FAQ

Przewodnik

 • Kto może korzystać z usług Biblioteki?
  • Prawo do korzystania z Biblioteki mają wszyscy zainteresowani zbiorami Biblioteki, w szczególności:
   • nauczyciele;
   • studenci zamieszkujący na terenie województwa podkarpackiego, studiujący na uczelniach całego kraju;
   • studenci studiujący na uczelniach znajdujących się na ternie województwa podkarpackiego;
   • uczniowie
  • Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu
 • Jak się zapisać do Biblioteki?
  Przy zapisie Czytelnik powinien okazać dowód tożsamości, studenci dodatkowo legitymację studencką, uczniowie - legitymację szkolną.
 • Ile książek można mieć na koncie?
  1. Nauczyciele i studenci do 15 egzemplarzy
  2. Pozostali czytelnicy do 10 egzemplarzy
 • Na jaki okres można wypożyczać materiały biblioteczne?
  1. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty terminu zwrotu, pod warunkiem, że wypożyczone egzemplarze nie zostały zarezerwowane przez innego Użytkownika.
  2. Zbiory audiowizualne wypożycza się:
   • na okres 7 dni - filmy, dokumenty elektroniczne;
   • na okres 14 dni - kasety dźwiękowe CD;
   • na okres 30 dni - materiały językowe, z możliwością dwukrotnej prolongaty terminu zwrotu, pod warunkiem, że wypożyczone egzemplarze nie zostały zarezerwowane przez innego Użytkownika.
  3. Prolongatę terminu zwrotu można dokonać samodzielnie poprzez konto Czytelnika, telefonicznie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu zwrotu.
 • Kto może korzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych w PBW w Rzeszowie?
  Do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych uprawnieni są są czytelnicy, akceptujący warunki tych wypożyczeń
 • Z jakimi opłatami muszą się liczyć Czytelnicy przy zapisie i korzystaniu ze zbiorów Biblioteki?
  Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Wyjątek stanowią opłaty pobierane za:
  • przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów,
  • zagubienie lub zniszczenie dokumentów,
  • usługi bibliograficzne, reprograficzne,
 • Ile razy można przedłużyć termin zwrotu książki?
  Czytelnik może przedłużać termin zwrotu wielokrotnie pod warunkiem, że nie został przekroczony termin zwrotu i dana pozycja nie została zarezerwowana przez innego Czytelnika. Jeśli dany egzemplarz został zarezerwowany, Czytelnik powinien go zwrócić.
 • Czy karta wydana przez wypożyczalnie w Rzeszowie jest ważna także w filiach?
  Tak, tylko należy ją aktywować zgłaszając się z kartą do danej wypożyczalni. W każdej naszej (PBW w Rzeszowie) wypożyczalni Czytelnik ma niezależny limit książek.
 • Ile wynosi kara za przetrzymanie książki?
  Kara wynosi 0,10 zł za każdy dzień zwłoki z każdy przetrzymany dokument.
 • Jak postępować w przypadku zagubienia książki?
  Informacje na ten temat można znaleźć w dziale "Do dłużników".
 • Dlaczego czasami przypomnienia terminu zwrotu nie dochodzą?
  Wysyłanie przypomnień to udogodnienie dla użytkowników, którzy zdecydowali się podać/wpisać swój adres e- mail, ale w żadnym wypadku nie zwalnia z obowiązku dbania o terminowy zwrot wypożyczonych dokumentów, dokonywania prolongat, przestrzegania regulaminu. Tak więc fakt nie dotarcia przypomnienia nie może być automatycznie powodem do domagania się umorzenia kary. W tej kwestii można zwrócić się do dyrekcji biblioteki. Jeżeli e-maile generowane przez system nie są doręczane na konto e-mail należy w pierwszej kolejności sprawdzić poprawność podanego adresu e-mail. Można to zrobić w ustawieniach dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto. Następnie należy sprawdzić foldery spam/śmieci zarówno w aplikacji pocztowej zainstalowanej na komputerze, jak i foldery spam/śmieci dostępne z poziomu interfejsu www po zalogowaniu się na swoje konto. Należy pamiętać, że często foldery te są automatycznie czyszczone zgodnie z ustawieniami systemu, więc należy zrobić to możliwie szybko od faktu wykrycia problemu. Jeżeli czytelnik po sprawdzeniu tych folderów jest pewien, że wiadomości nie zostały dostarczone może zwrócić się do pracownika biblioteki o wyjaśnienie przyczyny braku powiadomień. Po weryfikacji najczęściej okazuje się, że wiadomość została prawidłowo dostarczona na serwery mailowe, na których utrzymywane jest konto czytelnika. Jeśli e-mail nie został dostarczony, to czytelnik może zgłosić się do administratorów swojego konta pocztowego. Czytelnik w takim wypadku otrzymuje odpowiedni wpis loga zawierający niezbędne informacje dla administratora systemu pocztowego umożliwiające wykrycie problemu.
 • Dlaczego występują problemy z logowaniem do KATALOGÓW ONLINE?
  Czytelniku, w razie takiego problemu wyczyść pamięć podręczną przeglądarki internetowej komputera, z którego usiłujesz się zalogować. Informacje, o tym jak to zrobić w najpopularniejszych przeglądarkach dostępne są na: http://www.java.com/pl/download/help/webcache.xml

Autor: PBW