Sprawozdanie finansowe za 2019r.

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie przedstawia sprawozdanie finansowe za 2019 r.

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (plik PDF, rozmiar 618kB)
  2. Bilans (plik PDF, rozmiar 734kB)
  3. Rachunek Zysków i Strat (plik PDF, rozmiar 538kB)
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik PDF, rozmiar 492kB)
  5. Oświadczenie kierownika jednostki (plik PDF, rozmiar 455kB)
  6. Informacja dodatkowa (plik PDF, rozmiar 311kB)
  7. Dodatkowe informacje i objaśnienia (plik PDF, rozmiar 3MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Odpowiedzialny za treść: Anna Zienkiewicz
Wprowadził informację: Seweryn Kolano
Ostatnio zmodyfikował: Seweryn Kolano
Data wytworzenia informacji: 10.06.2020
Data udostępnienia informacji: 10.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2020 10:11 Korekta Seweryn Kolano
10.06.2020 10:10 Aktualizacja treści Seweryn Kolano