„Historia książki w pigułce - Od piktogramu do e-booka”

Kolbuszowa

„Historia książki w pigułce - Od piktogramu do e-booka” pod takim tematem, w bieżącym roku szkolnym 2018/2019, kontynuujemy lekcje biblioteczne z zakresu historii książki, rozwoju pisma i druku. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów książki oraz z etapami kształtowania się pisma. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość dowiedzieć się m.in.  czym są inkunabuły, starodruki lub w czym tkwi istota techniki drzeworytowej. Na koniec, wszyscy uczestnicy spotkania biorą udział w dyskusji na temat wartości książki tradycyjnej oraz wad i zalet audiobooków i e-booków, jak również wspólnie rozwiązują krzyżówkę mającą na celu utrwalenie zdobytych wiadomości.
  • W dniu 17.09.2018 r. klasy pierwsze z Zespołu Szkół Technicznych
    im. Bohaterów Września 1939 z Kolbuszowej

Autor: Agnieszka Stawarz