E-usługi w bibliotece pedagogicznej - spełniamy marzenia szyte na miarę XXI wieku

Kolbuszowa

30 stycznia 2019 r. w PBW Rzeszów – Filii w Kolbuszowej odbyło się spotkanie, którego celem była promocja i zapoznanie uczestników z nowymi funkcjonalnościami katalogu elektronicznego INTEGRO oraz nowego portalu internetowego biblioteki w zakresie wdrożonych e-usług. Odbiorcami byli uczniowie klasy II i IV Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Zapoznali się z oni z ofertą biblioteki, możliwościami jakie niesie bycie jej czytelnikiem, nabyli umiejętność posługiwania się katalogiem. W trakcie zajęć młodzież chętnie brała czynny udział zadając wiele ważnych dla nich pytań związanych z tematem spotkania.

  • 11.03.2019 r. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli-pedagogów, prowadzona przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej
  • 07.02.2019 r. Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej; kl. III

Autor: Anna Bryk