BIBLIOTEKA PARTNEREM KONFERENCJI „Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole”

Rzeszów

Nasza Biblioteka była partnerem  Wojewódzkiej Konferencji: „Szkoła na językach – uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole”, zorganizowanej przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty.

W dniu 15.11.2018 r. w siedzibie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyła się Wojewódzka Konferencja „Szkoła na językach – uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole”. Celem konferencji było zwiększenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem  cudzoziemcem lub powracającym z zagranicy.

W konferencji uczestniczyli licznie zaproszeni dyrektorzy szkół i placówek oraz nauczyciele. Zebrani wysłuchali referatów  pani Małgorzaty Rauch,  Podkarpackiego Kuratora Oświaty,  Barbary Skaczkowskiej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Joanny Durlik z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz  dr hab. Marty Szymańskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Program konferencji: http://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2018/10/program-konferencji-1.docx

Dla uczestników konferencji przygotowaliśmy:

  • ulotkę informująca o projekcie Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne
  • wystawę literatury związanej z tematem konferencji oraz nowości w zbiorach PBW w Rzeszowie
  • krótki spis literatury na temat uczniów z doświadczeniem migracyjnym - dostępnej w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie
  • pełny wykaz literatury polecamy Państwu w formie zestawienia bibliograficznego on-line dostępnego w "Zestawieniach bibliograficznych"

Autor: Agnieszka Ziętala, Alina Daniel