Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 t.j.) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie przedstawia sprawozdanie finansowe za 2020r.

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (plik PDF, rozmiar 10813kB)
  2. Bilans (plik PDF, rozmiar 1615kB)
  3. Rachunek Zysków i Strat (plik PDF, rozmiar 1179kB)
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik PDF, rozmiar 1065kB)
  5. Informacja dodatkowa (plik PDF, rozmiar 665kB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Odpowiedzialny za treść: Anna Zienkiewicz
Wprowadził informację: Seweryn Kolano
Ostatnio zmodyfikował: Seweryn Kolano
Data wytworzenia informacji: 29.03.2021
Data udostępnienia informacji: 29.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2021 09:42 Korekta Seweryn Kolano
29.03.2021 09:42 Zmiana załącznika Seweryn Kolano