Informatyk w Biurze Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotecznego

Symbol oferty pracy:
Numer referencyjny:
Miejsce pracy: Rzeszów
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Jednostka organizacyjna:
Opis:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
ul. Gałęzowskiego 4, 35-074 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Informatyka w Biurze Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotecznego

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, ul. Gałęzowskiego 4, dalej jako Biblioteka.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iodrw@pbw.org.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Bibliotekę w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • partnerzy zajmujący się wsparciem technicznym i informatycznym.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji Państwa dane będą przechowywane przez okres trzech miesięcy lub okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa w związku z zawarciem umowy o pracę.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
 10. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 i 7 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora wskazany w pkt.1.
Termin składania ofert:
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Planowany termin zatrudnienia:


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Odpowiedzialny za treść: Beata Michałuszko
Wprowadził informację: Seweryn Kolano
Ostatnio zmodyfikował: Seweryn Kolano
Data wytworzenia informacji: 24.01.2019
Data udostępnienia informacji: 24.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.05.2020 11:02 Korekta Seweryn Kolano
15.02.2019 09:26 Dodanie informacji Seweryn Kolano
06.02.2019 15:06 Zmiana załącznika Seweryn Kolano