalska. Gdańsk : "Harmonia", 2019.
  Sygn.: WypRz 248099
 • Szedzianis, Elżbieta. Aktywizacja nauczania i pomiar dydaktyczny w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Nieeksperymentalne metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej / Elżbieta Szedzianis, Zyta Sendecka, Andrzej Fogt, Edward Michał Dudek. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248323; WypRz 248324
 • Szedzianis, Elżbieta. Aktywizacja nauczania i pomiar dydaktyczny w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Nieeksperymentalne metody aktywizujące w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej / Elżbieta Szedzanis, Zyta Sendecka, Ryszard Nych, Paulina Kamińska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248325; WypRz 248326
 • Szedzianis, Elżbieta. Aktywizacja nauczania i pomiar dydaktyczny w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Ocenianie wspierające aktywność badawczą uczniów w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej / Elżbieta Szedzianis. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248327; WypRz 248328
 • Szedzianis, Elżbieta. Aktywizacja nauczania i pomiar dydaktyczny w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 4, Ocenianie wspierające aktywność badawczą uczniów w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej / Elżbieta Szedzianis. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248329; WypRz 248330
 • Szedzianis, Elżbieta. Aktywność badawcza uczniów w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Z. 1, Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole podstawowej / Elżbieta Szedzianis. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248283; WypRz 248284
 • Szedzianis, Elżbieta. Aktywność badawcza uczniów w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej. Z. 1, Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole ponadpodstawowej / Elżbieta Szedzonis. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248291; WypRz 248292
 • Szedzianis, Elżbieta. Aktywność badawcza uczniów w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej. Z. 2, Aktywność badawcza uczniów w edukacji chemicznej w szkole ponadpodstawowej / Elżbieta Szedzanis. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248293; WypRz 248294
 • Szedzianis, Elżbieta. Realizacja projektów uczniowskich i treści profilaktycznych w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Realizacja projektów uczniowskich w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej / Elżbieta Szedzianis. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248307; WypRz 248308
 • Szedzianis, Elżbieta. Realizacja projektów uczniowskich i treści profilaktycznych w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Realizacja projektów uczniowskich w ramach ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej / Elżbieta Szedzianis. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248309; WypRz 248310
 • Szedzianis, Elżbieta. Realizacja projektów uczniowskich i treści profilaktycznych w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Realizacja treści profilaktycznych w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej / Elżbieta Szedzianis. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248311; WypRz 248312
 • Szedzianis, Elżbieta. Realizacja projektów uczniowskich i treści profilaktycznych w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 4, Realizacja treści profilaktycznych w ramach ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej / Elżbieta Szedzianis. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248313; WypRz 248314
 • Szedzianis, Elżbieta. Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji biologicznej / Elżbieta Szedzianis. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248315; WypRz 248316
 • Szedzianis, Elżbieta. Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji chemicznej / Elżbieta Szedzianis. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248317; WypRz 248318
 • Szedzianis, Elżbieta. Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji fizycznej / Elżbieta Szedzianis, Andrzej Fogt. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Przedmioty Przyrodnicze: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248319; WypRz 248320
 • Szluz, Beata Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie / Beata Szluz. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006.
  Sygn.: WypRz 247983
 • Szmalec, Jacek. Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich / Jacek Szmalec. Warszawa : Difin, 2019.(Engram)
  Sygn.: WypRz 248487
 • Szmidt, Krzysztof J. ABC kreatywności : kontynuacje / Krzysztof J. Szmidt. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247859
 • Szumski, Grzegorz. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : 2013.(Krótkie Wykłady z Pedagogiki)
  Sygn.: WypRz 248528
 • Szwajkowska, Elżbieta. Zabawy językowe, które ćwiczą mowę : ćwicz z dzieckiem i słuchaj, jak mówi / Elżbieta i Witold Szwajkowscy ; il. Karolina Dziewa, Sandra Kiełek. Warszawa : Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017.
  Sygn.: WypRz 248192
 • Szyller, Aleksandra. Ewaluacja podręczników zintegrowanych do edukacji wczesnoszkolnej : perspektywa dorosłych / Aleksandra Szyller. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2018.(Badanie Edukacji)
  Sygn.: WypRz 247888
 • Szyller, Aleksandra. Ewaluacja podręczników zintegrowanych do edukacji wczesnoszkolnej : perspektywa dzieci / Aleksandra Szyller. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2018.(Badanie Edukacji)
  Sygn.: WypRz 247889
 • Szymanik, Anna. Nagroda, informacja czy wyraz radości czyli Dlaczego matki chwalą swoje dzieci? / Anna Szymanik-Kostrzewska, Paulina Michalska. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247908
 • Tagliaferro, Giovanni. Okres wielkich migracji : adolescencja i jej dynamiki / Giovanni Tagliaferro ; przedm. Marco Volante ; [tł. z jęz. wł. Teresa Kozak]. Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, 2018.
  Sygn.: WypRz 248119
 • Talarczyk, Małgorzata. Anorexia nervosa - w sieci pułapek : na podstawie wybranych publikacji autorskich / Małgorzata Talarczyk. Poznań : "Silva Rerum", 2019.
  Sygn.: WypRz 247862
 • Tammet, Daniel Urodziłem się pewnego błękitnego dnia : pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z zespołem Aspergera / Daniel Tammet ; przeł. Małgorzata Mysiorska. Wołowiec : "Czarne", 2018.
  Sygn.: WypRz 248189
 • Tarkowski, Zbigniew Dziecko nie mówi : dlaczego? Czy i kiedy zacznie? / Zbigniew Tarkowski. Gdańsk : "Harmonia", 2018.
  Sygn.: WypRz 247884
 • Tchorzewski, Andrzej Michał Wstęp do teorii wychowania / Andrzej M. de Tchorzewski. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018.
  Sygn.: WypRz 248191
 • Tuszyńska, Ligia Pedagogika zrównoważonego rozwoju z przyrodą w tle / Ligia Tuszyńska. Toruń : "Adam Marszałek", 2018.
  Sygn.: WypRz 247922
 • Twenge, Jean M. iGen : dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe - i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości* i co to oznacza dla nas wszystkich / Jean M. Twenge ; przekł. Olga Dziedzic. Sopot : Smak Słowa, 2019.
  Sygn.: WypRz 248489
 • Vetulani, Jerzy Sen Alicji czyli Jak działa mózg / Jerzy Vetulani, Maria Mazurek, Marcin Wierzchowski. Kraków : "WAM", 2019.
  Sygn.: WypRz 248132
 • Walczak-Niewiadomska, Agata Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych / Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
  Sygn.: WypRz 248059
 • Warchoł, Krzysztof Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia : aktywność fizyczna i zdrowie : dla III etapu edukacji wraz z rocznymi - tematycznymi planami pracy i przedmiotowym systemem oceniania : z przykładem zajęć do wyboru w systemie 1 + 2 / Krzysztof Warchoł. Rzeszów : "Fosze", 2019.
  Sygn.: WypRz 247930
 • Wedding, Danny Kino i choroby psychiczne : filmy, które pomagają zrozumieć zaburzenia psychiczne / Danny Wedding, Mary Ann Boyd, Ryan M. Niemiec ; przeł. Katarzyna Strzałkowska. Warszawa : "Paradygmat", cop. 2014.
  Sygn.: WypRz 248560
 • Wejner-Jaworska, Teresa. Dysleksja z perspektywy dorosłości / Teresa Wejner-Jaworska. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 248018
 • Welsche, Mone. Ukierunkowana na relacje pedagogika ruchu według koncepcji Weroniki Sherborne / Mone Welsche ; przekład Elżbieta Cieślik. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.
  Sygn.: CzytR 248538; WypRz 248696
 • Wędzińska, Magdalena. Młodzież wobec wartości i osób z niepełnosprawnością ruchową / Magdalena Wędzińska. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018.
  Sygn.: WypRz 248033
 • Wiącek, Grzegorz. Efektywna integracja szkolna : systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym / Grzegorz Wiącek. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2008.(Prace Wydziału Nauk Społecznych - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
  Sygn.: WypRz 248022
 • Witeska-Młynarczyk, Anna. Dziecięce doświadczenia ADHD : etnografia spornej jednostki diagnostycznej : książka dla dzieci / Anna Witeska-Młynarczyk. Warszawa : "Oficyna Naukowa", 2019.(Dzieci, Granice, Etnografie)
  Sygn.: WypRz 247883
 • Witeska-Młynarczyk, Anna. Dziecięce doświadczenia ADHD : etnografia spornej jednostki diagnostycznej / Anna Witeska-Młynarczyk. Warszawa : "Oficyna Naukowa", 2019.(Dzieci, Granice, Etnografie)
  Sygn.: WypRz 247882
 • Witkowski, Tomasz Psychomanipulacje : jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić / Tomasz Witkowski. Taszów : "Moderator", 2006.(Biblioteka Moderatora)
  Sygn.: WypRz 248682
 • Witkowski, Tomasz Psychoterapia bez makijażu : rozmowy o terapeutycznych niepowodzeniach / Tomasz Witkowski. Wrocław : "Bez Maski", 2018.
  Sygn.: CzytR 247935
 • Wojciszke, Bogdan Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. [Warszawa] : Wydawnictwo Naukowe Scholar, [copyright 2019].
  Sygn.: WypRz 248680
 • Wolynn, Mark Nie zaczęło się od ciebie : jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces / Mark Wolynn ; przełożyła Maria Reimann. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2017.
  Sygn.: WypRz 248659
 • Worek, Barbara. Uczące się społeczeństwo : o aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków / Barbara Worek ; [recenzenci dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska prof. UW, dr hab. Marian Niezgoda prof. PWSW w Przemyślu]. [Kraków] : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [copyright 2019].
  Sygn.: CzytR 248537
 • Woźniakowska-Fajst, Dagmara. Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej : studium kryminologiczne / Dagmara Woźniakowska-Fajst. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
  Sygn.: CzytR 248050
 • Wójtowicz-Szefler, Małgorzata. Dzieci przedwcześnie urodzone : możliwości wsparcia i pomocy / pod red. Małgorzaty Wójtowicz Szefler. Warszawa : Difin, 2018.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247881
 • Wróbel, Katarzyna Rekomendacje w zakresie funkcjonowania pracowni przedmiotowych z matematyki. Z. 1, Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej / Katarzyna Wróbel, Marika Stasiak. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248247; WypRz 248248
 • Wróbel, Katarzyna Rekomendacje w zakresie funkcjonowania pracowni przedmiotowych z matematyki. Z. 2, Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej / Katarzyna Wróbel, Marika Stasiak. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Matematyka: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248249; WypRz 248250
 • Wrycza, Joanna. Magia słów : jak pisać teksty, które porwą tłumy / Joanna Wrycza-Bekier. Gliwice : "Helion", cop. 2018.(Onepress Exclusive)
  Sygn.: WypRz 247902
 • Zając, Dariusz. Etyczność pracy zawodowej nauczycieli : studium teoretyczne / Dariusz Zając. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2018.
  Sygn.: WypRz 248023
 • Zaparucha, Aleksandra. CLIL jako nowatorska metoda nauczania. Z. 1, Teoria w pigułce / Aleksandra Zaparucha. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248377; WypRz 248378
 • Zaparucha, Aleksandra. CLIL jako nowatorska metoda nauczania. Z. 2, Poradnik Mentora / Aleksandra Zaparucha. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248379; WypRz 248380
 • Zaparucha, Aleksandra. CLIL jako nowatorska metoda nauczania. Z. 3, Zeszyt ćwiczeń / Aleksandra Zaparucha. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248381; WypRz 248382
 • Zaparucha, Aleksandra. CLIL w praktyce. Z. 1, Teoria w pigułce / Aleksandra Zaparucha. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248383; WypRz 248384
 • Zaparucha, Aleksandra. CLIL w praktyce. Z. 2, Poradnik Mentora / Aleksandra Zaparucha. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248385; WypRz 248386
 • Zaparucha, Aleksandra. CLIL w praktyce. Z. 3, Zeszyt ćwiczeń / Aleksandra Zaparucha. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.(Języki Obce: Zestawy Materiałów - Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  Sygn.: CzytR 248387; WypRz 248388
 • Ziółkowska, Beata Autodestruktywność dzieci i młodzieży / Beata Ziółkowska, Jowita Wycisk. Warszawa : "Difin", 2019.(Engram)
  Sygn.: CzytR 247864; WypRz 247865
 • Żołyński, Stanisław. Program nauczania wychowania fizycznego dla branżowej szkoły I i II stopnia wraz z planami pracy i kryteriami oceniania / Stanisław Żołyński. Rzeszów : "Fosze", 2019.
  Sygn.: WypRz 247928
 • Żołyński, Stanisław. Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum wraz z planami pracy i kryteriami oceniania : "Ruch - zdrowie dla każdego 3" / Stanisław Żołyński. Rzeszów : "Fosze", cop. 2019.
  Sygn.: WypRz 247929

Ta strona została wygenerowana z systemu PROLIB.

Nowości z działu: P - literatura piękna

P - literatura piękna

Książka

 • #Wrzenie : lewaczka, ksiądz i polski kocioł / Karolina Korwin Piotrowska, Grzegorz Kramer SJ ; [fotografie: Jacek Taran]. Kraków : Wydawnictwo WAM, © 2019.
  Sygn.: WypRz 248608
 • Aż śmierć nas rozłączy / Harlan Coben, Jeff Abbott, Lee Child i inni ; pod red. Harlana Cobena ; z ang. przeł. Lech Z. Żołędziowski. Warszawa : Albatros - Wydawnictwo A. Kuryłowicz, 2007.
  Sygn.: WypRz 247836
 • Józef Świder we wspomnieniach / red., wstęp i oprac. tekstów Magdalena Świder-Śnioszek. Katowice : Fundacja im. Józefa Świdra, 2016.
  Sygn.: WypRz 248011
 • Księga strachu / Ewa Białołęcka [i in.]. Warszawa : Agencja Wydawnicza Runa, 2007.
  Sygn.: WypRz 247808
 • Listy 1959-1998 / Sławomir Mrożek, Gustaw Herling-Grudziński ; wstęp Andrzej Franaszek ; przypisy Maciej Urbanowski. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019.
  Sygn.: WypRz 248643
 • Piłsudski (nie)znany : historia i popkultura /. Warszawa : Muzeum Historii Polski , 2018.(Wokół Niepodległej)
  Sygn.: WypRz 248671
 • Relikwiarz / Douglas Preston, Lincoln Child ; tł. Robert P. Lipski. Poznań : "Zysk i S-ka", cop. 2002.
  Sygn.: WypRz 247818
 • Tak wygląda prawdziwa poetka, podciągnij się! : listy / Joanna Kulmowa, Wisława Szymborska ; wstęp, opracowanie i posłowie Urszula Chęcińska. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019.
  Sygn.: WypRz 248536
 • Abrahams, Peter Na psa urok : przygoda Cheta i Berniego / Spencer Quinn ; przeł. Radosław Nowakowski. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009.
  Sygn.: WypRz 247854
 • Adler-Olsen, Jussi Pogrzebany / Jussi Adler-Olsen ; z języka duńskiego przełożyła Joanna Cymbrykiewicz. Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018.
  Sygn.: WypRz 248674
 • Adler-Olsen, Jussi Zabójcy bażantów / Jussi Adler-Olsen ; z języka duńskiego przełożyła Joanna Cymbrykiewicz. Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017.
  Sygn.: WypRz 248617
 • Ainsworth, Eve. Siedem dni / Eve Ainsworth ; przekł. Marcin Mortka. Warszawa : "Zielona Sowa", 2018.
  Sygn.: WypRz 248142
 • Berry, Steve Bursztynowa komnata / Steve Berry ; z jęz. ang. przeł. Cezary Murawski. Katowice : "Sonia Draga", 2007.
  Sygn.: WypRz 247849
 • Bieniek, Mieczysław Hajer na kole, czyli Rowerem po Kirgistanie i Kazachstanie / Mieczysław Bieniek. Warszawa : Wydawnictwo Annapurna, 2018.
  Sygn.: WypRz 248630
 • Biernacka-Licznar, Katarzyna. Serce Pinokia : włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 / Katarzyna Biernacka-Licznar. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018.(Literatura dla Dzieci i Młodzieży - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Studia)
  Sygn.: CzytR 247941
 • Brzozowska, Edyta Profesor Dębski : lekarz od cudu życia / Edyta Brzozowska. [Bielsko-Biała] : Pascal, [2019].
  Sygn.: WypRz 248083
 • Budzisz-Cysewska, Stanisława Pokazucha na gruzińskich zasadach / Stasia Budzisz. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, [copyright 2019].(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego)
  Sygn.: WypRz 248675
 • Burgess, Anthony Mechaniczna pomarańcza : powieść / Anthony Burgess ; przełożył z angielskiego i posłowiem opatrzył Robert Stiller. Kraków : Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda, 2018.
  Sygn.: WypRz 248497
 • Bushnell, Candace Seks w wielkim mieście / Candace Bushnell. Warszawa : Poznań : "Axel Springer Polska" ; "Zysk i S-ka", cop. 2001.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247778
 • Cabre, Jaune Wyznaję / Jaume Cabré ; przeł. z jęz. katalońskiego Anna Sawicka. Warszawa : "Marginesy", 2013.
  Sygn.: WypRz 248703
 • Carrell, Jennifer Lee Szyfr Szekspira / Jennifer Lee Carrell ; z ang. przeł. Andrzej Grabowski. Warszawa : "Świat Książki", 2008.
  Sygn.: WypRz 247848
 • Child, Lincoln Eden / Lincoln Child ; z ang. przeł. Zbigniew A. Królicki. Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2006.
  Sygn.: WypRz 247809
 • Child, Lincoln Głębia / Lincoln Child ; z ang. przeł. Piotr Amsterdamski. Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2008.(Bestsellery Literatury Sensacyjnej)
  Sygn.: WypRz 247810
 • Child, Lincoln Grobowiec / Lincoln Child ; z ang. przeł. Jacek Manicki. Warszawa : Albatros - Wydawnictwo A. Kuryłowicz, 2014.
  Sygn.: WypRz 247843
 • Child, Lincoln Terminalny mróz / Lincoln Child ; z ang. przeł. Danuta Górska. Warszawa : Albatros - Wydawnictwo A. Kuryłowicz, 2011.
  Sygn.: WypRz 247844
 • Child, Lincoln Utopia / Lincoln Child ; z ang. przeł. Izabela Matuszewska. Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2011.
  Sygn.: WypRz 247811
 • Claridge, Laura P. Tamara Łempicka : sztuka i skandal / Laura Claridge ; przekł. Ewa Hornowska. Warszawa : "Marginesy", 2019.
  Sygn.: WypRz 248134
 • Coben, Harlan Bez pożegnania / Harlan Coben ; z ang. przeł. Zbigniew A. Królicki. Warszawa : "Albatros"/Andrzej Kuryłowicz, 2002.
  Sygn.: WypRz 247837
 • Coben, Harlan Bez skrupułów / Harlan Coben ; z ang. przeł. Andrzej Grabowski. Warszawa : "Albatros" - A. A. Kuryłowicz, 2007.
  Sygn.: WypRz 247838
 • Coben, Harlan Krótka piłka / Harlan Coben ; z ang. przeł. Zbigniew A. Królicki. Warszawa : Aleksandra i Andrzej Kuryłowicz, 2005.
  Sygn.: WypRz 247839
 • Coben, Harlan Nie mów nikomu / Harlan Coben ; z ang. przeł. Zbigniew A. Królicki. Warszawa : "Albatros" : "Słówko", 2002.
  Sygn.: WypRz 247840
 • Coben, Harlan Tylko jedno spojrzenie / Harlan Coben ; z ang. przeł. Zbigniew A. Królicki. Warszawa : "Albatros", 2006.
  Sygn.: WypRz 247841
 • Coben, Harlan Zaginiona / Harlan Coben ; z ang. przeł. Zbigniew A. Królicki. Warszawa : "Albatros" Andrzej Kuryłowicz, 2010.
  Sygn.: WypRz 247842
 • Curnyn, Lynda. Polowanie na męża czyli Teoria szczelnej przykrywki / Linda Curnym ; [tł. Iwona Maura]. Warszawa : "Axel Springer Polska", 2005.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247786
 • Curnyn, Lynda. Życie po (życiu z facetem) / Lynda Curnyn ; [tł. Iwona Maura]. Warszawa : "Axel Springer Polska", 2006.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247792
 • Dauksza, Agnieszka Jaremianka : gdzie jest Maria? / Agnieszka Dauksza. Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2019.
  Sygn.: WypRz 248160
 • Droga, Katarzyna Hanka : pierwsza powieść o Ordonównie / Katarzyna Droga. Kraków : "Znak litera nova", 2019.
  Sygn.: WypRz 248106
 • Escobar Golderos, Mario Kołysanka z Auschwitz / Mario Escobar ; z jęz. hiszp. przeł. Patrycja Zarawska. Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2019.
  Sygn.: WypRz 248163
 • Fazan Katarz Kantor : nie/obecność / Katarzyna Fazan ; [recenzenci prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, prof. Michał Kobiałka]. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.(Teatr/Konstelacje)
  Sygn.: WypRz 248637
 • Flanagan, John Płonący most / John Flanagan ; tł. Stanisław Kroszczyński. Warszawa : "Jaguar", cop. 2010.
  Sygn.: WypRz 247806
 • Flanagan, John Ruiny Gorlanu / John Flanagan ; tł. Stanisław Kroszczyński. Warszawa : "Jaguar", cop. 2009.
  Sygn.: WypRz 247805
 • Flanagan, John Ziemia skuta lodem / John Flanagan ; tł. Stanisław Kroszczyński. Warszawa : "Jaguar", cop. 2010.
  Sygn.: WypRz 247807
 • Franzen, Jonathan Koniec końca świata : eseje / Jonathan Franzen ; przeł. Witold Kurylak. Katowice : Post Factum, 2019.
  Sygn.: WypRz 248165
 • Furmańska, Sabina Oswajanie przez bajanie : bajki psychoterapeutyczne / Sabina Furmańska ; ilustracje: Magdalena Radoszko, Joanna Szczuka. Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2019.
  Sygn.: WypRz 248504
 • Gerritsen, Tess Autopsja / Tess Gerritsen ; z ang. przeł. Zygmunt Halka. Warszawa : "Albatros" Andrzej Kuryłowicz, 2011.
  Sygn.: WypRz 247797
 • Gerritsen, Tess Dawca / Tess Gerritsen ; z ang. przeł. Jerzy Żebrowski. Warszawa : "Albatros" - A. A. Kuryłowicz, 2011.(Bestsellery Literatury Sensacyjnej)
  Sygn.: WypRz 247795
 • Gerritsen, Tess Infekcja / Tess Gerritsen ; z ang. przeł. Jan Kraśko. Warszawa : "Albatros" Andrzej Kuryłowicz, 2011.(Bestsellery Literatury Sensacyjnej)
  Sygn.: WypRz 247800
 • Gerritsen, Tess Klub Mefista / Tess Gerritsen ; z ang. przeł. Jerzy Żebrowski. Warszawa : Albatros - Wydawnictwo A. Kuryłowicz, 2011.(Bestsellery Literatury Sensacyjnej)
  Sygn.: WypRz 247798
 • Gerritsen, Tess Mumia / Tess Gerritsen ; z ang. przeł. Zbigniew Kościuk. Warszawa : "Albatros" Andrzej Kuryłowicz, 2011.(Bestsellery Literatury Sensacyjnej)
  Sygn.: WypRz 247799
 • Gerritsen, Tess Nosiciel / Tess Gerritsen ; z ang. przeł. Barbara Gadomska. Warszawa : "Albatros" Andrzej Kuryłowicz, 2010.(Bestsellery Literatury Sensacyjnej)
  Sygn.: WypRz 247801
 • Gerritsen, Tess Ogród kości / Tess Gerritsen ; z ang. przeł. Jerzy Żebrowski. Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2011.(Bestsellery Literatury Sensacyjnej)
  Sygn.: WypRz 247802
 • Gerritsen, Tess Skalpel / Tess Gerritsen ; z ang. przeł. Zygmunt Halka. Warszawa : "Albatros" Andrzej Kuryłowicz, 2011.
  Sygn.: WypRz 247796
 • Giffin, Emily Coś niebieskiego / Emily Giffin ; tł. Anna Gralak. Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2008.
  Sygn.: WypRz 247832
 • Giffin, Emily Siedem lat później / Emily Giffin ; tł. Martyna Tomczak. Kraków : "Otwarte", 2011.
  Sygn.: WypRz 247834
 • Giffin, Emily Sto dni po ślubie / Emily Giffin ; tł. Martyna Tomczak. Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2008.
  Sygn.: WypRz 247833
 • Giffin, Emily Ten jedyny / Emily Giffin ; tł. Martyna Tomczak. Kraków : "Otwarte", 2014.
  Sygn.: WypRz 247835
 • Gordon, William C Tajemnice Chinatown / William C. Gordon ; z ang. przeł. Małgorzata Grabowska. Warszawa : "Albatros"/Andrzej Kuryłowicz, 2007.
  Sygn.: WypRz 247856
 • Grabowska-Grzyb, Ałbena Matki i córki / Ałbena Grabowska. Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2019.
  Sygn.: WypRz 248564
 • Green, Jane Prosto z mostu / Jane Green ; [tł. Beata Gontarczyk]. Warszawa : Axel Springer Polska ; Poznań : Zyski i S-ka, 2005.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247781
 • Hannah, Kristin Zimowy ogród / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła Joanna Puchalska. Warszawa : "Świat Książki", 2019.
  Sygn.: WypRz 248709
 • Haratischwili, Nino Ósme życie : (dla Brilki). T. 2 / Nino Haratischwili ; tłumaczenie Urszula Poprawska. Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2016.
  Sygn.: WypRz 248665
 • Haratischwili, Nino Ósme życie : (dla Brilki). T. 1 / Nino Haratischwili ; tłumaczyła Urszula Poprawska. Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2016.
  Sygn.: WypRz 248664
 • Harte, Kelly. Masz nową wi@domość / Kelly Harte ; [tł. Iwona Maura]. Warszawa : "Axel Springer Polska", 2005.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247789
 • Hashimi, Nadia. Dom bez okien : poruszająca i niezapomniana opowieść o życiu współczesnych Afganek / Nadia Hashimi ; przełożyła Urszula Gardner ; konsultacja orientalistyczna Piotr Balcerowicz. Białystok : Wydawnictwo Kobiece - Illuminatio Łukasz Kierus, 2019.
  Sygn.: WypRz 248621
 • Hornby, Nick Wierność w stereo / Nick Hornby ; tł. [z ang.] Jędrzej Polak. Warszawa : "Axel Springer Polska" ; Poznań : Zysk i S-ka, 2005.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247782
 • Isaacson, Walter Leonardo da Vinci / Walter Isaacson ; przekł. Michał Strąkow. Kraków : "Insignis", cop. 2019.
  Sygn.: WypRz 248111
 • Isserman, Maurice Upadek olbrzymów : historia wspinaczek himalajskich od epoki imperiów do epoki skrajności / Maurice Isserman, Stewart Weaver ; [tłumaczenie: Miłosz Młynarz]. Oświęcim : Wydawnictwo Bez Fikcji, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248697
 • Jackowska, Olga Miłość zaczyna się od miłości / Olga Kora Sipowicz. Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019.
  Sygn.: WypRz 248568
 • Jaroń, Dariusz Polscy himalaiści : pierwsza polska wyprawa w Himalaje / Dariusz Jaroń. Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2019.
  Sygn.: WypRz 248582
 • Jewell, Lisa Impreza u Ralpha / Lisa Jewell ; tł. Aldona Możdżyńska. Warszawa : "Axel Springer Polska" ; Poznań : "Zysk i S-ka", 2005.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247784
 • Kallentoft, Mons Jesienna sonata / Mons Kallentoft ; przeł. Anna Krochmal, Robert Kędzierski. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2011.
  Sygn.: WypRz 247814
 • Kallentoft, Mons Ofiara w środku zimy / Mons Kallentoft ; przeł. Bratumiła Pawłowska-Pettersson. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010.
  Sygn.: WypRz 247812
 • Kallentoft, Mons Piąta pora roku / Mons Kallentoft ; przeł. Bratumiła Pawłowska-Pettersson. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2012.
  Sygn.: WypRz 247816
 • Kallentoft, Mons Śmierć letnią porą / Mons Kallentoft ; przeł. Bratumiła Pawłowska-Pettersson. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010.
  Sygn.: WypRz 247813
 • Kallentoft, Mons Zło budzi się wiosną Mons Kallentoft ; przeł. Inga Sawicka. Poznań : "Rebis", 2012.
  Sygn.: WypRz 247815
 • Kava, Alex. Dotyk zła / Alex Kava ; przeł. Katarzyna Ciążyńska. Warszawa : Arlekin - Wydawnictwo Harlequin Enterprises, cop. 2003.
  Sygn.: WypRz 247852
 • King, Owen. Jesteśmy w tym wszyscy razem / Owen King ; przeł. Paulina Braiter. Warszawa : "Prószyński i S-ka", [2006].
  Sygn.: WypRz 247851
 • King, Richard. Dywizjon 303 : walka i codzienność / Richard King ; [tłumaczenie Grzegorz Siwek]. Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2018.(Sekrety Historii - RM)
  Sygn.: WypRz 248623
 • King, Stephen Komórka / Stephen King ; z ang. przeł. Zbigniew A. Królicki. Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2007.
  Sygn.: WypRz 247803
 • King, Stephen Po zachodzie słońca / Stephen King ; z ang. przeł. Andrzej Szulc. Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2009.
  Sygn.: WypRz 247804
 • Kinsella, Sophie Świat marzeń zakupoholiczki / Sophie Kinsella ; [tł. Krystyna Chmiel]. Warszawa : "Axel Springer Polska", 2005.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247788
 • Kisiel-Małecka, Marta Dożywocie / Marta Kisiel. Lublin : "Fabryka Słów", 2010.(Asy Polskiej Fantastyki)
  Sygn.: WypRz 247847
 • Kopińska, Justyna. Polska odwraca oczy / Justyna Kopińska. Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2019.
  Sygn.: WypRz 248583
 • Kosmowska, Barbara Teren prywatny / Barbara Kosmowska. Warszawa : Zysk i S-ka, 2006.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247794
 • Kowalewska, Hanna Okna z widokiem na Weronę / Hanna Kowalewska. Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248663
 • Kozioł, Karolina Moja dzika Syberia / Karolina Kozioł. Konin : Wydawnictwo Psychoskok, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248652
 • Kraus, Nicola Niania w Nowym Jorku / Nicola Kraus, Emma McLaughlin ; [przeł. z ang.] Rafał Śmietana. Warszawa : Axel Springer Polska, 2004.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247780
 • Kuchnia-Wołosiewicz, Agnieszka Jestem pod Jego skrzydłami : biografia ks. Jana Kaczkowskiego / Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz, Michał Kramek. Zakrzów ; Łaziska : Wydawnictwo Bonum Verbum, 2017.
  Sygn.: WypRz 248635
 • Kurski, Jarosław Kurier wolności : Jan Nowak-Jeziorański / Jarosław Kurski. Warszawa : "Agora", 2019.
  Sygn.: WypRz 248029
 • Lester, Jem. Cisza / Jem Lester ; tł. Paweł Wieczorek. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017.
  Sygn.: WypRz 247871
 • Liblau, Charles Kapo z Auschwitz / Charles Liblau ; [wstęp Krystyna Marszałek]. Warszawa : Kraków ; Mireki, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248640
 • Lloyd, Josie. Chodźmy razem / Josie Lloyd, Emlyn Rees ; tł. Katarzyna Petecka-Jurek. Warszawa : Axel Springer Polska ; Poznań : Zysk i S-ka, 2005.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247783
 • Łopatniuk, Paulina. Patolodzy / Paulina Łopatniuk. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248081
 • Mankell, Henning Morderca bez twarzy / Henning Mankell ; przeł. Anna Marciniakówna. Warszawa : "W.A.B.", 2016.
  Sygn.: WypRz 247853
 • Marklund, Anton Przyjaciele zwierząt / Anton Marklund ; przekład Natalia Pecyna. Poznań : Czwarta Strona, 2015.
  Sygn.: WypRz 247933
 • Michalik, Gabriel Danuta Szaflarska : jej czas / Gabriel Michalik. Warszawa : "Agora", cop. 2018.
  Sygn.: WypRz 248148
 • Michta, Izabela. Szkolne dylematy / Izabela Michta, Dorota Frątczak, Marcin Jędtoszkowiak ; il. Anna Wojtas. Kalisz : MARTEL, [2019].
  Sygn.: WypRz 248052
 • Mlynowski, Sarah Koktajl mleczny / Sarah Mlynowski ; [tł. Weronika Żółtowska]. Warszawa : "Axel Springer Polska", 2006.(Literatura w Spódnicy)(Olivia)
  Sygn.: WypRz 247791
 • Montero, Carla Szmaragdowa tablica / Carla Montero ; przełożył Wojciech Charchalis. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018.
  Sygn.: WypRz 248691
 • Mrówczyńska, Anka Młody bóg z pętlą na szyi. Część 3, Samobójstwo na raty / Anka Mrówczyńska. Konin : Psychoskok, cop. 2019.
  Sygn.: WypRz 248650
 • Mrówczyńska, Anka Młody bóg z pętlą na szyi. Część 1, Psychiatryk / Anka Mrówczyńska. Konin : Wydawnictwo Psychoskok, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248651
 • Mrówczyńska, Anka Młody bóg z pętlą na szyi. Część 2, Terapia u doktorka / Anka Mrówczyńska. Konin : Psychoskok, [2019].
  Sygn.: WypRz 248649
 • Mróz, Remigiusz Umorzenie / Remigiusz Mróz. Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248603
 • Mróz, Remigiusz Iluzjonista / Remigiusz Mróz. Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019.
  Sygn.: WypRz 248490
 • Mróz, Remigiusz Wyrok / Remigiusz Mróz. Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019.
  Sygn.: WypRz 248521
 • Mścisz, Ryszard Życie (u)daje szkołę / Ryszard Mścisz. Jeżowe : Ryszard Mścisz, 2018.
  Sygn.: WypRz 247987
 • Musierowicz, Małgorzata Ciotka Zgryzotka / Małgorzata Musierowicz. Łódź : "Akapit Press", 2018.
  Sygn.: WypRz 248096
 • Naylor, Clare W pogoni za Alice / Clare Naylor ; [tł. z ang. Anna Dobrzańska-Gadowska]. Warszawa : "Axel Springer Polska", 2005.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247787
 • Nesbø, Jo Nóż / Jo Nesbø ; przełożyła z norweskiego Iwona Zimnicka. Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2019.(Ślady Zbrodni)
  Sygn.: WypRz 248579
 • Nowak, Andrzej O historii nie dla idiotów : rozmowy i przypadki / Andrzej Nowak. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019.
  Sygn.: WypRz 248117
 • Owczarski, Artur. Droga 66 : droga matka : o historii, legendzie, podróży / Artur Owczarski. Warszawa : "Edipresse-Kolekcje", cop. 2019.
  Sygn.: WypRz 248069
 • Peretti, Frank E. Przysięga / Frank Peretti ; [tł. Andrzej Wojtasik]. Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2007.
  Sygn.: WypRz 247857
 • Picoult, Jodi Jesień cudów / Jodi Picoult ; przeł. Alina Siewior-Kuś. Warszawa : Prószyński i S-ka, [2007?].
  Sygn.: WypRz 247845
 • Piekara, Jacek Świat jest pełen chętnych suk / Jacek Piekara ; il. Jarosław Musiał. Lublin : "Fabryka Słów", 2006.
  Sygn.: WypRz 247850
 • Pieronek, Tadeusz Biskupom nie wolno milczeć : ostatnie felietony / Tadeusz Pieronek. Kraków : "Znak", 2019.
  Sygn.: WypRz 248067
 • Plath, Sylvia Dzienniki 1950-1962 / Sylvia Plath ; przełożyli Joanna Urban i Paweł Stachura. Warszawa : Wydawnictwo Marginesy , 2019.
  Sygn.: WypRz 248551
 • Preston, Douglas J. Biały ogień / Douglas Preston, Lincoln Child ; przeł. Robert P. Lipski. Warszawa : Burda Publishing Polska, cop. 2014.
  Sygn.: WypRz 247826
 • Preston, Douglas J. Dwa groby / Douglas Preston, Lincoln Child ; przeł. Robert P. Lipski. Warszawa : "G+J Gruner+Jahr Polska", cop. 2013.
  Sygn.: WypRz 247825
 • Preston, Douglas J. Gabinet osobliwości / Douglas Preston, Lincoln Child ; przeł. Robert P. Lipski. Poznań : "Zysk i S-ka", cop. 2005.
  Sygn.: WypRz 247819
 • Preston, Douglas J. Konfrontacja / Douglas Preston ; przeł. Robert P. Lipski. Warszawa : "G+J Gruner+Jahr Polska", cop. 2011.
  Sygn.: WypRz 247827
 • Preston, Douglas J. Krąg ciemności / Douglas Preston, Lincoln Child ; z ang. przeł. Danuta Górska. Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2009.
  Sygn.: WypRz 247824
 • Preston, Douglas J. Księga umarłych / Douglas Preston, Lincoln Child ; przeł. Robert P. Lipski. Warszawa : "G+J Gruner+Jahr Polska", cop. 2006.
  Sygn.: WypRz 247823
 • Preston, Douglas J. Martwa natura z krukami / Douglas Preston, Lincoln Child ; przeł. Robert P. Lipski. Poznań : "Zysk i S-ka", cop. 2005.
  Sygn.: WypRz 247820
 • Preston, Douglas J. Miecz Gideona / Douglas Preston, Lincoln Child ; przeł. Katarzyna Kasterka. Warszawa : "G+J Gruner+Jahr Polska", cop. 2012.
  Sygn.: WypRz 247829
 • Preston, Douglas J. Projekt Kraken / Douglas Preston ; przeł. Robert P. Lipski. Warszawa : Burda Publishing Polska, cop. 2014.
  Sygn.: WypRz 247828
 • Preston, Douglas J. Relikt / Douglas Preston, Lincoln Child ; tł. Robert P. Lipski. Poznań : "Zysk i S-ka", cop. 2001.
  Sygn.: WypRz 247817
 • Preston, Douglas J. Siarka / Douglas Preston, Lincoln Child ; przeł. Hanna Szajowska. Warszawa : "G+J Gruner+Jahr Polska", cop. 2004.
  Sygn.: WypRz 247821
 • Preston, Douglas J. Taniec śmierci / Douglas Preston, Lincoln Child ; przeł. Robert P. Lipski. Warszawa : "G+J Gruner+Jahr Polska", cop. 2006.
  Sygn.: WypRz 247822
 • Preston, Douglas J. Testament / Douglas Preston ; przeł. Marek Mastalerz. Warszawa : "Prószyński i S-ka", [2006].
  Sygn.: WypRz 247858
 • Preston, Douglas J. Trup Gideona / Douglas Preston, Lincoln Child ; przeł. Katarzyna Kasterka. Warszawa : "G+J Gruner+Jahr Polska", cop. 2013.
  Sygn.: WypRz 247830
 • Preston, Douglas J. Zabójcza fala / Douglas Preston, Lincoln Child ; przeł. Robert P. Lipski. Warszawa : "G+J Gruner+Jahr Polska", cop. 2010.
  Sygn.: WypRz 247831
 • Roberts, Gregory David Cień góry / Gregory David Roberts ; przełożyła Maciejka Mazan. Warszawa : Wydawnictwo Marginesy , cop. 2017.
  Sygn.: WypRz 248614
 • Robotham, Michael Groza / Michael Robotham ; z ang. przeł. Anna Zielińska. Warszawa : "Świat Książki", 2012.
  Sygn.: WypRz 247846
 • Rutherfurd, Edward Londyn / Edward Rutherfurd ; przeł. Elżbieta Smoleńska. Warszawa : "Czarna Owca", 2017.(Szmaragdowa Seria)
  Sygn.: WypRz 248167
 • Rutherfurd, Edward Paryż / Edward Rutherfurd ; przeł. Agnieszka Mitraszewska. Warszawa : "Czarna Owca", 2018.(Szmaragdowa Seria)
  Sygn.: WypRz 247918
 • Sekuła, Paweł. Likwidatorzy Czarnobyla : nieznane historie / Paweł Sekuła. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  Sygn.: WypRz 248112
 • Senate, Melissa. Znowu randka... / Melissa Senate ; [tł. Alina Patkowska]. Warszawa : "Axel Springer Polska", 2005.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247790
 • Sigaloff, Jane Imię i nazwisko zastrzeżone / Jane Sigaloff ; [tł. Weronika Żółtowska]. Warszawa : "Axel Springer Polska", 2005.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247785
 • Smith, Scott Ruiny / Scott Smith ; z ang. przeł. Danuta Górska. Warszawa : Albatros - Wydawnictwo A. Kuryłowicz , 2007.
  Sygn.: WypRz 247855
 • Springer, Filip Dwunaste : nie myśl, że uciekniesz / Filip Springer ; [fotografie Filip Springer]. Warszawa : Wydawnictwo Czarne, cop. 2019
  Sygn.: WypRz 248622
 • Szafrański, Maciej Kamperem po Skandynawii czyli Rodzinna wyprawa na jeden z krańców świata / Maciej Szafrański. Paproć : Fabryka Dygresji, 2019.
  Sygn.: WypRz 248636
 • Szalay, David Czym jest człowiek / David Szalay ; przeł. Jędrzej Polak. Warszawa : "W.A.B." - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018.
  Sygn.: WypRz 248147
 • Szczygieł, Mariusz Nie ma / Mariusz Szczygieł. Warszawa : "Dowody na Istnienie", 2018.
  Sygn.: WypRz 248575
 • Sznajderman, Monika Pusty las / Monika Sznajderman ; [fotografie Kamil Gubała]. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2019.
  Sygn.: WypRz 248085
 • Szymborska, Wisława Wybór poezji / Wisława Szymborska ; wstęp i oprac. Wojciech Ligęza. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019.(Biblioteka Narodowa. Seria 1)
  Sygn.: WypRz 248139
 • Tochman, Wojciech Pianie kogutów, płacz psów / Wojciech Tochman. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019
  Sygn.: WypRz 248670
 • Tokarczuk, Olga E.E. / Olga Tokarczuk. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005.
  Sygn.: WypRz 248625
 • Tokarczuk, Olga Zgubiona dusza / Olga Tokarczuk; [ilustracje] Joanna Concejo. Wrocław : "Format", 2017.
  Sygn.: WypRz 248708
 • Tokarczuk, Olga Podróż ludzi księgi / Olga Tokarczuk. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019.
  Sygn.: WypRz 248580
 • Tokarczuk, Olga Szafa / Olga Tokarczuk. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019.
  Sygn.: WypRz 248597
 • Warszewski, Roman Dzikowska : pierwsza biografia legendarnej podróżniczki / Roman Warszewski. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019.
  Sygn.: WypRz 248624
 • Westaby, Stephen Kruche życie / Stephen Westaby ; tłumaczenie Grzogorz Gajek. Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2019.
  Sygn.: WypRz 248078
 • Yardley, Cathy Dziewczyna w Mieście Aniołów / Cathy Yardley ; [tł. Urszula Szczepańska]. Warszawa : "Axel Springer Polska", 2006.(Literatura w Spódnicy)
  Sygn.: WypRz 247793
 • Zusak, Markus Gliniany most / Markus Zusak ; przeł. Anna Studniarek. Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2019.
  Sygn.: WypRz 248073

Ta strona została wygenerowana z systemu PROLIB.

Autor: PBW