Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Cele

Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków finansowych, wspieranie działalności merytorycznej, promocja PBW w Rzeszowie wraz z jej Filiami w środowiskach oświatowych i lokalnych. Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez :

  1. propagowanie wiedzy o roli biblioteki pedagogicznej, informacji pedagogicznej oraz zadaniach bibliotekarzy tych placówek w realizacji polityki oświatowej Państwa,
  2. finansowe wspieranie merytorycznej działalności Biblioteki,
  3. organizowanie konferencji i szkoleń dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,
  4. współorganizowanie wycieczek edukacyjnych,
  5. organizowanie obchodów jubileuszowych PBW w Rzeszowie i jej Filii,
  6. wspieranie finansowe działalności wydawniczej,
  7. organizowanie we współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi wystaw, konkursów i innych form działalności kulturalno-oświatowej oraz przyznawanie nagród,
  8. współpracę z samorządami lokalnymi, MEN, KO w Rzeszowie, Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszeniami i Fundacjami oraz wszystkimi typami szkół i placówek oświatowych w celach promocyjnych oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową.
  9. wspieranie nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych w realizacji celów wychowawczych