Warsztaty: „Savoir- vivre na co dzień, czyli dobre obyczaje w szkole i poza szkołą”

Łańcut

W środę 14 listopada 2018 r. gościem Biblioteki Pedagogicznej w Łańcucie była Bernadetta Kulinowska – kierownik Biura Doradztwa Personalnego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która poprowadziła warsztaty: „Savoir- vivre na co dzień, czyli dobre obyczaje w szkole i poza szkołą”. W szkoleniu wzięło udział 26 osób, wśród nich: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele poloniści, pedagodzy i psychologowie wszystkich typów szkół  z terenu Łańcuta i powiatu łańcuckiego.

Głównym celem szkolenia było zdobycie przez słuchaczy  wiadomości  na temat savoir vivre’u i propagowanie u uczniów postaw właściwego zachowania, warunkującego  prawne funkcjonowanie w szkole i poza szkołą, a także podnoszenie kultury osobistej uczniów.

Uczestnicy przez cztery  godziny zgłębiali tajniki savoir-vivre-u dotyczące etykiety i jej znaczenia w pracy zawodowej i życiu osobistym; zasad precedencji, tytułowania i przedstawiania się; zasad etykiety wobec osób niepełnosprawnych; dress code dla uczniów, rozmowy telefonicznej; sztuki jedzenia i kultury zachowania; prawidłowego siedzenia przy stole, dobór i kolejność układania sztućców, talerzy i naczyń szklanych. Elementami szkolenia były również ćwiczenia z udziałem słuchaczy, takie jak:  scenki grupowe oraz quiz .

Prowadząca, w sposób profesjonalny i przystępny, wzbogacony zabawnymi anegdotami  dostarczyła mnóstwo cennych informacji dotyczących zasad kulturalnego zachowania się. W podsumowaniu inspirujących zajęć, zgromadzeni zgodnie stwierdzili, że wychowanie do wartości, jaką jest uprzejmość ułatwia nawiązywanie kontaktów, a ogłada towarzyska i kultura osobista poprawiają relacje między ludźmi.

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism pt. „Savoir vivre” opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – Filii w Łańcucie.

Autor: Danuta Kolek