Jak zachęcić uczniów do czytania? – seminarium dla nauczycieli

Łańcut

W dniu 8 marca 2017 r. w łańcuckiej Filii PBW w Rzeszowie odbyło się seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy pt. „Jak zachęcić uczniów do czytania.  Z edukacją i czytelnictwem u Potockich w Zamku w Łańcucie w tle”.

Spotkanie, w którym uczestniczyło 30 nauczycieli bibliotekarzy składało się z dwóch części. Pierwsza część zatytułowana „Jak zachęcić uczniów do czytania – przykłady twórczych rozwiązań” odbyła się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Łańcucie i poprowadziła ją Danuta Kolek, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Łańcucie.  Nauczyciele bibliotekarze wszystkich poziomów nauczania zapoznali się z przykładami dobrych praktyk prezentowanych na łamach czasopisma „Biblioteka w Szkole” oraz stronach internetowych, czynnie uczestniczyli w dyskusji, dzielili się własnymi doświadczeniami. Ciekawe propozycje do pracy z najmłodszymi obejmowały m. in. podróż pociągiem po bibliotece, poszukiwanie zaczarowanych książeczek w bibliotece, smocze tajemnice, kącik książki w sali lekcyjnej,  tworzenie własnych książeczek, teatrzyki wycinanek.  Bardzo ciekawą propozycją dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych okazały się gotowe scenariusze zajęć  biblioterapeutycznych  zamieszczone na łamach profesjonalnej prasy bibliotekarskiej,  które bazując na konkretnej literaturze dziecięcej i młodzieżowej są okazją do rozmowy o wartościach i sprawach ważnych dla młodych ludzi.  Wskazano również listę lektur o tematyce fantastycznej dla młodszych      i starszych uczniów zawartych w elektronicznym czasopiśmie „Trendy”.

Uzupełnianie i selekcja zbiorów bibliotecznych są ważnymi działaniami w bibliotece, gdyż zapewniają wysoką jakość zbiorów, a tym samym  stanowią zachętę do czytania i częste odwiedziny uczniów. Stąd w  ramach pierwszej części spotkania kierownik Filii omówiła również sprawy związane z przeprowadzaniem skontrum i selekcji materiałów bibliotecznych w bibliotece szkolnej.  Omówione zostały  podstawy prawne i zasady przeprowadzania skontrum i  ubytkowania zbiorów.  Na zakończenie pierwszej części seminarium, jako ciekawostkę zaprezentowała swoje prace malarskie nauczycielka bibliotekarka Pani Anna Brzezicka na  autorskiej wystawie  pt. „Pejzaże i portrety”. Zgromadzone  w czytelni  Biblioteki Pedagogicznej w Łańcucie 17 prac malowanych pastelami i obrazy olejne uświetniły spotkanie nauczycieli.

Druga część seminarium zatytułowana  „Edukacja i czytelnictwo u Potockich na przykładzie archiwaliów rodowej, domowej biblioteki magnackiej Muzeum-Zamku w Łańcucie” odbyła się w Bibliotece Zamkowej, gdzie niezwykle ciekawe zajęcia przeprowadził dr Daniel  Reniszewski, kierownik Biblioteki i i Archiwum Muzeum-Zamku w Łańcucie. Nauczyciele bibliotekarze dowiedzieli się, w jaki sposób dzieci w bogatych rodach zdobywały wiedzę, jakich uczyły się języków, czy zawsze były chętne do nauki, czy lubiły czytać, jakie było zaangażowanie nauczycieli domowych.  Zdobyte wiadomości i pobyt w pięknych wnętrzach Biblioteki Zamkowej  dostarczył uczestnikom pięknych przeżyć.

Autor: PBW