Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z dnia 19 marca 2013 r. poz. 369) określa zasady współpracy ze szkołami. Zgodnie  z wytycznymi zawartymi w ww. rozporządzeniu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej została utworzona Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.

Spotkania poprzedziły działania mające na celu zdiagnozowanie potrzeb
i oczekiwań nauczycieli bibliotekarzy. Do szkół rzeszowskich rozesłano ankiety. Na podstawie odesłanych odpowiedzi wytypowano kilka zagadnień priorytetowych. Nauczyciele zgłosili również potrzebę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Pomysł stworzenia sieci spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem w szkołach.

 

 •  Materiały do pobrania:

 

Spotkania:

 • Rok szkolny 2017/2018

  • 21.03.2018 - Elementy biblioterapii w pracy bibliotekarza szkolnego
  • 10.01.2018  - Skuteczne sposoby inspirowania do czytania
  • 15.11. 2017 - Szkolenie z systemu bibliotecznego MOL
  • 04.10.2017 - Spotkanie organizacyjne

 

 

 • Rok szkolny 2015/2016

 

 • Rok szkolny 2014/2015
  • 10.06.2015 – Teatrzyk obrazkowy Kamishibai – jako element biblioterapii.

  • 15.04.2015 – Psychologiczne aspekty cyberprzemocy wśród młodzieży.

  • 14.01.2015 – Spotkanie dyskusyjne dotyczące problemów biblioteki szkolnej.

  • 26.11.2014 – Wydobyć MOC książki… Biblioterapia w pracy nauczyciela bibliotekarza.

  • 24.09.2014 – Spotkanie organizacyjne. Bezpłatny podręcznik w szkole.