Sprawozdanie finansowe za 2018r.

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie przedstawia sprawozdanie finansowe za 2018 r.
  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (plik PDF, rozmiar 626kB)
  2. Bilans (plik PDF, rozmiar 738kB)
  3. Rachunek Zysków i Strat (plik PDF, rozmiar 537kB)
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik PDF, rozmiar 504kB)
  5. Oświadczenie kierownika jednostki (plik PDF, rozmiar 479kB)
  6. Informacja dodatkowa (plik PDF, rozmiar 5MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Odpowiedzialny za treść: Anna Zienkiewicz
Wprowadził informację: Seweryn Kolano
Data wytworzenia informacji: 06.05.2019
Data udostępnienia informacji: 06.05.2019