Warsztaty biblioterapeutyczne : „CYBERPRZEMOC: co to takiego i kto może pomóc Fidze?”

Kolbuszowa

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 jest Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. W związku z tym, w dniu 11 kwietnia 2018 r. gościłyśmy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej–Curie w Majdanie Królewskim. Uczniowie klas IV i V wzięli udział w warsztatach biblioterapeutycznych pt.: CYBERPRZEMOC: co to takiego i kto może pomóc Fidze? Warsztaty prowadziła p. Renata Kozłowska – Bibliotekarz, Kierownik Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.
Uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematem cyberprzemocy wśród rówieśników. Z zaciekawieniem wysłuchali opowiadania G. Kasdepke pt.: „Figa” i z zaangażowaniem wzięli udział w lekcji.

Autor: Agnieszka Stawarz