Zajęcia edukacyjno-czytelnicze i mini-konkurs pięknego czytania

Łańcut

Dnia 15 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Woli Dalszej koło Łańcuta odbyły się lekcje dla uczniów klasy czwartej i piątej. Tematem lekcji były dzieje książki na przestrzeni stuleci, rozwój pisma, materiałów i narzędzi pisarskich od czasów najdawniejszych po współczesne.
Zajęcia z historii książki, wzbogacone prezentacją multimedialną oraz eksponatami – kartami papirusu, papieru czerpanego, starymi książkami, z których najstarsza w zbiorach Filii w Łańcucie datowana jest na rok 1856, cieszą się zainteresowaniem młodych ludzi. Sprawdzenie wiadomości zdobytych podczas lekcji poprzez rozwiązywanie krzyżówek, zagadek i rebusów stanowiło podsumowanie zajęć oraz umożliwiło im uporządkowanie wiedzy.
Kolejną częścią zajęć był mini-konkurs pięknego czytania ; uczniowie klasy czwartej czytali fragmenty „Pamiętnika Blumki” Iwony Chmielewskiej, natomiast uczniowie klasy piątej - wybrany rozdział „Dziennika” Anne Frank. Uczniowie z entuzjazmem wzięli udział w konkursie, wybrane tytuły ich zaciekawiły. Spośród uczestników konkursu wybrano najlepszych, którzy zostali obdarzeni słodkimi nagrodami. Dzieci zostały zachęcone do czytania, a także do pisania własnych dzienników i pamiętników. Okazało się również, że niektórzy, a szczególnie dziewczynki, zapisują swoje przeżycia tworząc własne dzienniki.
Dziękujemy dyrekcji szkoły oraz nauczycielom opiekunom za zaproszenie, a uczniom za aktywny udział w zajęciach.

Autor: Ewa Chudzik