Wybrane nowości - październik 2020

Nowości

Wybrane nowości
Październik  2020

Osobisty przewodnik po Pradze / Mariusz Szczygieł ; fotografie Filip Springer. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Dowody na Istnienie, 2020.

Sygn. WypRz 248995

"Osobisty przewodnik po Pradze" to jubileuszowy, 10. tytuł Mariusza Szczygła, który ukazuje się dwadzieścia lat po pierwszym wyjeździe autora do Pragi wiosną 2000 roku, kiedy to uwiodły go miasto i język.

Jak sam mówi, książka ta wzięła się ze zdenerwowania: "Od momentu pierwszych moich publikacji o Pradze nie ma tygodnia, żebym nie dostał pytania o jakieś miejsca magiczne, ważne, osobiste. Ma to być oczywiście Praga bez mostu Karola i bez Hradczan. Nadmiar tych próśb, a zwłaszcza niemożność odpisywania na wszystkie, zaczął mnie irytować, postanowiłem więc zamienić to uczucie w coś pozytywnego. Napisałem przewodnik, do którego wszystkich będę teraz odsyłał".

Miejsca opisywane w przewodniku możemy zobaczyć dzięki fotografiom Filipa Springera.

Dom jako cios między oczy. Dworzec jako upadła bajka. Most, który ułatwia śmierć. Schron przed beznadzieją. Góra nieobojętności. Pomnik gejów. Kościół zgubiony na podwórku. Grób jako kryształ. Kamienica, która drga. Prysznic jako metafora… Do tego rozmowy z Czeszkami i Czechami. Znanymi i nieznanymi.

https://www.empik.com/osobisty-przewodnik-po-pradze-szczygiel-mariusz,p1241220886,ksiazka-p

 

 

Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia / redakcja naukowa Anna Prokopiak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.

Sygn. CzytR 248996

"Książka Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia ukazuje nowe, oryginalne wyniki badań naukowych dotyczące całego życia osób ze spektrum autyzmu. Jest to jedna z pierwszych prób naukowych uchwycenia większości życia ludzkiego naznaczonego zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Stanowi ona opracowanie bardzo ważnego obszaru dla teorii i praktyki pedagogiki specjalnej i medycyny. Oryginalne jest ujęcie całościowe problemu: od okresu dziecięctwa po okres dorosłości; od wsparcia sensorycznego po dietetykę; od raportów zastanych po źródła wytworzone."

https://www.empik.com/osoby-ze-spektrum-autyzmu-w-biegu-zycia-opracowanie-zbiorowe,p1241017024,ksiazka-p

 

Pierwsze kroki w przedszkolu : poradnik dla rodziców przyszłych przedszkolaków / Elżbieta Bielak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020.

Sygn. WypRz 248998

Książka ta skierowana jest do wszystkich rodziców, którzy planują posłać swoje dziecko do przedszkola i chcą to zrobić w sposób świadomy i odpowiedzialny. Nieważne, czy jest to pierwsze, czy kolejne dziecko w rodzinie, czy ma dwa i pół roku, trzy lata lub pięć lat. Każde jest inne i każde z nich przeżyje ten moment inaczej. Jednak bez wątpienia to od nas, dorosłych, zależy, czy i jak dziecko odnajdzie się w nowej sytuacji. A od tego, w jaki sposób będzie przebiegał proces adaptacji, w dużej mierze zależy jego powodzenie w przedszkolu.

https://www.medicon.pl/pierwsze-kroki-w-przedszkolu/31051

 

Prawa ucznia / Mikołaj Wolanin. - Wydanie II poprawione.  - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020.

Sygn. WypRz 249001

Książka opisuje, najpierw, prawne uregulowania praw ucznia, a następnie opisuje i wyjaśnia każde z nich, tłumacząc, jak uczniowie mogą z nich korzystać. Następnie przedstawiony zostaje stan dotychczasowych badań oraz badań własnych w zakresie wiedzy o prawach ucznia wśród uczniów oraz ich przestrzegania przez osoby, które są do tego zobligowane. Temat staje się coraz bardziej aktualny. Uczniowie coraz częściej chcą tego, by ich prawa były przestrzegane (przykładami są facebookowe grupy dotyczące praw ucznia, których członkami są tysiące osób). Książka jest, z tego, co wiem, pierwszym w Polsce opracowaniem monograficznym o prawach ucznia i jako pierwsza wymienia katalog 13 praw, które powinny być każdemu uczniowi zagwarantowane. Książka ma na celu uświadomić jeszcze więcej osób w zakresie przysługujących im praw oraz poszerzyć wiedzę osób zainteresowanych tym tematem.

https://www.empik.com/prawa-ucznia-wolanin-mikolaj,p1246482870,ksiazka-p

 

Ponowoczesne modele pomagania : przykłady koncepcji i zastosowania / redakcja naukowa Anna Gulczyńska, Igor Rotberg ; [recenzent prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień]. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. CzytR 249000

Książka stanowi jedyną na polskim rynku publikację, w której zawarto artykuły dotyczące trzech ponowoczesnych modeli pomagania: systemowego, narracyjnego oraz skoncentrowanego na rozwiązaniach. Czytelnik zostaje wprowadzony zarówno w idee opisanych koncepcji czy podejść, jak i w praktyczne sposoby ich zastosowania. Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się zawodowo terapią, pomaganiem, wsparciem, ponieważ jej treść będzie przydatna tak w nabyciu wiedzy, jak i jej odświeżeniu czy uporządkowaniu. Publikacja stanowi też niezbędną pozycję dla osób kształcących się – szczególnie w zakresie terapii systemowej, narracyjnej i skoncentrowanej na rozwiązaniach

https://www.empik.com/ponowoczesne-modele-pomagania-przyklady-koncepcji-i-zastosowania-gulczynska-anna-rotberg-igor-redakcja-naukowa,p1238470092,ksiazka-p.

 

Przemoc instytucjonalna wobec dzieci : kulturowe uzasadnienie przemocy instytucjonalnej / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. CzytR 249004

W prezentowanej publikacji została przedstawiona analiza różnych form przemocy wobec dzieci w szpitalach, instytucjach związanych z edukacją (szkoły) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka). Autorki odnoszą się do sytuacji związanej z COVID-19, pokazują, że koronawirus wywołuje problemy nie tylko natury zdrowotnej, ale również dotyka instytucje i wpływa na rozwój nowych form przemocy. Mocną stroną książki jest analiza/interpretacja przepisów prawnych i orzecznictwa sądowego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą ze strony instytucji oraz wykorzystanie metody socjologicznej do badania świadomości społecznej na temat przemocy instytucjonalnej. Książka może pełnić funkcję poradnika skierowanego do pedagogów, nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników socjalnych, studentów nauk społecznych, kuratorów sądowych, lekarzy.

https://www.empik.com/przemoc-instytucjonalna-wobec-dzieci-helios-joanna-jedlecka-wioletta,p1251498194,ksiazka-p

 

Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu : scenariusze zajęć. Cz. 1 / Robert Modrzyński. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. CzytR  249006

Psychoedukacja jest jedną z kluczowych metod terapeutycznych na początkowym etapie terapii. Jej znaczenie w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu jest ogromne. Dzięki niej pacjent staje się współodpowiedzialny za własne leczenie, a zdobywana wiedza ułatwia identyfikację z własną chorobą oraz buduje motywację do dalszego leczenia. Tylko jak tego dokonać? Każdy terapeuta doskonale zdaje sobie sprawę, jak ogromnego wysiłku wymaga jego praca.
Książka będąca efektem wieloletniej praktyki terapeutycznej służy jako praktyczny przewodnik po najważniejszych tematach zajęć psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest źródłem uporządkowanych informacji na temat podstawowych aspektów uzależnienia oraz zbiorem konkretnych ćwiczeń wspomagających pracę terapeutyczną. Tematy zajęć ułożono w formie scenariuszy, dzięki którym terapeuta prowadzony jest krok po kroku. Poradnik krótko i niezwykle ciekawie wyjaśnia najważniejsze pytania stawiane przez pacjentów podejmujących leczenie.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4945116/psychoedukacja-w-terapii-uzaleznienia-od-alkoholu-scenariusze-zajec-czesc-1

 

Skuteczna terapia dziecka z autyzmem : praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców / Anna Budzińska. - Wydanie pierwsze.  - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020.

Sygn. WypRz 249008

"Metody i techniki stosowanej analizy zachowania wczesna diagnoza i jak najszybsze rozpoczęcie skutecznej terapii mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie dziecka z autyzmem oraz całej jego rodziny. Dają niepowtarzalną szansę na godne i samodzielne życie. W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu kluczowa jest terapia o udowodnionej naukowo skuteczności – stosowana analiza zachowania, zwana też terapią behawioralną. Autorka, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem, szczegółowo omawia praktyczne kwestie związane z kolejnymi etapami terapii. Wyjaśnia, jak stworzyć zindywidualizowany system motywacyjny, jakie techniki terapeutyczne najlepiej stosować, jak ocenić i rozwijać sfery deficytowe oraz jakie programy wprowadzać, w miarę jak dziecko robi postępy. Wskazuje konkretne metody radzenia sobie z zachowaniami utrudniającymi naukę
i codzienne funkcjonowanie. Podkreśla również wagę odpowiedniej organizacji przestrzeni terapeutycznej i zaangażowania rodziców w proces terapii, tak aby stał się stylem życia rodziny. Ta niezwykle potrzebna książka to niezbędnik osób zajmujących się dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i prowadzących terapię takich dzieci. Autorka w bardzo jasny i przystępny sposób prezentuje wiele praktycznych wskazówek i metod pracy o naukowo udowodnionej skuteczności. Korzyści z lektury odniosą zarówno terapeuci, jak i rodzice – tworzący swego rodzaju zespół terapeutyczny, pomagający dziecku skuteczniej i szybciej rozwijać pożądane umiejętności.

https://www.empik.com/skuteczna-terapia-dziecka-z-autyzmem-praktyczny-poradnik-dla-terapeutow-i-rodzicow-budzinska-anna,p1250500757,ksiazka-p

 

Szkoła, nauczyciel, uczeń w przestrzeni edukacyjnej = School, teacher, student in educational space / redakcja naukowa Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk, Aleksandra Szczygieł. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. WypRz 249009

Monografia stanowi zbiór tekstów skoncentrowanych wokół dyskusji na temat szkoły, nauczyciela oraz kształcenia ustawicznego. Adresowana jest do pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tematyka monografii stanowi także przyczynek do podjęcia cyklu debat i dyskusji na temat roli i zadań szkoły, wizerunku współczesnego nauczyciela, a także miejsca ucznia (dziecka) w procesie edukacyjnym realizowanym w warunkach dynamicznych przeobrażeń społecznych i zmian technologicznych. Wierzymy zatem, że prezentowana publikacja przyczyni się do nowego spojrzenia zarówno na szkolę, nauczyciela, jak i najważniejszy podmiot procesu edukacji, a więc ucznia.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4936057/szkola-nauczyciel-uczen-w-przestrzeni-edukacyjnej


Ślady sacrum w literaturze dla dzieci : studia i szkice / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Wydanie 1.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.

Sygn. WypRz 249010

Niniejsza książka, już jedenasta z serii „Biblioteka – Dzieci – Młodzież” autorstwa dr Grażyny Lewandowicz-Nosal przedstawia ślady sacrum w literaturze dla dzieci. Publikacja jest zbiorem interesujących tekstów, które powstały w różnym czasie i różnych okolicznościach. Tom rozpoczyna artykuł, w którym Autorka analizuje postać księdza w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży do roku 1990, klamrą kończącą jest rozdział pt. „Ksiądz na bis” będący podjęciem tego samego tematu dwadzieścia lat później. Pozostałe teksty są ułożone chronologicznie w porządku publikowania omawianych w nich utworów. Całość została poprzedzona krótkim przeglądem aktualnych badań nad książką religijną dla dzieci i sferą sacrum. Zapraszamy do lektury.

https://www.znak.com.pl/ksiazka/slady-sacrum-w-literaturze-dla-dzieci-studia-i-szkice-grazyna-lewandowicz-nosal-176246

 

Opracowała Monika Filip

Na podstawie recenzji wydawców

Autor: Monika Filip