Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy "Koduj i programuj! Zabawy edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"

Kolbuszowa

W dniu 05 października 2021 roku w kolbuszowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie odbyło się w formie warsztatowej spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli – bibliotekarzy z terenu powiatu kolbuszowskiego nt.:   

„Koduj i programuj! Zabawy edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

Zgodnie z nową podstawą programową, szkoła ma rozwijać wśród uczniów umiejętność logicznego i algorytmicznego myślenia, a także uczyć programowania. Dobrym początkiem ku temu jest nauka kodowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, która jest wstępem do późniejszych zajęć informatycznych. Jest to również ten element edukacji, który przygotowuje dzieci do życia we współczesnym skomputeryzowanym świecie.

Pomysły na zabawę w kodowanie i szyfrowanie w trybie offline, a także wiele ciekawych sposobów na rozwijanie matematycznego myślenia zaprezentowały w czasie warsztatów Panie Dorota Marcinkowska i Agnieszka Kozub z Wydawnictwa Epideixis.

Autor: tekst: Anna Bryk, zdjęcia: Joanna Fryzeł