Samodzielny referent w Wydziale ekonomiczno - administracyjnym

Symbol oferty pracy:
Numer referencyjny:
Miejsce pracy: Rzeszów
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Jednostka organizacyjna:
Opis:

. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, ul. Gałęzowskiego 4, 35-074 Rzeszów


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Samodzielnego referenta w Wydziale ekonomiczno - administracyjnym

Pliki do pobrania:


Rzeszów, 04.12.2017r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta w wydziale ekonomiczno - administracyjnym w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie

L.p. Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny Miejsce zamieszkania
1. KFJS83 Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w pokoju 7. Adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, ul. Gałęzowskiego 4, 35-328 Rzeszów.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Przewodniczący komisji 

Lucyna Brymora


.Rzeszów, 04.12.2017r.

Rzeszów, 06.12.2017r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta w wydziale ekonomiczno - administracyjnym w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta w wydziale ekonomiczno - administracyjnym w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie wybrana została Pani Jagienka Kolano zamieszkała w Rzeszowie.

W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie Pani Jagienka Kolano spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor
Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Rzeszowie
Lucyna Brymora

Termin składania ofert:
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Planowany termin zatrudnienia:


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Odpowiedzialny za treść: Lucyna Brymora
Wprowadził informację: Seweryn Kolano
Ostatnio zmodyfikował: Seweryn Kolano
Data wytworzenia informacji: 20.11.2017
Data udostępnienia informacji: 20.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.05.2020 10:58 Korekta Seweryn Kolano
06.12.2017 12:10 Korekta Anna Zienkiewicz
04.12.2017 12:41 Aktualizacja treści Seweryn Kolano
20.11.2017 11:27 Dodanie informacji Seweryn Kolano