Majątek

Wartość inwentarzowa środków trwałych 1.991.921,16 zł w tym:

  • grunty – 53.142,70 zł
  • budynki i lokale – 327.049,08 zł
  • maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy i wyposażenie – 1.584.712,72 zł
  • pozostałe środki trwałe – 27.016,66 zł


Wartość wyposażenia – 522.200,27 zł
Ponadto wartość inwentarzowa wartości niematerialnych i prawnych – 700.210,90 zł.


Dane wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Odpowiedzialny za treść: Seweryn Kolano
Wprowadził informację: Seweryn Kolano
Data wytworzenia informacji: 25.08.2010
Data udostępnienia informacji: 25.08.2010