Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

Mielec

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE
FILIA W MIELCU
ZAPRASZA
NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ POWIATU MIELECKIEGO
NA SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Program spotkania:
  1. Kierunki polityki oświatowej MEN w roku szkolnym 2019/2020 - Oferta Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie
  2. Promocja czytelnictwa - generowanie pomysłów uczestników sieci
  3. Sprawy bieżące
Spotkanie odbędzie się 13 listopada (środa) w czytelni biblioteki w godzinach 13:00 - 15:00

PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU - TEL. 17 5862178 LUB E-MAIL mielec@pbw.org.pl

Autor: Józefa Krasoń