Wymieniajmy doświadczenia, uczmy się od siebie, bądźmy partnerami...

Kolbuszowa

W dniu 27 listopada 2019 spotkaliśmy się w ramach sieci współpracy i samokształcenia z nauczycielami bibliotekarzami bibliotek szkolnych. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z ofertą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, której tematy uwzględniają treści wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

Niniejsze spotkanie było również okazją do przekazania informacji nt. V Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników, której Filia w Kolbuszowej jest Koordynatorem Powiatowym. Omówiliśmy wspólnie Regulamin Konkursu WLC – Mistrzostwa Lokalne, jak również Regulamin projektu Certyfikat WLC „ Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” w roku szkolnym 2019/2020.
Bardzo dziękujemy nauczycielom, za przybycie i prosimy o skorzystanie z naszego zaproszenia w przyszłości.

Autor: Anna Bryk, zdjęcia: Joanna Fryzeł