ROK 2016 – ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA

W roku 2016 – ROKU HENRYKA SIENKIEWICZA, w Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej odbył się cykl prelekcji (3 prelekcje dla uczniów z 7 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) wygłoszonych przez dr hab. prof. UR Kazimierza Maciąga z Zakładu Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prelekcjom towarzyszyła wystawa z imponujących zbiorów naszej biblioteki. Trudno było pokazać wszystko co posiadamy i o Henryku Sienkiewiczu, i wszystkie wydania jego dzieł. A posiadamy np. pierwsze wydanie „Potopu” z Trylogii wydawanej w latach: 1884-1888, wiele biografii, np.: Józefata Nowińskiego (wyd. z 1901 roku), Władysława Kucharskiego („Henryk Sienkiewicz: życie i dzieła”). Na wystawie znalazły się zarówno opracowania przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców np. autorstwa Barbary Wachowicz („Marie jego życia", „Dom Sienkiewicza") jak i naukowe, i te dawne np. Stanisława Tarnowskiego z roku 1897, i najnowsze np.: „Sienkiewicz z innej strony" pod red. Jerzego Axera i Tadeusza Bujnickiego” czy „Sienkiewicz nowoczesny" Macieja Glogera. Z prac poświęconych samej Trylogii warto zwrócić uwagę na:

  • Henryk Sienkiewicz : (Henryk Sienkiewicz, Protoplasta Zagłoby, Żywioł subiektywny w Trylogii Sienkiewicza, Wojsko polskie u Sienkiewicza) / Konstanty Wojciechowski ; ze słowem wstępnem Stanisława Sobińskiego. - Wyd. 3. - Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1925.
  • O języku i stylu "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza : studia nad tekstem / Aleksander Wilkoń. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
  • Trylogia Sienkiewicza : szkice / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1961.
  • Trylogia Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej / Tadeusz Bujnicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.

Wystawę będzie można obejrzeć do końca 2016 roku (np. w grudniu podczas rozdania nagród w konkursie „Sienkiewicz na wesoło i nie tylko”)