IV spotkanie sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy powiatu mieleckiego

Mielec

Kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu mieleckiego odbyło się 22.05.2019 r. w mieleckiej Filii PBW Rzeszów. Omówiono tematy:
  1. „Praca z trudnym zespołem uczniów" - warsztaty, prowadzące: 
    Katarzyna Kopeć - pedagog, Katarzyna Kapinos – psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu.​​​
  2. Podsumowanie działalności sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2018/2019 oraz wstępny zakres działań na przyszły rok szkolny.
Podczas spotkania zachęcano nauczycieli bibliotekarzy do korzystania z oferty Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych:
  • szkolenia Rad Pedagogicznych w zakresie posługiwania się wielofunkcyjnym katalogiem Integro oraz korzystania z nowoczesnego portalu
  • jak praktycznie korzystać z nowych e –usług Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych
Zajęciom towarzyszyła wystawa książek związana z tematem: „Uczniowie z zaburzeniami zachowania”. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały przygotowane przez Panie prowadzące warsztaty oraz zestawienia bibliograficzne przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy PBW Filia w Mielcu.

Autor: Józefa Krasoń