Teatrzyk Obrazkowy Kamishibai - uniwersalne narzędzie wspierające promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Kolbuszowa

Tradycją lat ubiegłych również w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 realizujemy działania mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. Teatrzyk obrazkowy Kamishibai jest narzędziem, które świetnie się do tego nadaje. Zaciekawia, zachwyca, skłania dzieci do refleksyjnego odbioru tekstu, a prezentowane w nim opowieści urzekają swoim przesłaniem.
  • Spotkanie czytelnicze w dniu 20.11.2018 również wpisało się w przedsięwzięcia wynikające z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W zajęciach udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej  w Trześni. Klasy od I do V.   


  • Spotkanie czytelnicze w dniu 17.10.2018 to wynik współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z Biblioteką Publiczną w Niwiskach Filią w Siedlance. Niniejsze spotkanie wpisało się w przedsięwzięcia wynikające z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W zajęciach udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedlance, klasy od I do IV.

Autor: Anna Bryk