Błogosławiona Natalia Tułasiewicz (1906-1945) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa

Zestawienia bibliograficzne

Bibliografia podmiotowa: 

Książki:

 1. Być poetką życia : zapiski z lat 1938-1943 / Natalia Tułasiewicz ; [wstęp, oprac. tekstu i koment. Barbara Judkowiak]. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny,
 2. Być poetką życia : zapiski z lat 1938-1943 / Natalia Tułasiewicz ; [wstęp, oprac. tekstu i koment. Barbara Judkowiak]. Wyd. 2 zm. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2020.
 3. Droga do miłości : błogosławiona Natalia Tułasiewicz / Andrzej Rzesoś. - Poznań : Pro Christiana,
 4. Poprzez ziemię ukochałam niebo :fragmenty zapisków 1938-1943 / Natalia Tułasiewicz. - Poznań : Flos Carmeli Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych,
 5. Przeciw barbarzyństwu : tryptyk z zapisków pamiętnikarskich, notatek do "Psalmów wojny", i korespondencji hanowerskiej z dodatkiem wspomnień i świadectw o Błogosławionej / Natalia Tułasiewicz ; oprac. Dorota Tułasiewicz, Barbara Judkowiak. - Kraków : Wydawnictwo "M",
 6. Przeciw barbarzyństwu :listy, dzienniki, wspomnienia / Natalia Tułasiewicz ; oprac. Dorota Tułasiewicz, Barbara Judkowiak. - Poznań : Flos Carmeli Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych,

Artykuły w czasopismach:

 1. Barokowa rezurekcja. Wielkanoc – 1944 (w obozie pracy przymusowej w Hanowerze) / Natalia Turasiewicz, oprac. Stanisław Michalski.// Wrocławski Tygodnik Katolicki. - 1976, nr 16, s. 8.
 2. Efekt dysonansu u Mickiewicza / Natalia Tułasiewicz.// Ruch Literacki. – 1934 R. IX, nr 6, s. 165-167.

 Źródła audiowizualne:

 1. Trzeba Cieszyć się [dokument dźwiękowy] / śpiew Tadeusz Miller, akomp. Orkiestra Andrzeja Jastrzębskiego, dyr. Marian Obst, słowa Natalia Tułasiewicz. - Poznań : Mewa [Poznańska Fabryka Płyt Gramofonowych] 1947. – online: https://staremelodie.pl/piosenka/1573/Trzeba_cieszyc_sie [dostęp 17.02.2022]; http://liryka-liryka.blogspot.com/2018/06/trzeba-cieszyc-sie.html [dostęp 17.02.2022].

 Źródła niepublikowane:

 1. Natalia Tułasiewicz. [Materiały o charakterze aktowym], (mps, rps,).
  online: https://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=202357  [dostęp 17.02.2022].

Bibliografia przedmiotowa

Książki:

 1. Antoni Marylski i Laski /Jacek Moskwa. [Wyd. 2]. – Warszawa:  Towarzystwo "Więź", 2013.
 2. Beatyfikacja 108 męczenników za wiarę z okresu II wojny światowej, w ich gronie: Marii Klemensy Staszewskiej urszulanki Unii rzymskiej, Natalii Tułasiewicz wychowanki urszulanek U. Rz. Warszawa, 13 czerwca 1999. - Warszawa : Urszulanki Unii Rzymskiej. Prowincja Polska,
 3. Blask świadectwa : Błogosławiona nauczycielka Natalia Tułasiewicz / [aut. Barbara Judkowiak, Stanisław Sławiński, Krystyna Szablak, ks. Trojan Marchwiak]. - Poznań : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, 2006.
 4. Blask świadectwa : błogosławiona nauczycielka Natalia Tułasiewicz / [aut. Barbara Judkowiak, Trojan Marchwiak, Stanisław Sławiński, Krystyna Szablak]. - Wyd. 2 poszerz. - Poznań : Bonami,
 5. Blask prawdziwego światła : Matka Elżbieta Róża Czacka i jej dzieło / Michał Żółtowski. - Lublin : ER-ART,
 6. Blask prawdziwego światła : Matka Elżbieta Róża Czacka i jej dzieło / Michał Żółtowski. - 2. - Lublin : P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa,2005.
 7. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz / Zofia Rzeszut. - Włocławek : Duszpasterstwa Rolników, 2001.
 8. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz : świecki apostoł dobrego przykładu / Barbara Gudz. - Poznań : Wydawnictwo Elf, 2010.
 9. By nie odeszły w mrok zapomnienia :udział kobiet polskich w II wojnie światowej. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1976
 10. Droga do miłości : błogosławiona Natalia Tułasiewicz / Andrzej Rzesoś. - Poznań : Pro Christiana, 2019.
 11. Kobiety i kultura religijna : specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce / pod red. Jadwigi Hoff. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
 12. Kobiety i/a doświadczenie wojny : 1914-1945 i później / pod redakcją Małgorzaty Grzywacz i Małgorzaty Okupnik. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015.
 13. Lager Glowna : niemiecki obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu dla ludności polskiej (1939-1940) / Maria Rutowska. - Poznań : Instytut Zachodni,
 14. Laski w czasie okupacji :1939-1945 / Alicja Gościmska, Ryszard Kamiński. - Warszawa : Archidiecezji Warszawskiej, 1987.
 15. "Nasze czasy wołają o świętych nauczycieli" : 70. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców Jasna Góra, 30 czerwca-1 lipca 2007 / Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli (Zielona Góra). – Zielona Góra : "Warsztaty w Drodze", 2007.
 16. O tryumf dobra : 9 dni z bł. Natalią Tułasiewicz : [nowenna] / [wybór tekstów i oprac. Dorota Tułasiewicz, Barbara Ksit]. - Poznań : Flos Carmeli, 2008.
 17. Patrz w Maryję i zobacz Jezusa : 38. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, 4-13 sierpnia 2015 roku : materiały duszpasterskie. - Rzeszów : Bonus Liber, 2015.
 18. Polscy święci i błogosławieni / Ewa Czerwińska. = Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, 2013.
 19. Pope John Paul II Speaks on Women / Brooke Williams Deely. - Washington, D.C. : Catholic University of America Press, 2014.
 20. Perła polskiej ziemi : Natalia Tułasiewicz (1906-1945) / Kazimiera Berkan ; oprac. Leopold Chojnacki. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów,
 21. Rodacy - męczennicy: pochodzący z diecezji rzeszowskiej, beatyfikowani 13 czerwca 1999 r. - Rzeszów: [Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego], 1999.
 22. Stulecie poznańskiej polonistyki (1919-2019). 1, Okres międzywojenny i lata okupacji / pod redakcją Barbary Judkowiak, Seweryny Wysłouch, Sylwii Karolak, Anny Piotrowicz. - Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2018.
 23. Święci w Mszanie Dolnej / Tomasz Janik. - Mszana Dolna :[Tomasz Janik],
 24. W służbie Słowu. Bł. Natalia Tułasiewicz. [album dla dr h.c. UAM, papieża Jana Pawła II]. - Poznań, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2001.
 25. Wierność łasce i słowu : błogosławiona Natalia Tułasiewicz / red. Jacek Hadryś, Barbara Judkowiak. - Poznań : [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny],
 26. W Służbie Słowu :bł. Natalia Tułasiewicz / [tekst i układ Barbara Judkowiak ; współpraca red. Ewa Staniewicz i Andrzej Kocikowski]. - Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2001.
 27. "Wiódł mnie Pan..." : studia i świadectwa w 20. rocznicę beatyfikacji Natalii Tułasiewicz / red. Barbara Judkowiak i Jacek Hadryś. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny,
 28. Ze strachem pod rękę i śmiercią u boku... : Wielkopolanki w konspiracji 1939-1945 / Agnieszka Łuczak, Aleksandra Pietrowicz ; przy współpr. Marii Krzyżańskiej i Jana Kołodziejskiego. - Poznań : Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury :przy współpr. Instytutu Pamięci Narodowej. Oddział,
 29. Zwyczajne święte kobiety / Małgorzata Król. - Częstochowa : Święty Paweł © 2021.

Artykuły w pracach zbiorowych:

 1. Apostoł miłości / Dorota Tułasiewicz.// W: Wielkopolanie z ducha Akcji Katolickiej : (życie, działalność, dokonania) / [red. tomu Stefan Schudy i Joanna Tekielak]. - Poznań : Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, 2000, s. 51-72.
 2. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz – świecki apostoł wiary i kultury / Karol Irmler.// W: Posiedzenie Rady Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Rzeszowie, Przemyśl, 18.12.2010 r. / [oprac. red. Jerzy Łobos]. Rzeszów : Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2011, s. 67-70.
 3. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz / Barbara Judkowiak.// W: Nasze czasy  wołają o świętych nauczycieli: 70. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Jasna Góra, 30 czerwca -1 lipca 2007 / [red. Eugeniusz Jankiewicz]. - Zielona Góra : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli "Warsztaty w Drodze", 2007, s. 33-39.
 4. Formacja uniwersytecka bł. Natalii Tułasiewicz a jej program dążenia do świętości / Barbara Judkowiak.// W: Powołanie kobiety : kobiecość, uniwersytet, świętość / [red. prowadzący Wojciech Ciak]. - Poznań : Flos Carmeli, 2006, 56-80.
 5. "Muszę być świętą, nowoczesną świętą, teocentryczną humanistką!" : obraz świętości w zapiskach pamiętnikarskich błogosławionej Natalii Tułasiewicz / Katarzyna Czarnecka.// W: Święci i świętość w języku literaturze i kulturze / pod red. nauk. Halszki Leleń i Tomasza Żurawlewa. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, © cop. 2018, s. 109-123.
 6. Sługa Boża Natalia Tułasiewicz (1906-1945) / Roman Gintrowicz.// W: Męczennicy za wiarę 1939-1945 : duchowni i świeccy z ziem polskich, którzy prześladowani przez nazizm hitlerowski dali Chrystusowi ofiarą życia świadectwo miłości : praca zbiorowa / pod red. Waleriana M. Moroza, Andrzeja Datko. - Warszawa ; [Marki-Struga : Wydawnictwo Michalineum],1996, 169-173.
 7. Natalia Tułasiewicz / Barbara Judkowiak.// W: Słownik badaczy literatury polskiej. T. 8 / pod red. Jerzego Starnawskiego. – Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2007, s. 183-185.
 8. Natalia Tułasiewicz [biogram]/ Jerzy Sobczak.// W: Szlakiem słynnych Wielkopolanek [przewodnik]/ Jerzy Sobczak. – Poznań 2008, s. 10.
 9. Patronka odpowiedzialnej służby Słowu / Barbara Judkowiak.// W: Uniwersytet Janowi Pawłowi II /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : UAM, 2001, s. 35-38.
 10. „Pracuję dla przyszłości” – błogosławiona Natalia Tułasiewicz / Barbara Judkowiak // W: Kobiety w konspiracji pierwszej i drugiej wojny światowej. Materiały sesji popularnonaukowej w Krakowie w dniu 18 maja 2005 roku. Wojenna służba Polek w drugiej wojnie światowej. Materiały sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 5 listopada 2005 roku / pod red. Katarzyny Minczykowskiej i Jana Szilinga, Toruń, Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek” 2006, s. 279-306
 11. Świecka świętość – urzeczywistniona / Eugeniusz Weron// W: Wielkopolanie z ducha Akcji Katolickiej. (życie, działalność, dokonania) / [red. Stefan Schudy, Joanna Tekielak]. - Poznań : Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej : "Bonami", 2000, 73-91
 12. Tułasiewicz Anna Natalia [biogram]// W: Słownik biograficzny nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny światowej (1939-1945)ofiary wojny, żołnierze, działacze konspiracyjni, nauczyciele w jawnym i tajnym szkolnictwie / wstęp, oprac. i red. Jacek Chrobaczyński. - Kraków : Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej],1995, s. 243.
 13. Tułasiewicz Natalia [biogram] // W: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945 : poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej / Hanna Michalska [et al.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988, s. 405.
 14. Tułasiewiczówna Natalia Anna (1906-1945) / Barbara Judkowiak //W: Sylwetki kobiet-żołnierzy. 2 / pod red. Krystyny Kabzińskiej ; [wybór i red. tekstów Maria Biernacka et al.]. - Toruń : Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek", 2006, 451-458.

 Artykuły w czasopismach:

 1. „Blask świadectwa” / Urszula Hoffmann.// Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Poznań. - 2006, nr 2(65), s. 11-13.
 2. Bł. Natalia Tułasiewicz / Jan Jagiełka.// Obecni w religii społeczeństwie - kulturze - T. 1 (2004), s. 127-134.
 3. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz i Karmel / Barbara Judkowiak.// Karmel [Kwartalnik poświęcony zagadnieniom duchowości. Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych]. - 2002, z. 2 (83), s. 55-62.
 4. Być kobietą, być kobietą... : przypominamy piękne i nieprzeciętne osobowości związane z naszym regionem / Arkadiusz Bednarczyk.// Super Nowości. - 2019, nr 43 (8-10 III), s. 20-21.
 5. Diecezjalne uroczystości dziękczynne za dar beatyfikacji męczenników: bł. ks. Józefa Kowalskiego, bł. Stanisława Starowieyskiego, bł. ks. Romana i bł. Natalii Tułasiewicz / Mieczysław Lignowski.// Zwiastowanie, T. 4(1999), s. 79-86.
 6. Drogowskaz na drodze ku prawdzie (Natalia Tułasiewicz 1906-1945) / Barbara Judkowiak.// Poznańskie Studia Teologiczne, T. 11(2001), s. 347-363.
 7. Dziękczynienie za beatyfikację Natali Tułasiewicz / Janusz Sądel.// Niedziela Połud. - 1999, nr 48, s. I-II.
 8. Jesteśmy grudą ziemi i sumieniem świata / Piotr Lisiewicz.// Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo : polityka, cywilizacja, historia. - 2020, [nr] 11, s. 44-49.
 9. Litania do Błogosławionej Natalii Tułasiewicz / Kozłowski Stanisław.// Nasz Dziennik. - 2003, nr 240, s. 10.
 10. Listy błogosławionej Natalii Tułasiewiczówny (1906-1945) do profesora Romana Pollaka (1886-1972).// Przegląd Wielkopolski. - 2002, nr 1, s. 85-89.
 11. Mickiewicz a muzyka / Stanisław Kozłowski.// Michael. - 2002 nr 3(53), s 7-8.
 12. Misja, która kosztowała ich życie / Arkadiusz Bednarczyk// Super Nowości. - 2013, nr 199, s. 11.
 13. Natalia Tułasiewiczówna na Uniwersytecie Poznańskim [I]/ Barbara Judkowiak.// Życie Uniwersyteckie. - 2001, nr 3 (95), s. 12-13.
 14. Nauczyciel na trudne czasy... Troska o formację duchową w życiu bł. Natalii Tułasiewicz / Trojan Marchwiak.// Katecheta. - 2010, nr 1, s. 45-52.
 15. .. z klasą / Arkadiusz Bednarczyk.// Super Nowości. - 2019, nr 200, s. 14.
 16. O błogosławionej Natalii Tułasiewicz / Piotr Turzyński.// Wychowawca. - 2020, nr 12, s. 18.
 17. O miłości nieprzyjaciół wg bł. Natalii Tułasiewicz / Katarzyna Sokołowska//Życie Duchowe. - 2011, nr 65 (zima), 54
 18. O samotności bł. Natalii Tułasiewicz / Katarzyna Sokołowska//Życie Duchowe. - 2008, nr 55 (lato), s. 28
 19. Poprzez ziemię ukochała niebo :Natalia Tułasiewicz (1906-1945) / Sylwia Palka.// Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 8-9.
 20. Potrzebna mi jest Twoja miłość… : Natalia Tułasiewicz (1906-1945) / Teresa Tyszkiewicz.// Miłujcie się!. - 2005, nr 2, s. 20-23.
 21. Szkic do poznańskiego portretu błogosławionej Natalii /Barbara Judkowiak.// Kronika Miasta Poznania : miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania. - 2011, nr 1, s. 188-202.
 22. Świadkowie wiary / Hieronima Janicka – il.// Niedziela Połud. - 1999, nr 10, s. 1-2.
 23. Świat cywilizacji miłości bł. Natalii Tułasiewicz i totalny antyświat cywilizacji nienawiści Josepha Goebbelsa / Piotr Grochmalski.// Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie. - 2014, [nr] 1, s. 50-80.
 24. Świecki "samotnik" :Natalia Tułasiewicz (1906-1945) / oprac. Dorota Tułasiewicz.// W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu Poznań : PPD. - 1973, nr 9 (253) 1994, s. 60-70.
 25. Święci za życia / Jaromir Kwiatkowski.// Nowiny. - 1999, nr 104, s. 9.
 26. Świętość dla świeckich. Błogosławieni Archidiecezji Poznańskiej = Sanctity for the Lay People. The Blessed of the Archdiocese of Poznań / Jacek Zjawin.//Poznańskie Studia Teologiczne. - 2018, Nr 33, s. 267-286.
 27. Taki rojber jak ja nie może być księdzem. Wspomnienia ks. Kazimierza Okoniewskiego, byłego proboszcza jeżyckiej parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana / Kazimierz Okoniewski; spisał Włodzimierz Bogaczyk.// Kronika Miasta Poznania. Jeżyce. - 2000, nr 2 s. 359-369.
 28. Trudne czasy rodzą świętych nauczycieli / Joanna Krzywonos, Danuta Lipińska, Barbara Judkowiak, Małgorzata Witkowska.// Niedziela (Wyd. zasadnicze) 2007, nr 25, s. 18-19.
 29. W służbie Słowu / oprac. Barbara Judkowiak.// Źródło. - 2005, nr 24, s. 10.
 30. Wybrał mnie Pan : Błogosławiona Natalia Tułasiewicz / Dorota Tułasiewicz.// Wychowawca. - 2020, nr 3, s. 21-23.
 31. Wybrał mnie Pan... / Dorota Tułasiewicz.// Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad". - 2010, nr 1, s. 25-26.
 32. Z golgoty się nie wraca / Z. Berkan.// Przewodnik Katolicki. - 1970, nr 12 z 22 marca, s. 102-103.
 33. „Żyje się w pełni tylko miłością" / Dorota Tułasiewicz.// Miłujcie się!. - 2017, nr 4, s. 18-22.
 34. Żywa Ewangelia / Andrzej Motyka.// Niedziela. - 2018, nr 30, dod. Niedziela Rzeszowska, s. V.
 35. Telimena i dysonanse/ Roman Pollak.//Kurier Poznański. - 1934.10.31, nr 495, s. 8.

Źródła niepublikowane:

 1. Droga do męczeństwa. Studium doświadczenia duchowego błogosławionej Natalii Tułasiewicz [rozprawa doktorska], Andrzej Rzezoś, Poznań 2015, kps. online: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/14036/1/ANDRZEJ%20RZESO%c5%9a%20Droga%20do%20m%c4%99cze%c5%84stwa.%20Do%c5%9bwiadczenie%20duchowe%20b%c5%82ogosawionej%20Natalii%20Tu%c5%82asiewicz.pdf [dostęp 17.02.2022].

Źródła audiowizualne:

 1. 2021 Catholic Women Natalia Tulasiewicz / St Bernard Media Productions, [film]. - online: https://www.youtube.com/watch?v=-Zcl25nfCWw[dostęp 18.02.2022].
 2. Bł. Natalia Tułasiewicz, święta nauczycielka / Urszulanki Unii rzymskiej [film]. - online: https://www.youtube.com/watch?v=K8t967tKQ3o[dostęp 18.02.2022].
 3. Nauczyciel wobec wyzwań współczesności : Inspiracje Bł. Natalii Tułasiewicz (1906-1945). Konferencja 23.11.2021 / Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu [nagrania audio]. – online: https://www.pwt.wroc.pl/index.php/2608-konferencja-wyklady [dostęp 18.02.2022].
 4. Skarby Kościoła 31 marca | bł. Natalia Tułasiewicz / Telewizja Misericordia [film]. - online: https://www.youtube.com/watch?v=VrrBFuBGf8E [dostęp 18.02.2022].

 

 Strony internetowe:

 1. Bł. Natalia Tułasiewicz / Jan Jagiełka. – online: http://www.parafia.swrodzinabobrek.pl/bl-natalia-tulasiewicz/ [dostęp 18.02.2022].
 2. Bł. Natalia Tułasiewicz (1906, Rzeszów - 1945, Ravensbrück) / Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Zygmunta w Słomczynie. – online: http://swzygmunt.knc.pl/SAINTs/HTMs/0331blNATALIATULASIEWICZmartyr01.htm [dostęp 18.02.2022].
 3. Bł. Natalia Tułasiewicz: w Bogu mieszkam cała, nawet gdy trwa wojna. Mam odwagę być świętą / Agnieszka Bugała. – online: https://pl.aleteia.org/2021/09/01/bl-natalia-tulasiewicz-w-bogu-mieszkam-cala-nawet-gdy-trwa-wojna-mam-odwage-byc-swieta/ [dostęp 18.02.2022].
 4. Bł. Natalia Tułasiewicz: w miłości rozkwitam tak, jak królowa nocy / Szymon Hołownia. – online: https://pl.aleteia.org/2017/11/05/bl-natalia-tulasiewicz-w-milosci-rozkwitam-tak-jak-krolowa-nocy-wszyscy-swietni/ [dostęp 18.02.2022].
 5. Bł. Natalia Tułasiewicz patronką polskich nauczycieli? / Karol Białkowski. – Online: https://kosciol.wiara.pl/doc/7237332.Bl-Natalia-Tulasiewicz-patronka-polskich-nauczycieli [dostęp 18.02.2022].
 6. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz / Danuta Rogacewicz. - online: https://warsztatywdrodze.pl/patron [dostęp 18.02.2022].
 7. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz. Musze być świętą, nowoczesną świętą, teocentryczną humanistką / Dorota Tułasiewicz. - online: http://blogoslawionanatalia.eu/ [dostęp 18.02.2022].
 8. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz a Karmel / Barbara Judkowiak. – online: https://www.karmel.pl/blogoslawiona-natalia-tulasiewiczowna-a-karmel/ [dostęp 18.02.2022].
 9. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz - zarys sylwetki duchowej / Barbara Judkowiak. – online: http://awt.poznan.prv.pl/ntulasiewicz.html [dostęp 18.02.2022].
 10. Nowenna i modlitwa do Błogosławionej Natalii Tułasiewicz / Stanisław Kozłowski. – online: http://blogoslawionanatalia.eu/wp-content/uploads/pdf/nowenna_i_modlitwa.pdf [dostęp 18.02.2022].
 11. Musze być świętą / Katarzyna Jabłońska. – online: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2020/Przewodnik-Katolicki-13-2020/Wiara-i-Kosciol/Musze-byc-swieta [dostęp 18.02.2022].
 12. Spotkanie z błogosławioną Natalią Tułasiewicz / Beata Jańczak. – online: http://poznan.ak.org.pl/z-zycia-poak/spotkanie-z-bl-natalia-tulasiewicz/ [dostęp 18.02.2022]
 13. Świętość przeciw barbarzyństwu / Katarzyna Sokołowska. – online: https://wdrodze.pl/article/swietosc-wbrew-barbarzynstwu/ [dostęp 18.02.2022].

Sylwetka błogosławionej Natalii Tułasiewicz

w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Rzeszowie przy PZPW w Rzeszowie

Bibliografia podmiotowa:

Książki:

 1. Być poetką życia : zapiski z lat 1938-1943 / Natalia Tułasiewicz ; [wstęp, oprac. tekstu i koment. Barbara Judkowiak]. Wyd. 2 zm. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2020.
  Biblioteka Rzeszów: Sygnatura: WypRz 249758
 2. Droga do miłości : błogosławiona Natalia Tułasiewicz / Andrzej Rzesoś. - Poznań : Pro Christiana, 2019.
  Biblioteka Rzeszów: Sygnatura: WypRz 249755
 3. Poprzez ziemię ukochałam niebo : fragmenty zapisków 1938-1943 / Natalia Tułasiewicz. - Poznań : Flos Carmeli Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, 2015.
  Biblioteka Rzeszów: Sygnatura : WypRz 249757
 4. Przeciw barbarzyństwu : listy, dzienniki, wspomnienia / Natalia Tułasiewicz; oprac. Dorota Tułasiewicz, Barbara Judkowiak. - Poznań : Flos Carmeli Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, 2013.
  Biblioteka Rzeszów: Sygnatura: WypRz 249756 

Bibliografia przedmiotowa: 

Książki:

 1. By nie odeszły w mrok zapomnienia :udział kobiet polskich w II wojnie światowej. - Warszawa : Książka i Wiedza,
  Biblioteka Rzeszów: Sygnatura: WypRz 157003
  Filia Kolbuszowa: Sygnatura: BKWyp 23573
  Filia Leżajsk: Sygnatura: BLżWy 19044, 19045
  Filia Łańcut: Sygnatura: BŁWyp 17003 
  Filia Mielec: Sygnatura: BMWyp 27216
  Filia Strzyżów: Sygnatura: BStWy 15344
 2. "Nasze czasy wołają o świętych nauczycieli" : 70. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców Jasna Góra, 30 czerwca-1 lipca 2007 / Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli (Zielona Góra). – Zielona Góra : "Warsztaty w Drodze" 2007.
  Filia Leżajsk: Sygnatura: BLżWy 31589 
  Filia Sędziszów: Sygnatura: BSdzW 37911
 3. Wierność łasce i słowu : błogosławiona Natalia Tułasiewicz / red. Jacek Hadryś, Barbara Judkowiak. - Poznań : [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny], 2018.
  Biblioteka Rzeszów: Sygnatura : WypRz 249760
 4. "Wiódł mnie Pan..." : studia i świadectwa w 20. rocznicę beatyfikacji Natalii Tułasiewicz / red. Barbara Judkowiak i Jacek Hadryś. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 2020.
  Biblioteka Rzeszów: Sygnatura : WypRz 249759
 5. Zwyczajne święte kobiety / Małgorzata Król. - Częstochowa : Święty Paweł © 2021.
  Filia Strzyżów: Sygnatura: BStWy 488 U

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach:

 1. Nauczyciel na trudne czasy... Troska o formację duchową w życiu bł. Natalii Tułasiewicz / Trojan Marchwiak.// Katecheta. - 2010, nr 1, s. 45-52.
 2. O błogosławionej Natalii Tułasiewicz / Piotr Turzyński.// Wychowawca. - 2020, nr 12, s. 18.
 3. Poprzez ziemię ukochała niebo :Natalia Tułasiewicz (1906-1945) / Sylwia Palka.// Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 8-9.
 4. Tułasiewicz Natalia [biogram] // W: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945 :poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej / Hanna Michalska [et al.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988, s. 405.
  Biblioteka Rzeszów: Sygnatura: CzytR 206850 
  Filia Kolbuszowa: Sygnatura: BKWyp 40920, BKCzy 41584
  Filia Leżajsk: Sygnatura: BLżWy 28626
  Filia Mielec: Sygnatura: BMWyp 49552 ,49553, BMCzy 50534
  Filia Strzyżów: Sygnatura: BStWy 28374
 5. Wybrał mnie Pan : Błogosławiona Natalia Tułasiewicz / Dorota Tułasiewicz.// Wychowawca. - 2020, nr 3, s. 21-2.
 6. Wybrał mnie Pan... / Dorota Tułasiewicz.// Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad". - 2010, nr 1, s. 25-2.

Autor: Małgorzata Mika-Zarębska