Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - prezentacja zbiorów na konferencji

Łańcut

Dnia 27 maja 2019 roku, w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie odbyła się powiatowa konferencja szkoleniowa na temat: „Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży”. Konferencja została zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Łańcucie oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego pod honorowym patronatem Starosty Łańcuckiego.

Celem konferencji było pogłębienie wiedzy w zakresie działań profilaktycznych i pomocowych kierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy ze szkół i placówek powiatu łańcuckiego oraz zaproszeni goście. 
Problematykę zaburzeń emocjonalnych przedstawili: dr Danuta Ochojska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, wykładowca na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego; lek med. Agnieszka Holly – lekarz psychiatra, kierownik Oddziału Dziennego Przychodni dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie; mgr Ryszard Izdebski – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny.

Dla uczestników konferencji przygotowaliśmy:

Autor: Danuta Kolek