Konferencja „Terapeutyczne funkcje książki”

Leżajsk

W dniu 23.01.2018 roku w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy i pedagogów z placówek kształcenia specjalnego i ogólnego wszystkich typów szkół pt. „Terapeutyczne funkcje książki”.
Organizatorem konferencji były Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Leżajsku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku.
Spotkanie otworzył Wicestarosta pan Zdzisław Leśko następnie pani Dominika Zych, omówiła działalność SOSW.
W pierwszej części konferencji zaprezentowali się uczniowie z Ośrodka z inscenizacją bajki filozoficznej „Kraina wartości”. Pani Renata Ordyczyńska zaprezentowała „Działania na rzecz popularyzacji czytelnictwa w SOSW w Leżajsku” . Następnie pani Renata Bąk - Kierownik Wydziału Gromadzenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie przedstawiła prezentację „ Korzyści czerpane z mądrej lektury czyli jak dobrać książki w zależności od potrzeb uczniów „ .
W przerwie uczestnicy mogli obejrzeć wystawę literatury terapeutycznej ze zbiorów PBW w Rzeszowie Filii w Leżajsku.
Po przerwie pani Halina Szeliga zaprezentowała ofertę PBW w Rzeszowie Filia w Leżajsku, a pani Anna Majkut „Teatrzyk Kamishibai i inne formy wspierające edukację czytelniczą”. Konferencję zakończyła pani Beata Pucia z Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku z prezentacją „Biblioteka Publiczna w Leżajsku miejscem integracji społecznej oraz wybrane działania promujące książkę i czytelnictwo”
Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem ze strony uczestników.

Autor: Anna Majkut